Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

Kazen via Pixabay

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep hoeft Chubb voor 225.00 euro aan verloren gegane kaas niet te vergoeden. Dat de kaas door een fake koper werd ingepikt, valt niet onder de dekking van de transportpolis, volgt het Gerechtshof Den Haag het eerdere oordeel van de rechtbank.

Het hof: “(De instructie tot) het elders dan bij Univerdis in Frankrijk afleveren van de partij kaas niet kan worden aangemerkt als een verlies (onzeker voorval) tijdens de verzekerde reis als bedoeld in art. 4 van de voorwaarden. Bovendien is sprake geweest van een vorm van oplichting waarvan niet kan worden gezegd dat zij een aan het transport eigen risico inhoudt. De oplichting ging vooraf aan het transport: Geris heeft de zendingen bij haar in gereedheid gebracht om mee te geven aan de (onbekend gebleven) oplichter, die de zendingen daar via de chauffeurs heeft meegenomen. Onder andere hierin verschilt dit geval van gevallen waarin tijdens het transport naar een echte koper, onverwacht een derde (bijvoorbeeld een nep-agent) ten tonele verschijnt die onder valse voorwendselen de chauffeur met zijn lading, zonder geldige instructie van de opdrachtgever tot het vervoer, naar een andere bestemming dan die in de vrachtbrief dirigeert. Aangezien van een transportrisico geen sprake is geweest, brengt ook een uitleg aan de hand van de aard en de strekking van de transportverzekering mee dat de door Geris geleden schade niet is gedekt en niet door Chubb moet worden vergoed. Een transportverzekering, ook een all risks-transportverzekering als de onderhavige, biedt gelet op haar aard en strekking immers slechts dekking tegen risico’s eigen aan transport. Partijen zijn het erover eens dat dat tenminste betekent dat de schade moet zijn ontstaan tijdens het transport. De schadelijke gevolgen van (het zich onvoldoende wapenen tegen) oplichting in de aan het transport voorafgaande verkoopfase vallen buiten dat dekkingsbereik. Zo verstaat het hof ook het oordeel van de rechtbank in rov. 4.8 van het bestreden vonnis, waarmee het hof zich verenigt.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur mag extra vergoeding vragen bij beëindiging verzekering

Adviseur mag extra vergoeding vragen bij beëindiging verzekering

De kantonrechter staat toe dat de adviseur aan de klant een extra vergoeding vraagt per opgezegde schadeverzekering. Het argument hierbij is dat dit was overeengekomen. De...

Schade door supercell: hagel toch niet dominante oorzaak

Schade door supercell: hagel toch niet dominante oorzaak

Het Gerechtshof Den Haag heeft in de supercellzaak tussen een agrarische onderneming en Allianz ten onrechte overwogen dat, aangezien de polisvoorwaarden geen causaliteitsmaatstaf...

Achmea weigert op onjuiste grond kosten contra-expertise te vergoeden

Achmea weigert op onjuiste grond kosten contra-expertise te vergoeden

Achmea heeft op onjuiste grond geweigerd de kosten (2.371,60 euro) van een contra-expertise te vergoeden. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Gelderland. De kantonrechter:...

Klager haalt bakzeil in rechtszaak; AFM niet bevoegd

Klager haalt bakzeil in rechtszaak; AFM niet bevoegd

De AFM is niet bevoegd in een zaak tussen klant en rechtsbijstandverzekeraar, oordeelt de Rechtbank Rotterdam. Uit artikel 1:75, vierde lid, van de Wft volgt volgens...

Schadeclaim van 110 mille niet verjaard

Schadeclaim van 110 mille niet verjaard

Eiser heeft op 27 december 2012 een beroep gedaan op (uitkering onder) de verzekeringen. Dit brengt met zich dat de verjaringstermijn van de claim (drie jaar) op...

Om te huilen...

Om te huilen...

Ook in hoger beroep krijgt Rabobank als tussenpersoon geen gelijk dat verduistering van de uiensorteerlijn of -machine niet verzekerd kon worden. Het Gerechtshof...

Loos alarm… voor verzekeraar

Loos alarm… voor verzekeraar

Loos alarm voor de verzekeraar in dit geval. Chubb, risicodrager van Assicuro, hoeft geen 170 mille uit te keren na diefstal van een Citroën DS 21 Injectie,...

Wellnesshoeve geen kleinschalig zakelijk gebruik

Wellnesshoeve geen kleinschalig zakelijk gebruik

De wellnesshoeve in het bijgebouw naast zijn woning dat de eiser had verhuurd was niet te zien als kleinschalig zakelijk gebruik. Dat oordeel van de Rechtbank Gelderland...

Beroepsfout: adviseur niet alert genoeg bij overdracht verzekerde opstal

Beroepsfout: adviseur niet alert genoeg bij overdracht verzekerde opstal

Bij een (voorgenomen) overdracht van een via een assurantietussenpersoon verzekerde opstal, vindt de Rechtbank Midden-Nederland, mag worden verwacht dat deze...

Kinderalimentatie door coronacrisis getroffen restauranthouder tijdelijk verlaagd

Kinderalimentatie door coronacrisis getroffen restauranthouder tijdelijk verlaagd

De Rechtbank Gelderland verlaagt tijdelijk de kinderalimentatie van een man die door de coronacrisis niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De man stelde dat...