Gevolmachtigde ziet het branden op water

Kite via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0893) Bij een brand in het clubhuis van de surfvereniging, waarvan de consument lid is, is de kitesurfuitrusting van de consument verloren gegaan. De consument claimt deze schade op de collectieve NKV Kitesurf Verzekering. De gevolmachtigde (Hienfeld) heeft vergoeding van de schade afgewezen, omdat er slechts dekking voor schade door brand zou zijn als de consument op het moment van het ontstaan van de schade de kitesurfuitrusting in gebruik heeft. De Geschillencommissie is van oordeel dat een redelijke uitleg van artikel 2 in de clausule Kitesurf Uitrusting meebrengt dat de verzekering dekking biedt voor deze situatie. De klacht is gegrond. De vordering wordt toegewezen.

De commissie: “Uit artikel 2 van de clausule blijkt dat de verzekering dekking beoogt te bieden tegen brandschade. De commissie is van oordeel dat een redelijke uitleg van dit artikel met zich  meebrengt dat dekking bestaat tegen schade door brand in een ruimte waar de kitesurfuitrusting ligt opgeslagen. Dit geldt zowel voorafgaand als na het recreatief gebruik van de kitesurfuitrusting. Als de gevolmachtigde heeft bedoeld om brandschade te verzekeren,  dan brengt de redelijkheid met zich mee dat daar reële schades onder vallen. Zonder dekking tegen brandschade tijdens de opslag van de kitesurfuitrusting zijn brandschades naar het oordeel van de commissie eigenlijk niet voorstelbaar.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Polis niet verstrekt, alsnog dekking invaliditeit na ongeval

Polis niet verstrekt, alsnog dekking invaliditeit na ongeval

(Kifid-uitspraak GC 2021-0815) Na het afsluiten van een verzekering is de verzekeraar wettelijk verplicht om het polisblad te verstrekken aan de verzekeringnemer....

Premieverhoging van 24 procent redelijk en billijk

Premieverhoging van 24 procent redelijk en billijk

(Kifid-uitspraak GC 2021-1001) De consument is het niet eens met de premiestijging per contractvervaldatum van zijn autoverzekering en is van mening dat de premiestijging...

Verzoek om rechtsbijstand niet verjaard

Verzoek om rechtsbijstand niet verjaard

(Kifid-uitspraak GC 2021-0996) De consument heeft een beroep op haar rechtsbijstandverzekering van NowGo gedaan voor het geschil met haar bovenburen en de Vereniging...

Vriendendienst of niet?

Vriendendienst of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2021-0990) De auto van de consument is uitgebrand. De tussenpersoon heeft de consument laten weten dat de auto niet meer is verzekerd, omdat...

Bank hoefde rentedaling niet in rentevoorstel te verwerken

Bank hoefde rentedaling niet in rentevoorstel te verwerken

(Kifid-uitspraak GC 2021-0995) In verband met het aflopen van de rentevastperiode voor de hypothecaire geldlening van de consument, heeft de bank iets meer dan drie...

Adviseur stelde vraag te weinig

Adviseur stelde vraag te weinig

(Kifid-uitspraak GC 2021-0989) De gevolmachtigde heeft de autoverzekering opgezegd per contractvervaldatum. De consument is van mening dat de gevolmachtigde de autoverzekering...

Stopzetten betekent beëindigen

Stopzetten betekent beëindigen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0979) De consument heeft per e-mail aan de tussenpersoon verzocht de autoverzekering te stoppen. De tussenpersoon heeft naar aanleiding...

Niet nakomen afspraken kost adviseur drie mille

Niet nakomen afspraken kost adviseur drie mille

(Kifid-uitspraak GC 2021-0940) Een adviseur moet van Kifid consumenten 3.089,13 euro vergoeden omdat hij vanaf begin 2018 de gemaakte (nadere) afspraken tot het...

Kifid boort klacht grond in

Kifid boort klacht grond in

(Kifid-uitspraak GC 2021-0927) Bij het lossen van een geleende grondboormachine is schade aan de machine ontstaan. De consument claimt de schade op de AVP. De verzekeraar...

Kifid gaat klachten van deelnemers Stichting DIN Plan 1 voor 1 afronden

Kifid gaat klachten van deelnemers Stichting DIN Plan 1 voor 1 afronden

Het overleg tussen Stichting DIN Plan Dupe en verzekeraar Allianz om tot een vergelijk te komen voor de klachten over DIN Plan-beleggingsverzekeringen, is op niets...