Dissertatie over Denkfouten in Toezicht

Laura van Geest

Tessa Coffent (AFM) verdedigt op 12 mei om 14.15 uur haar dissertatie over Denkfouten in Toezicht.  AFM-voorzitter Laura van Geest reageert via LinkedIn.

"Met wetenschappelijk onderzoek gaat het jonge vak van toezicht tot volle wasdom komen. Alleen zo krijg je steeds beter en effectiever toezicht. Het onderwerp zelf is natuurlijk ook pikant en aansprekend. Denkfouten, hoe kwetsbaar wil je jezelf opstellen als toezichthouders. Anderzijds, het heeft ook wel iets van een waarheid als een koe. De homo economicus bestaat niet, zegt de econoom. Dat geldt natuurlijk ook voor toezichthouders", aldus Van Geest.

Van Geest vraag zich ook af: wat doe je eraan? "Daar bestaan allerlei aanvliegroutes voor. Je kunt kijken naar concrete casuïstiek. Zo doen we bij de AFM graag aan ‘brand bij de buren’. Er gaat ergens iets mis, had ons dat ook kunnen overkomen en hoe gaan we dat voorkomen? In aanvulling op de klassieke zelfonderzoeken (denk aan ons reflectiedocument over het herstelkader rentederivaten)."
 
"Je kunt kijken naar je werkwijze. Zo creëert variatie en diversiteit in de AFM’ers als vanzelf kans (maar geen zekerheid) op meer perspectieven en biedt datagedreven onderzoek een mooie aanvulling op klassiek toezichtwerk en expert opinion (als je tenminste niet je vooroordeel inprogrammeert 😊). Je kunt ook kijken naar de besluitvorming, met zijn harde proceskant en zijn meer zachte psychosociale/culturele kant. Interessant in het onderzoek van Tessa is het resultaat dat harde procesinterventies geen garantie bieden voor succes. Juist de meer culturele aspecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan betere besluitvorming. Denk aan zaken als participatief leiderschap: mensen expliciet uitnodigen hun mening te geven en de daarvoor noodzakelijke veilige omgeving creëren."

Daarnaast houdt de omgeving je natuurlijk scherp, aldus Van Geest. "De AFM treedt op allerlei manieren met haar stakeholders in contact. Van formele consultaties over concrete beleidsvoornemens, tot informeel overleg over van alles en nog wat. Bestuursrechtelijk optreden kent zijn eigen juridische circuit ter correctie. En dan hebben we natuurlijk ook nog de media."

"De beste remedie tegen denkfouten blijft een gezonde nieuwsgierigheid", zo besluit Van Geest. "Echt willen weten hoe het zit. En vervolgens jezelf beschermen tegen denkfouten, als individu, als team en als organisatie. Opdat we geheel in lijn met Keynes’ motto kunnen opereren: ‘When the facts change, I change my mind’."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 13 mei 2022

Dag mevr. van Geest, Beste Laura, Dat de AFM er van begin af aan in is gegaan met een gestrekt been behoeft geen betoog. En ja, dat zijn denkfouten die veel kwaad bloed hebben gezet. Een van die denkfouten is, geheel op de lijn van verzekeraars, het intermediair in het verdomhoekje plaatsen. Terwijl dit een leger van ambassadeurs had kunnen zijn. Gemiste kans die niet snel terugkeert. Naar mijn mening kan het toezicht wel 'n tandje minder en meer overgelaten worden aan de tucht van de markt. Door de veelomvattende geproduceerde regelgeving houdt de AFM voornamelijk zichzelf aan het werk. Parasiterend op de branche. Zeker niet iets om trots op te zijn. Het toezicht kan en moet anders wil het succesvol zijn. En ja, ik heb daar ideeën over. Ik maak graag wat tijd voor u vrij.

Meer over
AFM: verzekeraars moeten duidelijk zijn als ze dekking inperken

AFM: verzekeraars moeten duidelijk zijn als ze dekking inperken

“Het is van belang dat specifieke voorwaarden transparant en begrijpelijk zijn voor consumenten”, aldus de AFM in een notitie voor het jaarlijkse rondetafelgesprek...

AFM wil meer contact met pensioensector

AFM wil meer contact met pensioensector

De AFM heeft de eerste editie van het AFM Transitiebulletin pensioenen uitgebracht. Doelstelling van de toezichthouder is meer contact met de sector. Anne de Groot,...

AFM wil tipgeldregeling

AFM wil tipgeldregeling

De AFM zou graag via het toekennen van tipgeld een prikkel willen creëren voor tipgevers om misstanden, specifiek op het gebied van marktmisbruik, te melden....

Duurzaam retailbeleggen vereist het nodige huiswerk

Duurzaam retailbeleggen vereist het nodige huiswerk

Duurzaam is een meerduidig begrip en fondsaanbieders kunnen op dit moment in belangrijke mate zelf bepalen hoe zij hier invulling aan geven. De ruim tien fondsen...

AFM-boete van 2 miljoen euro voor Robeco

AFM-boete van 2 miljoen euro voor Robeco

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management (RIAM).  Dit omdat RIAM tussen juli 2018 en april...

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) pleit voor een bredere aanpak van de huizenmarkt, waarbij zowel de aanbod- als vraagkant en de samenhang tussen kopen...

AFM: veel signalen over betaalrekeningen en effectenrekeningen

AFM: veel signalen over betaalrekeningen en effectenrekeningen

Financiële ondernemingen horen hun klanten duidelijke en volledige informatie te bieden. De AFM ontvangt regelmatig vragen hierover. Ook uiten veel mensen hun...

AFM gelooft niet in checklist nazorg

AFM gelooft niet in checklist nazorg

(Uit VVP 01-2022) De AFM gaf eind vorig jaar haar interpretatie van het wft-verschil tussen informeren en adviseren. Maar opmerkelijk was vooral de nadere duiding...

Hanzo van Beusekom en Jos Heuvelman herbenoemd als AFM-bestuurder

Hanzo van Beusekom en Jos Heuvelman herbenoemd als AFM-bestuurder

Op voordracht van de raad van toezicht zijn Hanzo van Beusekom en Jos Heuvelman herbenoemd als bestuurslid van de AFM. De herbenoemingen gaan respectievelijk per...

Oproep AFM aan adviseurs: maak je Portaal-account nu aan!

Oproep AFM aan adviseurs: maak je Portaal-account nu aan!

Adviseurs krijgen ook dit jaar van de AFM de oproep om een vragenlijst in te vullen met als onderwerp Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2022 (MMAB). Invullen...