Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

carola-schouten-1 2022

Het kabinet wil geen extra fiscale pensioenfaciliteiten creëren voor specifiek de overwaarde van de eigen woning. Minister Schouten: “Niet iedereen heeft een eigen woning of heeft overwaarde in de eigen woning. Bovendien is de vermogensopbouw beperkt tot de waarde van de woning en zegt die waarde weinig tot niets over de benodigde pensioenvoorziening. Een eigen woning is dan ook niet specifiek bedoeld als pensioenbelegging en wordt als zodanig ook niet fiscaal behandeld. Voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw gelden fiscale begrenzingen gebaseerd op een bepaalde pensioenambitie qua hoogte van het inkomen na pensioendatum. Het creëren van extra fiscale pensioenfaciliteiten voor specifiek de overwaarde in de eigen woning verhoudt zich niet tot deze ambitie en fiscale begrenzingen. Daarnaast werkt het complexiteitsverhogend als met dergelijke fiscale pensioenfaciliteiten in het reguliere fiscale pensioenkader rekening gehouden moet worden.”

Zzp'ers

De minister verklaart dit in antwoord op Kamervragen over pensioenopbouw door zzp’ers. Volgens Schouten worden de mogelijkheden voo zzp’ers om pensioen op te bouwen wel degelijk al verruimd: “Met het Wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt voorgesteld de ruimte die zzp’ers hebben om fiscaal gefaciliteerd te sparen in de derde pijler fors te verruimen. Nu is die ruimte gemaximeerd op 13,3 procent van de premiegrondslag (inkomen minus AOW-drempelbedrag). Voorgesteld wordt dit te verhogen naar 30 procent, waarmee de ruimte in de derde pijler gelijk wordt aan de ruimte die werknemers hebben in de tweede pijler. Voor deze verruiming is 100 miljoen euro gereserveerd. Met de verruiming van de fiscale ruimte wordt opbouw van oudedagsvoorzieningen door zzp’ers beter gefaciliteerd. Het Wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt binnenkort aan uw Kamer aangeboden.

“Zzp’ers moeten voor opbouw in de tweede pijler het inkomen van drie jaar geleden doorgeven aan de pensioenuitvoerder. Dit punt heeft de aandacht. In het Wetsvoorstel toekomst pensioenen is experimenteerwetgeving opgenomen die het mogelijk maakt dat zzp’ers zich vrijwillig kunnen aansluiten bij daarvoor opengestelde pensioenregelingen in de tweede pijler. Daarbij wordt in het kader van dit experiment niet gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden, maar is in overleg met de sector en zelfstandigenorganisaties besloten te kijken naar het inkomen van een jaar geleden. De experimenteerwetgeving voor zzp’ers wordt na invoering binnen vijf jaar geëvalueerd. Bij die evaluatie zal worden bezien of deze maatregel als minder belemmerend wordt ervaren.”  

 

 

Reactie toevoegen

 
Minder dan kwart zzp'ers heeft AOV

Minder dan kwart zzp'ers heeft AOV

Niet meer kunnen werken en wegvallen klanten en wanbetaling. Dat zijn de grootste risico’s waar zzp’ers wakker van liggen, aldus Allianz-onderzoek. Allianz:...

Gemiddelde overwaarde 175 mille

Gemiddelde overwaarde 175 mille

De gemiddelde overwaarde per woning bedraagt momenteel 175.000 euro, aldus onderzoek door Calcasa. Het bureau: “Dit geeft aan dat een groot deel van de woningmarkt...

Lancering SharePeople Lang en eigen arbodienst

Lancering SharePeople Lang en eigen arbodienst

SharePeople heeft SharePeople Lang gelanceerd, waarbij zzp’ers het risico op arbeidsongeschiktheid onderling opvangen tot aan de AOW-leeftijd. SharePeople...

Pensioentweedeling onder zzp’ers: ‘onwetenden’ versus ’boven op de bal’

Pensioentweedeling onder zzp’ers: ‘onwetenden’ versus ’boven op de bal’

Er lijkt sprake te zijn, aldus onderzoek in opdracht van Brand New Day, van een tweedeling in de groep zelfstandigen en ondernemers als het om hun pensioenvoorziening...

Werkenden die niet deelnemen aan pensioenfonds bouwen privé ook weinig pensioen op

Werkenden die niet deelnemen aan pensioenfonds bouwen privé ook weinig pensioen op

Een substantieel deel van de Nederlandse werknemers en zelfstandigen bouwt meerdere jaren achter elkaar geen tweede pijlerpensioen op. Zij compenseren dat ook niet...

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

Helft huizenbezitters verwacht overwaarde van meer dan ton

Helft huizenbezitters verwacht overwaarde van meer dan ton

Ruim negen op de tien woningbezitters in Nederland verwachten dat zij overwaarde op hun woning hebben, blijkt uit een enquête van De Hypotheker onder 975 woningbezitters....

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...