Geschillencommissie blaast klacht omver

Huisje graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar dekking mocht weigeren.

De consumenten vorderden een bedrag van 12.808,50 euro: 1.270,50 euro aan opruimkosten en 11.535 euro voor het herplanten van de gesneuvelde bomen.

De commissie: “Uit de voorwaarden blijkt voldoende duidelijk dat door storm voortbewogen zaken onder het begrip storm vallen. De verzekeraar heeft voldoende bewezen dat in dit geval het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid door de storm. Het is ook voldoende duidelijk dat schade aan de tuinaanleg door weer en weersinvloeden is uitgesloten van dekking. Aangezien het begrip ‘storm’ redelijkerwijs valt onder het begrip ‘weer en weersinvloeden’ en daarmee het afwaaien van het dak van het tuinhuis daar ook onder valt, mocht de verzekeraar dekking weigeren.

“Hoewel het voor de consumenten wellicht duidelijker was geweest als de nadere omschrijving van het begrip ‘storm’ vooraan had gestaan, brengt dit enkele feit niet mee dat er in dit geval sprake is van onduidelijkheid in de voorwaarden. Het is niet ongebruikelijk dat er een begrippenlijst met kernbegrippen in de voorwaarden staat en dat er daarnaast ook een lijst met nadere uitleg is. Hadden de consumenten de gehele voorwaarden doorgenomen, dan waren zij ook bij de nadere uitleg van wat onder storm verstaan wordt en verzekerd is uitgekomen en hadden zij daar kennis van kunnen nemen.

“Daarnaast is volgens de commissie voldoende duidelijk dat de verzekeraar met weer en weersinvloeden zoals bedoeld in artikel 3.1 van de voorwaarden een ruimere uitsluiting heeft willen opnemen dan storm alleen. Kennelijk heeft de verzekeraar ervoor gekozen om in sommige gevallen alleen schade door storm te dekken of uit te sluiten en in andere gevallen, zoals in het geval van de tuinaanleg, alle weer en weersinvloeden uit te sluiten. Het is verder een feit van algemene bekendheid dat een storm een weerfenomeen is dat valt onder het bredere begrip van weer en weersinvloeden.”

Reactie toevoegen

 
Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...