Getuigenverklaring alleen niet per se zaligmakend

Parkeren parkeerplaats via Pixabay

"Het opvoeren van een getuige is geen vrijbrief voor het vergoeden van de schade." Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een reactie aan Radar. 

Het Verbond: "Een verzekeraar zal bij een aanrijding bijvoorbeeld altijd alle omstandigheden meewegen, waaronder ook de verklaringen van eventuele getuigen. Een getuige hoeft niet zwaarder in de bewijslast te wegen dan andere elementen die bijdragen aan de beoordeling van een claim. Het gaat om de combinatie van de bewijsstukken als geheel. (...) Iedereen kan daarbij fungeren als getuige. Er worden op voorhand geen personen uitgesloten (familieleden, minderjarigen, etcetera). De relatie die de getuige met betrekking tot de betrokken partijen heeft, wordt meestal wel uitgevraagd. Het kan voorkomen dat het bestaan van een nauwe onderlinge relatie tussen getuige en belanghebbende een reden oplevert om meer bewijs ten aanzien van de schadetoedracht te verlangen."

Radar besteedde zaterdag aandacht aan een geval waarin iemand aansprakelijk was gesteld omdat hij zijn autodeur tegen een andere auto zou hebben opengeslagen. Univé honoreerde aanvankelijk de claim. Nadat Radar zich met de kwestie bemoeide, kwam Univé hier op terug.

Bij het uitzoeken van de zaak bleek Univé onder meer te zijn afgegaan op de getuigenverklaring van de 14-jarige zoon van de tegenpartij. Radar is "in het bezit van de getuigenverklaring waaruit blijkt dat de getuige de minderjarige (14) zoon is van de schademelder. Deze wil niet onder ede verklaren wat er gebeurd zou zijn. Univé neemt de getuigenverklaring als waarheid over en communiceert naar de vermeende veroorzaker van de schade dat de schademelder daarmee aan de bewijslast heeft voldaan."

Volgens het Verbond is enkel en alleen een getuigenverklaring dus niet per se zaligmakend.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

(Rechtspraak) Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat een ballonvaarder ruim 55.000 euro schadevergoeding moet betalen aan een papegaaienhouder...

Rechtsregels over aansprakelijkheid

Rechtsregels over aansprakelijkheid

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 4-2022) Het simpele feit dat men waarschuwt voor mogelijke aansprakelijkheid, heft die aansprakelijkheid...

Parkeerbedrijf hoefde auto niet te verzekeren tegen diefstal

Parkeerbedrijf hoefde auto niet te verzekeren tegen diefstal

(Rechtspraak) Allianz kan ruim 78 mille autodiefstalschade niet verhalen op het parkeerbedrijf. Aldus het gerechtshof ’s-hertogenbosch in hoger beroep. Eazzypark...

Bokkend paard...

Bokkend paard...

(Rechtspraak) Univé heeft terecht geen aansprakelijkheid willen erkennen, in het geval van een vrouw die op eigen risico reed op het paard van een vriendin...

Adviseur moet aantal m³ woning controleren

Adviseur moet aantal m³ woning controleren

(Rechtspraak) De zorgplicht van de assurantietussenpersoon strekt zich ook uit tot controle of verificatie van aantal m³ van de woning, ter voorkoming van onderverzekering....

Claim geknakt…

Claim geknakt…

(Rechtspraak) De vraag die voorligt, is of de schade die [huurder] bij [eiseres] heeft geclaimd – en die hoofdzakelijk bestaat uit een verminderde opbrengst...

Proefpersonenverzekering niet vrijgesteld van assurantiebelasting

Proefpersonenverzekering niet vrijgesteld van assurantiebelasting

Een proefpersoon die deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek, moet verplicht verzekerd zijn voor eventuele...

Klimaatrisico’s verzekerbaar als we gedrag veranderen

Klimaatrisico’s verzekerbaar als we gedrag veranderen

Overstromingsschade secundaire waterkeringen kan waarschijnlijk voortaan standaard op beurspolissen meeverzekerd worden. Dat werd gezegd tijdens het dinsdag gehouden...

NN moet schade vergoeden na val van gehuurd paard

NN moet schade vergoeden na val van gehuurd paard

(Rechtspraak) Het beroep van de verzekeraar op de preventieve garantievoorwaarde is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, aangezien er...