DELA stopt met beleggingen in Rusland

Uitvaart via Pixabay (kist in auto)

DELA stopt met beleggingen in Rusland en de gestegen gasprijs heeft voorlopig geen gevolgen voor de crematiekosten. Dat schrijft DELA in het jaarverslag 2021, dat  verder gewag maakt van verdere groei van premie-inkomen en aantal verzekerden (mede dankzij de overname van Yarden) en stijging van operationeel en beleggingsresultaat. Voor winstdeling is 5,9 miljoen euro beschikbaar.

DELA: “Een gevolg van de inval zijn de sancties tegen Rusland. Bij DELA hebben we natuurlijk gekeken naar onze beleggingen in Rusland, die waren voor aanvang van de oorlog 57 miljoen euro waard. Daar nemen we afscheid van. Die beslissing is pijnlijk, maar noodzakelijk. Deze gebeurtenis heeft overigens geen effect op de jaarrekening van 2021 en zal in 2022 worden verwerkt.

“De beleggingen in Oekraïne vertegenwoordigden voor aanvang van de oorlog een waarde van 8,4 miljoen. Die zullen waarschijnlijk onderhevig zijn aan forse waardedalingen. De totale blootstelling aan beide landen vertegenwoordigde voor aanvang van de inval 0,8 procent van het totale belegd vermogen van onze coöperatie.”

Geen invloed

In een kader gaat het jaarverslag in op de vraag of de stijging van de gasprijs invloed heeft op de prijs van de crematie en verzekeringspremie. DELA: “De alsmaar stijgende gasprijzen hebben vooralsnog geen invloed op de premie of kosten van een crematie. DELA heeft de prijzen voor 2022 al voor de sterke stijgingen vastgezet met haar leverancier. Die prijs is vergelijkbaar met die van 2021.

“Hoewel het aantal elektrische crematieovens toeneemt, is het merendeel van de ovens in de DELA-crematoria nog gasgestookt. Per crematie wordt zo’n 60m3 groen gas verbruikt.

Hoe de toekomst er uit ziet op het gebied van energiekosten, is op dit moment niet te voorspellen. Als de prijs hoog blijft, zal dit uiteindelijk een beperkte invloed hebben op de uitvaartkosten.”

Minder ORV-omzet

DELA zag het premie-inkomen (na aftrek van herverzekeringspremie) in Nederland vorig jaar groeien van 377,6 miljoen euro naar 434,5 miljoen. De groei betrof vooral het Uitvaartplan (van 278 miljoen naar 295 miljoen) en het Spaarplan (van 70 miljoen naar 80 miljoen). De groei is mede te danken aan de integratie per augustus 2021 van Yarden, dat 30 miljoen premie inbracht.

De netto-aanwas met betrekking tot overlijdensrisicoverzekeringen was in Nederland negatief: de portefeuille nam met circa 2.700 verzekerden af (2020: toename van circa 2.500 verzekerden). DELA: “De huizenmarkt blijft voor starters moeilijk bereikbaar en de afschaffing van de verplichte overlijdensrisicoverzekering voor alle NHG-hypotheken met ingang van 1 januari 2020 speelt hier parten. Deze verplichte verzekering is begin 2020 ook voor bestaande hypotheken vervallen. Overlijdensrisicoverzekeringen worden met name via het intermediaire kanaal verkocht. DELA ziet in Nederland de concurrentie toenemen. Het marktaandeel van DELA nam in 2021 af en bedroeg 4,7 procent (2020: 6,1 procent).”

Op de Nederlandse markt biedt DELA ook een spaarverzekering aan. De netto-aanwas bedroeg met circa 4.800 verzekerden meer dan tien procent (2020: circa 4.700 verzekerden, een netto-aanwas van eveneens meer dan tien procent).

Het aantal verzekerden in Nederland nam toe van 3,3 miljoen naar 4,3 miljoen. De overname van Yarden was goed voor 90 procent van deze groei.

Het operationeel resultaat bedraagt circa 54 miljoen en is met 41 procent gestegen ten opzichte van 2020, vooral vanwege het betere resultaat van het verzekeringsbedrijf.

Dekkingsgraad

Het beleggingsresultaat liet een uitstekend cijfer zien. Per saldo bedragen de opbrengsten uit beleggingen 646,4 miljoen. Desondanks is dit keer voor winstdeling ‘slechts’ 5,9 miljoen beschikbaar (2020: 43 miljoen).

