Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

euro's via Pixabay 4

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te wijzigen oneerlijk is. Voor de bevoegdheid tot wijziging geldt geen voorwaarde en uit de bepaling volgt niet onder welke omstandigheden en volgens welke mechanismen de opslag zal worden gewijzigd. Daarmee is het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van eiser dermate verstoord dat de bepaling oneerlijk is.

De rechtbank: “De wijzigingsbepaling zoals hier aan de orde is een bepaling zoals bedoeld in de bijlage bij Richtlijn 93/13 onder j. Op grond hiervan wordt een bepaling die de handelaar het recht geeft om de overeenkomst zonder geldige reden eenzijdig te wijzigen vermoed oneerlijk te zijn. Hierop bestaat een uitzondering voor wijziging van de rente door financiële instellingen, maar die uitzondering geldt alleen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De klant moet de overeenkomst onmiddellijk kunnen opzeggen, de wijziging moet direct aan de klant ter kennis worden gebracht en er moet een geldige reden zijn voor de wijziging. De Hoge Raad heeft met betrekking tot een soortgelijke bepaling als hier aan de orde overwogen dat deze voorwaarden in de bepaling zelf moeten worden opgenomen. Aan die voorwaarde is niet voldaan, omdat in de bepaling niet staat dat een geldige reden nodig is voor de wijziging. De bepaling wordt daarom vermoed oneerlijk te zijn.”

Eiser vorderde dat voor recht wordt verklaard dat de opslagverhogingen boven de 1,3 procent ongeldig zijn.

De vordering van eiser tot vernietiging wordt toegewezen en HQ Hypotheken 71 (een label van BNP Paribas Personal Finance) wordt veroordeeld om aan eiser terug te betalen wat hij te veel heeft betaald.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

(Rechtspraak) De kantonrechter passeert de stelling van ABN Amro dat een Snapchat-filmpje verdacht is omdat uitgerekend gefilmd is dat de auto voor het laatst voor...

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

(Rechtspraak) De vraag ligt voor of Financial Fit haar volmacht heeft overschreden toen zij in 2018 met gebruikmaking van de volmacht een verzekeringsovereenkomst...

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

(Rechtspraak) Assurantiekantoor van 1887 moet de uitkering op de ongevallenpolis wegens blijvende invaliditeit doorbetalen aan de getroffen werknemer. Het feit dat...

Verzekeringnemer ten onrechte gemeld bij fraudeloket

Verzekeringnemer ten onrechte gemeld bij fraudeloket

(Rechtspraak) ABN Amro Schadeverzekeringen heeft in 2006 onrechtmatig gehandeld jegens een verzekeringnemer door zijn gegevens bij het fraudeloket van het Verbond...

Eindvonnis kantonrechter: ANWB mag geen verzekering eisen bij verzoek om pechhulp

Eindvonnis kantonrechter: ANWB mag geen verzekering eisen bij verzoek om pechhulp

(Rechtspraak) Vanwege een niet toegestane koppelverkoop vernietigt de kantonrechter de verzekeringsovereenkomst tussen ANWB en een automobilist die met pech langs...

Slechts één offerte met premiestijging tachtig procent is schending zorgplicht

Slechts één offerte met premiestijging tachtig procent is schending zorgplicht

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat Finn is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als tussenpersoon. Omdat Finn al...

Adviseur verzuimde autocrosser te wijzen op dekkingsuitsluitting

Adviseur verzuimde autocrosser te wijzen op dekkingsuitsluitting

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het oordeel dat de adviseur verzuimde er op te wijzen dat er bij een autocrossongeval geen dekking is op de AOV. Het Gerechtshof...

Majoreren komt verzekeringnemer duur te staan

Majoreren komt verzekeringnemer duur te staan

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hof vindt voldoende aannemelijk dat verzekeringnemer na een stormschade opzettelijk ten onrechte de kosten van een...