Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

Kazen via Pixabay

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep hoeft Chubb voor 225.00 euro aan verloren gegane kaas niet te vergoeden. Dat de kaas door een fake koper werd ingepikt, valt niet onder de dekking van de transportpolis, volgt het Gerechtshof Den Haag het eerdere oordeel van de rechtbank.

Het hof: “(De instructie tot) het elders dan bij Univerdis in Frankrijk afleveren van de partij kaas niet kan worden aangemerkt als een verlies (onzeker voorval) tijdens de verzekerde reis als bedoeld in art. 4 van de voorwaarden. Bovendien is sprake geweest van een vorm van oplichting waarvan niet kan worden gezegd dat zij een aan het transport eigen risico inhoudt. De oplichting ging vooraf aan het transport: Geris heeft de zendingen bij haar in gereedheid gebracht om mee te geven aan de (onbekend gebleven) oplichter, die de zendingen daar via de chauffeurs heeft meegenomen. Onder andere hierin verschilt dit geval van gevallen waarin tijdens het transport naar een echte koper, onverwacht een derde (bijvoorbeeld een nep-agent) ten tonele verschijnt die onder valse voorwendselen de chauffeur met zijn lading, zonder geldige instructie van de opdrachtgever tot het vervoer, naar een andere bestemming dan die in de vrachtbrief dirigeert. Aangezien van een transportrisico geen sprake is geweest, brengt ook een uitleg aan de hand van de aard en de strekking van de transportverzekering mee dat de door Geris geleden schade niet is gedekt en niet door Chubb moet worden vergoed. Een transportverzekering, ook een all risks-transportverzekering als de onderhavige, biedt gelet op haar aard en strekking immers slechts dekking tegen risico’s eigen aan transport. Partijen zijn het erover eens dat dat tenminste betekent dat de schade moet zijn ontstaan tijdens het transport. De schadelijke gevolgen van (het zich onvoldoende wapenen tegen) oplichting in de aan het transport voorafgaande verkoopfase vallen buiten dat dekkingsbereik. Zo verstaat het hof ook het oordeel van de rechtbank in rov. 4.8 van het bestreden vonnis, waarmee het hof zich verenigt.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand...

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

(Rechtspraak) Een adviseur moet van het Gerechtshof Den Haag aantonen dat hij geen contact met zijn klanten meer heeft gehad na verkoop van de portefeuille. Het...

Achmea mocht wagenparkpolis in eigen beheer nemen

Achmea mocht wagenparkpolis in eigen beheer nemen

(Rechtspraak) Artikel 4:103 Wft beoogt niet om iedere concurrentie aan het eind van een verzekeringsperiode uit te sluiten. Het is aan de verzekeringstussenpersoon...

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

(Rechtspraak) Bestuurder heeft auto verlaten. In auto is ander gestapt die bestuurder heeft overreden. Bestuurder doet beroep op dekking onder WAM-verzekering. Het...

AGCS moet alsnog schade van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden

AGCS moet alsnog schade van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden

(Rechtspraak) Allianz Global Corporate & Speciality moet van het Gerechtshof Amsterdam een door een klant zelf bereikt schikkingsbedrag van ruim 1,2 miljoen...

Terminaal schurftige zwerfhond...

Terminaal schurftige zwerfhond...

(Rechtspraak) Rabobank mocht de relatie beëindigen met een klant die een groot aantal beledigende en bedreigende berichten stuurde. Tot dat oordeel komt het...

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

(Rechtspraak) Niet wijzen op het gevaar van onderverzekering en niet de in het serviceabonnement toegezegde (jaarlijkse) dekkingscheck uitvoeren, maken de adviseur...

Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

(Rechtspraak) Het niet tussentijds adviseren om de horlogeverzameling te laten hertaxeren, komt Aon duur te staan. De Rechtbank Rotterdam laat Aon de helft (32.350...

Tegeltjeswijsheid...

Tegeltjeswijsheid...

(Rechtspraak) Anders dan Aegon meent, is een tegel die deel uitmaakt van de wand van een al bestaande woning doorgaans niet eenvoudig te vervangen door aankoop van...