Corona: werkgever moet hoe dan ook zorgen voor veilige werkplek

1,5 meter via Pixabay

Een minimale afstand van 1,5 meter is een dwingend advies. Als dat in een bepaalde werksituatie echt niet uitvoerbaar is, moeten maatregelen worden genomen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Werkgevers dienen de arbeid zodanig in te richten dat hun werknemers worden beschermd. Dat benadrukt minister Koolmees in antwoord op Kamervragen.

De minister: "Het is van algemeen belang dat de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s en de adviezen van het RIVM worden nageleefd, ook op de werkplek. Het kabinet heeft veel maatregelen gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl, waaronder het in acht nemen van hygiënische regels en een onderlinge afstand van 1,5 meter. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers op de werkvloer. Dit brengt met zich dat het risico op besmetting met het coronavirus moet worden geïnventariseerd, zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen.

"Daarnaast zijn ook de verplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving van toepassing."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: kennisportaal RI&E vernieuwd

Adfiz: kennisportaal RI&E vernieuwd

Adfiz heeft haar kennisportaal RI&E vernieuwd. In het vernieuwde kennisportaal vinden adviseurs onder meer vijf aandachtspunten voor het RI&E-gesprek met...

Zorgsector zag extreme stijging ziekteverzuim in februari

Zorgsector zag extreme stijging ziekteverzuim in februari

Verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, heeft over februari van dit jaar een extreme stijging van het ziekteverzuim...

Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan...

Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Op 1 juli 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator...

Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

De naam van de Inspectie SZW wordt gewijzigd in Nederlandse Arbeidsinspectie. Minister Koolmees: “Nu er een Europese toezichthouder is, moet de naam van de...

Meer focus op preventie een van zeven hoofdlijnen Arbovisie 2040

Meer focus op preventie een van zeven hoofdlijnen Arbovisie 2040

Minister Koolmees heeft zeven hoofdlijnen voor de Arbovisie 2040 geformuleerd: meer focus op preventie; meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden; structureel...

Twee procent werknemers verzuimde vanwege corona

Twee procent werknemers verzuimde vanwege corona

Van alle werknemers gaf in 2020 ruim twee procent aan te hebben verzuimd met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus (zoals klachten aan luchtwegen...

RI&E nog steeds niet door alle werkgevers goed opgepakt

RI&E nog steeds niet door alle werkgevers goed opgepakt

Op ruim 3.000 actieve inspecties heeft de Inspectie SZW vorig jaar bij 783 werkgevers gehandhaafd op arbozorgfeiten die exclusief gekoppeld zijn aan de RI&E....

RI&E-campagne voortaan meer gericht op kwaliteit dan bekendheid

RI&E-campagne voortaan meer gericht op kwaliteit dan bekendheid

Het Meerjarenprogramma RI&E ontwikkelt zich gestaag, ondanks vertraging bij de uitvoering als gevolg van de coronasituatie. Dat beeld schetst minister Koolmees...

Acture Groep neemt arbodienst Care Group over

Acture Groep neemt arbodienst Care Group over

Acture Groep heeft per 19 maart arbodienst Care Group overgenomen. Met Care Group verstevigt Acture Groep haar positie in het werkveld van private uitvoering van...