DELA legt uit: “De winstdeling in 2021 is lager uitgevallen omdat de gemiddelde dekkingsgraad over 2020 met 122 procent nog net boven de norm van 120 procent ligt. Omdat wij in het belang van onze leden altijd financieel solide moeten blijven, gelden er bepaalde beperkingen aan de mate waarin winstdeling in een jaar kan worden ingezet. Een van de beperkingen wordt bepaald door de hoogte van gemiddelde dekkingsgraad gedurende de afgelopen twaalf maanden. Wanneer de gemiddelde dekkingsgraad 210 procent of hoger is, dan volgt een volledige winstdeling. Bij een gemiddelde dekkingsgraad tussen 120 procent en 210 procent is er een gedeeltelijke winstdeling. Onder de 120 procent is er geen winstdeling. Als de 20-jaarsrente onder de een procent duikt én de dekkingsgraad is lager dan 120 procent dan wordt er een premiemaatregel (additionele premieverhoging) toegepast.”

De premiemaatregel is met ingang van 2021 overigens aangepast. Bij een dekkingsgraad lager dan 120 procent én een rente van nul procent is er sprake van een extra premieverhoging van 0,75 procent. Voor 2021 ging DELA ervan uit dat zo'n extra premieverhoging niet meer dan deze 0,75 procent zou bedragen, ook indien de rente onder de nul procent zou duiken. Maar bij een langdurige negatieve rente dient er meer ruimte voor een extra premieverhoging te worden gecreëerd om de solvabiliteit op niveau te houden. Daarop is de regeling premiemaatregel aangepast. De maximale extra premieverhoging is nu 1,5 procent en wordt bereikt bij een rentestand van min een procent. DELA: “Gelukkig is de trend van negatieve rente op zijn retour, waarmee de inzet van deze aanpassing naar verwachting voorlopig niet in de praktijk nodig zal zijn.”

De solvabiliteit beliep per ultimo 2021 266 procent.

Reactie toevoegen

 
BPL EN DELA toegetreden tot ASR Dutch Farmland Fund

BPL EN DELA toegetreden tot ASR Dutch Farmland Fund

BPL Pensioen en DELA zijn per 1 oktober toegetreden tot het ASR Dutch Farmland Fund. Zij gaan, naast a.s.r, als eerste participanten investeren in dit niet-beursgenoteerde...

DELA haalt niveau 2 van de Gouden Oor

DELA haalt niveau 2 van de Gouden Oor

DELA Verzekeringen heeft voor de derde keer de Gouden Oor Erkenning niveau 2 uitgereikt gekregen. Ron van Kesteren, directeur van Stichting toetsing verzekeraars:...

Monuta verkoopt Duitse uitvaartverzekeringsportefeuille aan DELA

Monuta verkoopt Duitse uitvaartverzekeringsportefeuille aan DELA

Monuta verkoopt de uitvaartverzekeringsportefeuille van haar dochterbedrijf in Duitsland aan DELA. De portefeuille bevat bijna 121.000 Duitse verzekerden (150.000...

BijBouwe biedt op eigen site orv van DELA aan

BijBouwe biedt op eigen site orv van DELA aan

Hypotheekverstrekker bijBouwe gaat op haar website overlijdensrisicoverzekeringen van DELA aanbieden. bijBouwe zocht een samenwerkingspartner om consumenten vanuit...

DELA en Yarden moeten van ACM zeven crematoria en twee uitvaartcentra verkopen

DELA en Yarden moeten van ACM zeven crematoria en twee uitvaartcentra verkopen

Uitvaartonderneming DELA mag van de ACM onder voorwaarden Yarden overnemen. De uitvaartondernemingen moeten zeven crematoria en twee uitvaartcentra verkopen aan...

DELA neemt Yarden alsnog over

DELA neemt Yarden alsnog over

Coöperatie DELA is alsnog van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Op 5 mei hebben de bestuurders van Yarden en DELA de overeenkomst voor de overname...

Nu ook uitvaartkosten in FinRust

Nu ook uitvaartkosten in FinRust

FinRust neemt nu ook het risico van uitvaartkosten mee. Dit in samenwerking met DELA. De onafhankelijk financieel adviseur is zowel voor FinRust als voor DELA een...

DELA ziet af van overname Yarden

DELA ziet af van overname Yarden

Coöperatie DELA staakt haar plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. De gedachte achter deze overname was dat een sterk collectief een verzwakt collectief...

Finance Run 2020 gaat door

Finance Run 2020 gaat door

De zevende editie van de Finance Run gaat op 4 september in een aangepaste vorm door. Deelnemers lopen op een eigen gekozen locatie óf kunnen deelnemen...

Aanvangsleeftijd DELA UitvaartPlan gewijzigd

Aanvangsleeftijd DELA UitvaartPlan gewijzigd

DELA heeft de maximale instapleeftijd voor een DELA UitvaartPlan met tijdelijke premiebetaling gewijzigd. De maximale instapleeftijd van een verzekerde was...