Brancheorganisaties informeren bij CDFD naar haalbaarheid PE-deadline

Examenzaal via Pixabay

De brancheorganisaties Adfiz, CFD en OvFD hebben bij het CDFD geïnformeerd naar de gevolgen van de huidige lockdown op de capaciteitsvraag voor de PE-examinering. De aanleiding hiervoor zijn signalen die zijn ontvangen van adviseurs/kantoren die (alvast) hun zorgen uiten of de noodzakelijke PE-diploma’s wel tijdig binnen de huidige PE-termijn (vóór april aanstaande) behaald kunnen worden. 

Concreet vragen de brancheorganisaties onder andere naar maatregelen die het CDFD neemt om de benodigde capaciteit voor het afleggen van PE-examens te waarborgen. Ook wordt gevraagd of het CDFD overweegt de huidige PE-termijn te verlengen.  

Vorig jaar hebben Adfiz, CFD en OvFD het CDFD verzocht om toe te staan dat exameninstituten plaatsonafhankelijke, digitale examens kunnen aanbieden. Om uiteenlopende redenen zag het CDFD hiervoor geen mogelijkheden.  

Als gevolg van de huidige lockdown zijn geplande examens in sommige gevallen niet doorgegaan of verplaatst naar een latere datum. Dit kan zijn weerslag hebben op het op tijd kunnen behalen van PE-examens. Feit is dat diploma-houders opnieuw te maken hebben met een periode waarin zij door ingrijpende ontwikkelingen die buiten hun invloedssfeer liggen, in bepaalde gevallen hinder ondervinden bij het afleggen van de PE-examens. Dat is ook terug te zien in de cijfers die het CDFD hierover in november 2021 verstrekte: “47.295 diplomahouders hebben één of meer adviesbevoegdheden die geldig zijn na 1 april 2022. Dat is 52,2 procent van het totaal aantal diplomahouders. Zij hebben in de huidige PE-periode een beroepskwalificatie of een PE-examen gehaald. Een flink aantal adviseurs moet nog één of meer PE-examens halen. Op 30 november waren de adviesbevoegdheden van 48,8 procent van de beroepskwalificaties verlengd.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Diane van Dijk - DVD advies 13 januari 2022

Tijdig inplannen is wel van belang. Nu maar hopen dat er niet een gezinslid positief test op corona, want dat betekent quarantaine voor het hele huishouden.

PAM Schoo - Platter-Schoo FD 13 januari 2022

Dat is het gevolg van de onzinnige verzwaring van de PE-examens. Velen gooien het bijltje erbij neer. Shake out. Dit is toch precies wat banken en verzekeraars willen. Ook de AFM draagt inmiddels een dubbele pet. Die heeft er ook belang bij dat de stand der intermediairs wordt uitgedund. Dan is het veel eenvoudiger om toezicht uit te voeren en te controleren. Grote kantoren heb je zo in de tang.

Wim Verkerk - Verkerk & Partners BV 13 januari 2022

Vandaag eindelijk het examen maar ingepland en komende maand afleggen. Meestal doe ik dat wat eerder maar ik ben nog op tijd...... Gewoon tijd voor vrijmaken...

CDFD ziet geen reden PE-termijn te verlengen

CDFD ziet geen reden PE-termijn te verlengen

Het CDFD vindt verlenging van de huidige PE-termijn (die loopt tot  1 april) niet nodig. Aldus het college in zijn antwoord op de brief van Adfiz, CFD en OvFD...

PE-examen is here to stay

PE-examen is here to stay

De vrees dat het PE-examen een ravage zou aanrichten in de financiële sector, is niet bewaarheid. Reken er dan ook maar niet op dat het PE-examen weer verdwijnt. Niemand...

Inhoud PE-examens bekend

Inhoud PE-examens bekend

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de inhoud van de nieuwe PE-examens vastgesteld. Conform het advies 'Wft-ontwikkelingen 2017'...

Nieuwe kans om PE-onderwerpen aan te dragen

Nieuwe kans om PE-onderwerpen aan te dragen

Dik van Velzen (Nibe-SVV) roept de sector in zijn blog op vooral PE-onderwerpen aan te dragen voor de volgende examenronde. Dit in de consultatie die minister Dijsselbloem...

PE-examen europees brug te ver

PE-examen europees brug te ver

De Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europese Parlement komt met nieuwe voorstellen inzake de distributie van verzekeringen. Die lijken voor Nederland...

"ingangsdatum 3-jaarstermijnen PE-examens schuift op"

"ingangsdatum 3-jaarstermijnen PE-examens schuift op"

"Als mijn welingelichte bronnen zich niet vergissen, neemt de minister het verzoek van de Tweede Kamer over om de overgangstermijn te verlengen tot 1 januari...

Cdfd biedt oefenvragen nieuwe Wft-examens

Cdfd biedt oefenvragen nieuwe Wft-examens

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een aantal voorbeeldvragen van de nieuwe Wft-examens beschikbaar gesteld. Financiële...

CDFD start met consultatie inhaal- en pe-examen

CDFD start met consultatie inhaal- en pe-examen

In dezelfde week waarin Adfiz, CFD, OvFD, NVGA en NVF minister Dijsselbloem een petitie aanboden met bijna 10.000 handtekeningen tegen de verplichte PE- en inhaalexamens,...