Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golf via Pixabay 2

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg van de diefstal van zijn golfuitrusting te vergoeden. De verzekeraar heeft de schadeclaim afgewezen omdat hij vindt dat de consument onvoorzichtig is geweest. De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument wel voldoende voorzichtig is geweest.

De commissie: “De verzekeraar leest artikel 5.12 van de verzekeringsvoorwaarden zo dat onvoldoende zorg onbeheerd achterlaten is, maar zo staat het niet in voornoemd artikel omschreven. Artikel 5.12 van de verzekeringsvoorwaarden is namelijk erg algemeen en summier geformuleerd.

“De consument heeft een afweging gemaakt op welke plaats hij zijn golfuitrusting het meest veilig en met in achtneming van de regels van de golfbaan kon neerzetten toen hij een drankje ging nuttigen op het terras. Naar zijn idee was dat op de plek die de golfbaan daarvoor had aangewezen. Hiermee heeft hij ook voldaan aan de regels die door de golfbaan werden gesteld aan het stallen van de golfuitrusting.

“Een redelijke lezing van artikel 5.12 van de verzekeringsvoorwaarden brengt de commissie tot het oordeel dat de consument door in dit specifieke geval zo te handelen niet onvoorzichtig is geweest. Hierbij neemt de commissie ook in aanmerking dat het hier om een specifieke golfverzekering gaat en dat de golfbaan in dit geval een redelijk gesloten karakter heeft waarbij ook cameratoezicht aanwezig was, zoals op de zitting is gebleken. Een en ander brengt mee dat de schade die door de expert is vastgesteld op een bedrag van 3.080 euro door de verzekeraar dient te worden vergoed.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...