Geen experiment eerder inzetten no-riskpolis

Karien van Gennip 2022

Minister Van Gennip ziet af van een experiment met het eerder inzetten van de no-riskpolis tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte. Met het experiment zou de hypothese onderzocht worden dat door het eerder verstrekken van de no-riskpolis meer werkgevers bereid zijn om werknemers in dienst te nemen die tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte in het tweede spoor re-integreren.

De minister: “Een vergelijkbaar experiment met het eerder inzetten van de no-riskpolis bij Ziektewet-gerechtigden in 2017 bleek niet effectief te zijn; deze doelgroep kwam met dit experiment niet vaker en ook niet duurzamer aan het werk.  Daarnaast vergt een experiment met de doelgroep die tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte privaat begeleid wordt een nieuw (veelal handmatig) proces bij UWV. Zo’n experiment doet een groot beroep op de professionals bij UWV. Daar is de capaciteit beperkt, omdat momenteel volop wordt ingezet op de maatregelen om de mismatch tussen vraag en aanbod van de sociaal-medische beoordelingen te verkleinen. Wetende dat eerdere experimenten met dit instrument niet altijd effectiviteit konden aantonen en gegeven het beslag op de uitvoering, kies ik er voor om dit specifieke experiment niet te starten.”

Bijstand

Minister Schouten ondertussen maakt geen haast met een pilot hoeveel langdurig bijstandsgerechtigden door een no-riskstatus extra aan het werk komen en hierdoor (duurzaam) uitstromen uit de bijstand. Schouten: “Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de no-riskpolis voor bepaalde groepen en onder specifieke omstandigheden kan helpen op de weg naar werk(behoud). De no-riskpolis hoeft echter niet per sé doorslaggevend te zijn in de afweging van werkgevers om iemand in dienst te nemen. Een pilot kan meer zicht bieden of een no-riskpolis voor deze specifieke groep werkt; hoeveel langdurig bijstandsgerechtigden komen door een no-riskstatus extra aan het werk en stromen daardoor (duurzaam) uit de bijstand.

“Mijn conclusie is dat het opzetten van een goede pilot nog veel uitwerking vergt. Hierover is verder overleg nodig met UWV en gemeenten die aan de pilot willen deelnemen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Conflict of ziekte?

Conflict of ziekte?

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 06-2022) Verzuimverzekeraars sturen meer op rendement. Gevolg: vaker discussie, vooral bij ziekte van een werknemer...

Hello, goodbye

Hello, goodbye

(Annemieke Postema, AOVdokter.nl, in Ken je Vak! VVP 06-2022) Je dient een AOV-aanvraag in, de verzekeraar biedt gratis voorlopige dekking gedurende het acceptatietraject....

Ziekteverzuim zorgsector hoger dan ooit

Ziekteverzuim zorgsector hoger dan ooit

Het ziekteverzuim in de zorgsector was in 2022 hoger dan ooit tevoren, aldus Vernet. Het verzuimpercentage over 2022 kwam uit op 8,36. Dat betekent een stijging...

Sneller aan het werk na borstkankeroperatie

Sneller aan het werk na borstkankeroperatie

Movir, Stichting Enjoy the Ride en het Radboudumc starten een driejarige pilot om de begeleiding van borstkankerpatiënten rondom een operatie nog beter te maken....

FNV en CNV dagvaarden Staat om long COVID regeling zorgpersoneel

FNV en CNV dagvaarden Staat om long COVID regeling zorgpersoneel

Vakbonden FNV en CNV hebben een dagvaarding voor een kort geding naar de Nederlandse Staat gestuurd. Zij eisen dat de overheid zorgmedewerkers, die vanwege de ziekte...

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

In 2021 had 2,8 procent van de werknemers in transport- en logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines, een arbeidsongeval...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is door Adfiz aangepast op de gegevens en cijfers zoals ze gelden voor 2023. Dit geactualiseerde formulier is te gebruiken...

Hoofdpijndossier: regeling voor zorgmedewerkers met long COVID

Hoofdpijndossier: regeling voor zorgmedewerkers met long COVID

Vakbond FNV is woest dat minister Helder het opstellen van een regeling voor zorgmedewerkers met long COVID nu doorschuift naar de cao-tafel. Kitty Jong, vicevoorzitter...

Januaritijdvak STAP overgeslagen

Januaritijdvak STAP overgeslagen

Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik...

Vereenvoudigde WIA-keuring 60-plusser

Vereenvoudigde WIA-keuring 60-plusser

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in VVP 5) De hoogste prioriteit heeft voor de korte termijn het wegwerken van de achterstanden bij de sociaal medische beoordelingen....