Evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds: kostenreductie kleiner dan verwacht

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

Dat algemeen pensioenfondsen een prominente rol zijn gaan spelen in de consolidatie onder pensioenfondsen kan onbetwist worden geconcludeerd, en naar verwachting zullen ze dat ook in de komende jaren blijven doen. Aldus Willis Towers Watson, dat in opdracht van de minister de Wet Algemeen Pensioenfonds uit 2016 heeft geëvalueerd. Wel is de kostenreductie minder groot uitgevallen dan verwacht.

Het adviesbureau: “In de laatste jaren heeft ongeveer de helft van de liquiderende pensioenfondsen ervoor gekozen de verplichtingen over te dragen aan een algemeen pensioenfonds. Daaruit kan worden opgemaakt dat APF’en de beoogde rol hebben vervuld. Toch is de omvang nog niet op het niveau dat oprichtende instanties hadden verwacht, noch op het niveau dat in de wetgevingsfase als verwachte omvang was opgetekend. Ook het aantal algemeen pensioenfondsen is kleiner dan destijds verwacht. Opvallend in de ontwikkeling van de algemeen pensioenfondsen is verder onder meer dat de bestaande algemeen pensioenfondsen bijna allemaal (namelijk vier van de vijf) zijn opgericht door marktpartijen, en niet uit bestaande pensioenfondsen zijn ontstaan.

“De achterblijvende groei van de APF’en, vermoedelijk mede toe te schrijven aan de onzekerheid omtrent de toekomst van het pensioenstelsel die sociale partners en fondsbesturen ervan heeft weerhouden ingrijpende beslissingen over hun toekomst te nemen, is er mede de oorzaak van dat de door marktpartijen opgerichte algemeen pensioenfondsen allemaal te maken hebben met exploitatietekorten, en daarom nog jaarlijks een beroep doen op de garantstelling van oprichtende partijen.”

Kleiner dan verwacht

Governancelasten zijn vaak mede aanleiding tot het besluit een eigen pensioenfonds op te heffen, maar reductie ervan kan ook bij andere keuzes dan voor een APF evenzeer of zelfs meer worden gerealiseerd. Iets soortgelijks geldt ook voor kosten. Er is in de regel sprake van kostenreductie bij overgang naar een APF, maar de mate waarin is kleiner dan eerder werd verwacht, en doorgaans ook kleiner dan bij overdracht naar bijvoorbeeld een bedrijfstakpensioenfonds.

Willis Towers Watson: “Mede op basis van jaarwerkcijfers is de indruk dat de kosten bij APF’en, ook in het geval van single client kringen, lager zijn dan bij kleinere en middelgrote ondernemingspensioenfondsen het geval is. Toch is de indruk tegelijkertijd dat kostenreducties bij toetreding tot een APF kleiner zijn gebleken dan in de eerste jaren was verwacht. Ook hierin zal het grote aandeel eigen kringen een rol spelen.”

De wens, zo niet de noodzaak, om marktaandeel te verwerven heeft APF’en er met name in de eerste jaren toe gebracht te vaak en onder te gunstige condities toe te staan dat fondsen in eigen kring toetraden.

 

Reactie toevoegen

 
AWVN brengt opgebouwde pensioenen onder bij Het nederlandse pensioenfonds

AWVN brengt opgebouwde pensioenen onder bij Het nederlandse pensioenfonds

Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft de opgebouwde pensioenen per november 2020 overgedragen naar Het nederlandse pensioenfonds (APF). Het gaat om...

Het nederlandse pensioenfonds (APF) groeit naar vijf kringen

Het nederlandse pensioenfonds (APF) groeit naar vijf kringen

Stichting Pensioenfonds Grontmij brengt de pensioenverplichtingen en het vermogen per 1 juli 2020 onder bij Het nederlandse pensioenfonds (APF). Het gaat om de opgebouwde...

APF belangrijke speler binnen consolidatiebewegingen

APF belangrijke speler binnen consolidatiebewegingen

Ondanks groei vormen algemeen pensioenfondsen in relatieve zin een klein deel van de pensioensector: 0,6 procent ultimo 2018. Aldus de door minister Koolmees aan...

Erno Kleijnenberg vertrekt bij Stap APF

Erno Kleijnenberg vertrekt bij Stap APF

Voorzitter Erno Kleijnenberg van Stap Algemeen Pensioenfonds legt zijn functie neer. Zijn beoogd opvolger doorloopt momenteel de toetsingsprocedure bij De Nederlandsche...

AFM brengt pensioenregeling onder bij Nationale APF

AFM brengt pensioenregeling onder bij Nationale APF

De AFM gaat vanaf 1 januari 2018 de uitvoering van haar pensioenregeling voor de circa duizend deelnemers overbrengen van Pensioenfonds AFM naar De Nationale APF....

Arcadis naar Het nederlandse Pensioenfonds

Arcadis naar Het nederlandse Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland verplaatst haar pensioenregeling naar Het nederlandse pensioenfonds. De collectieve waardeoverdracht van de pensioenregeling...

Pensioen Holland Casino over naar Stap APF

Pensioen Holland Casino over naar Stap APF

Pensioenfonds Holland Casino heeft de pensioenregeling ondergebracht bij Stap APF. De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van de ruim 9.000 deelnemers...

Tweede klant voor Stap apf

Tweede klant voor Stap apf

Met ingang van 1 december heeft Stichting Voorzieningsfonds Getronics (SVG) zijn DB-verplichtingen overgedragen aan Stap Algemeen Pensioenfonds.   Het betreft...

Apf: premie multi-cliëntkringen hoger dan verwacht

Apf: premie multi-cliëntkringen hoger dan verwacht

"De premie van multi-cliëntkringen is hoger dan verwacht. Dat maakt een overgang naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) minder vanzelfsprekend." Dat...

AFM  zoekt aansluiting bij apf

AFM zoekt aansluiting bij apf

De AFM heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven om de uitvoering van haar pensioenregeling onder te brengen bij een algemeen pensioenfonds (APF). Het eigen...