DNB: "Verzekeraars moeten inspelen op nieuwe en veranderende risico’s"

Overstroming via Pixabay

Inspelen op nieuwe en veranderende risico’s biedt verzekeraars kansen om hun maatschappelijke rol in de samenleving te blijven vervullen. Dat zei divisiedirecteur toezicht Maarten Gelderman bij de presentatie van een nieuwe DNB-studie over de rol van de verzekeringssector in de Nederlandse economie, ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’.

DNB: “Verzekeraars en overheid kunnen samen optrekken door informatie te verschaffen over de risico’s van overstromingen en cyberincidenten, zodat huishoudens en bedrijven een betere afweging kunnen maken over de wenselijkheid van een aanvullende verzekering. Daarbij dient de overheid meer duidelijkheid te geven over de voorwaarden waartegen zij overgaat tot eventuele compensatie, zodat verzekeraars beter kunnen voorspellen wat de risico’s zijn en goede verzekeringsproducten in de markt kunnen zetten.”

Een dergelijke benadering kan ook bijdragen aan een gezonde Nederlandse verzekeringssector. De sector is de afgelopen jaren verder geconsolideerd, met afgenomen premie-inkomsten in levensverzekeringen en een bescheiden groei op de schademarkt. En terwijl een gestegen rente in principe positief is voor verzekeraars, kan de recentelijk toegenomen inflatie leiden tot hogere kosten en schadeclaims.

Daarbij is er sprake van stevige concurrentie, mede ook doordat buitenlandse verzekeraars en tech-bedrijven zich op de Nederlandse markt begeven. Dat draagt bij aan innovatie en een veelzijdiger aanbod, maar tegelijkertijd blijft er behoefte aan verzekeraars met goede kennis van lokale omstandigheden die goed weten in te spelen op specifiek Nederlandse risico's.

De toenemende concurrentie op een verzadigde markt kan er bovendien toe leiden dat verzekeraars in hogere mate big data en geavanceerde beprijzingstechnieken inzetten om vooral winstgevende klanten aan zich te binden. Dit pakt niet alleen nadelig uit voor andere verzekeraars, maar kan ook de onderlinge solidariteit onder druk zetten en ertoe leiden dat groepen in de samenleving zich niet langer kunnen verzekeren. Indien nodig is de wetgever aan zet om het gebruik van data en technieken verder wettelijk in te kaderen. Het is zaak dat op Europees niveau te doen, zodat sprake is van een gelijk speelveld tussen verzekeraars.

Toezicht in beeld

Op de bijeenkomst presenteerde directielid toezicht Steven Maijoor daarnaast de jaarlijkse publicatie ‘Toezicht in beeld’. Daarin geven wij aan wat er in het afgelopen jaar is bereikt en wat in het komende jaar de speerpunten zijn van ons toezicht.

Het afgelopen jaar heeft geïllustreerd hoe belangrijk het is dat een toezichthouder wendbaar is en inspeelt op de actualiteit. Naast de grote humanitaire gevolgen is ook de economische impact van de oorlog in Oekraïne voelbaar. Hoge inflatie, stijgende rentes en geopolitieke onzekerheid drukken hun stempel op de economische vooruitzichten. Terwijl Nederlandse financiële instellingen er anno 2022 gemiddeld genomen goed voor staan, brengt de sterk veranderende economische omgeving ook risico’s met zich mee. Maijoor: “Voor ons is het belangrijk om hier adequaat op te reageren en zo de soliditeit en betrouwbaarheid van het financiële landschap te waarborgen. Tegelijkertijd houden we oog voor structurele uitdagingen. In aanvulling op ons reguliere toezicht zetten we daarom verdere stappen op de speerpunten uit de Visie op Toezicht 2021-2024 - technologische vernieuwing, duurzaamheid en het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Zo blijven we instellingen bevragen op de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel, zien we erop toe dat zij hun cyberweerbaarheid op orde hebben, en zetten we in op een gerichte aanpak van financieel-economische criminaliteit.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren niet al hun bankzaken geheel zelfstandig uit. Dat blijkt uit onderzoek van DNB. De toezichthouder heeft oorzaken en oplossingen...

Huizenprijzen dalen in twee jaar met 6,4 procent

Huizenprijzen dalen in twee jaar met 6,4 procent

DNB verwacht dat de huizenprijzen dalen met 3,1 procent in 2023 en met 3,3 procent in 2024. Dit is een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de juniraming. De...

DNB lanceert nieuw hypothekendashboard

DNB lanceert nieuw hypothekendashboard

Om belangrijke hypothekendata toegankelijker te maken, lanceert DNB een nieuw woninghypothekendashboard. Verschillende cijfers rondom hypotheken, zoals rentestanden...

Variabele en kortlopende hypotheekrente steeds populairder

Variabele en kortlopende hypotheekrente steeds populairder

Nederlandse huishoudens sluiten steeds vaker een hypotheek af met een variabele rente of met een rentevaste periode van maximaal één jaar, blijkt uit...

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB heeft gepubliceerd. Het Verbond: "Nederlandse...

Best practices beheersing klimaat- en milieurisico’s

Best practices beheersing klimaat- en milieurisico’s

DNB is de consultatie gestart van haar ‘Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s’.  gestart. De toezichthouder geeft in de gids...

Kifid wil impasse rondom berekening teveel betaald rente doorbreken

Kifid wil impasse rondom berekening teveel betaald rente doorbreken

DNB stopte per 1 april met het publiceren van de rentereeks voor doorlopend consumptief krediet en dus is het de vraag welke referentierente kredietverstrekkers...

Verzekeringsgarantiestelsel haalbaar en betaalbaar

Verzekeringsgarantiestelsel haalbaar en betaalbaar

Een verzekeringsgarantiestelsel kan zo vormgegeven worden dat het polishouders op betaalbare wijze aanvullende bescherming biedt bij hun verzekering. Dit blijkt...

DNB: prijsgroei op woningmarkt zwakt verder af

DNB: prijsgroei op woningmarkt zwakt verder af

DNB verwacht dat de prijsgroei op de woningmarkt verder zal afzwakken. De toezichthouder in het  Overzicht Financiële Stabiliteit najaar 2022: “De...

DNB: financiële stabiliteit op proef gesteld

DNB: financiële stabiliteit op proef gesteld

De risico’s voor de financiële stabiliteit zijn het afgelopen half jaar toegenomen. De hoge inflatie, oplopende rentes, de oorlog in Oekraïne en...