Grote verschillen in keuzemogelijkheden bij doorbeleg lifecycles

Beleggen 2 via Pixabay

Onderzoek van MoneyView naar pensioenoplossingen voor het MKB laat zien dat de keuzemogelijkheden bij doorbeleg lifecycles flink uiteenlopen en kennis van zaken vragen.

Aanbieders bieden sinds de invoering van de mogelijkheid van een variabele pensioenuitkering ook lifecycles in de opbouwfase aan die gericht zijn op het doorbeleggen van het pensioenvermogen na pensioendatum. Het is mogelijk om bij deze zogenaamde doorbeleg lifecycles langer in zakelijke waarden te blijven investeren, omdat het totale pensioenvermogen ook in de uitkeringsfase wordt belegd.

MoneyView in haar Special Edition Pensioenen: “Er blijkt opmerkelijk veel variatie te zijn in de keuzes die de deelnemer heeft bij de verschillende aanbieders. Als voorbeeld: BeFrank en NN bieden geen lifecycles aan voor 100 procent doorbeleggen, maar wel 20 lifecycles voor gedeeltelijk doorbeleggen. ABN Amro, Aegon Cappital en Scildon bieden juist alleen maar lifecycles aan die op volledig doorbeleggen zijn ingericht en geen lifecycles voor gedeeltelijk doorbelegen. Afhankelijk van de aanbieder zijn de keuzemogelijkheden voor de deelnemer die overweegt om geheel of gedeeltelijk door te beleggen dus veelal óf beperkt óf (zeer) ruim bemeten. Hierbij geldt bovendien dat de deelnemer zelf niet heeft kunnen kiezen voor de aanbieder in kwestie; dat doet immers de werkgever.

“Daarnaast geldt dat er ook binnen de lifecycles grote verschillen zijn. De ene aanbieder biedt in de lifecycles gericht op doorbeleggen niet of nauwelijks afbouw van het risico, terwijl de andere dat juist wel doet.

“Dé optimale lifecycle-belegging bestaat uiteraard niet, want anders zouden alle aanbieders exact dezelfde gebruiken. De grote verscheidenheid aan lifecycles die dit tot gevolg heeft, maakt wel dat van deelnemers gevraagd wordt dat zij zich zeer bewust zijn van de werking van en de risico’s die verbonden zijn aan die lifecycles.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
MoneyView: keuzeopties AO-criteria nemen af

MoneyView: keuzeopties AO-criteria nemen af

Gangbare arbeid als criterium voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is van de markt verdwenen, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. Bij gangbare arbeid geldt...

Hip and happening, maar voor wie?

Hip and happening, maar voor wie?

(Pepijn van Kleef van MoneyView in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Moneyview houdt alle hypotheekrentes nagenoeg realtime bij en dat hebben we afgelopen jaar...

Oud en nieuw

Oud en nieuw

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 06-2022) MoneyView en ik vieren in 2023 allebei ons dertigjarig jubileum. Deze mijlpaal maakt dat ik, bij wijze van uitzondering,...

Stijging spaarrentetarief zet door in 2023

Stijging spaarrentetarief zet door in 2023

"Voor het eerst in jaren zien we een stijgende lijn van het gemiddelde spaarrentetarief bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS). Hoewel de gemiddelde spaarrente...

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

Zowel de hoogste als de laagste ORV-premie zijn meer dan zestien procent lager dan een jaar eerder. De gemiddelde premie is in een jaar tijd met meer dan acht procent...

Claimen (kleine) schade aan motorfiets onvoordelig

Claimen (kleine) schade aan motorfiets onvoordelig

Zeker bij relatief kleine schades aan de motorfiets kan het aan te bevelen zijn om níet te claimen. Dat stelt MoneyView in haar Special Item Tweewielerverzekeringen....

Impliciete uitsluiting

Impliciete uitsluiting

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 5) Met de regelmaat van de klok buigen verzekeraars zich over de vraag of, dan wel hoe ze hun premies beter kunnen afstellen op...

Verzekeringslijfrentes verslaan banksparen

Verzekeringslijfrentes verslaan banksparen

In een jaar tijd is het marktbeeld voor uitkerende lijfrentes volledig omgeslagen ten gunste van de verzekerde varianten, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView....

Rendement op vertrouwen of vertrouwen op rendement?

Rendement op vertrouwen of vertrouwen op rendement?

(Pepijn van Kleef, MoneyView, in VVP 4-2022) Naar aanleiding van een presentatie die wij moesten geven op het mede door VVP georganiseerde VIPIinnovatie Congres...

Florius krijgt weer maximaal aantal sterren van MoneyView

Florius krijgt weer maximaal aantal sterren van MoneyView

Florius heeft voor het vijfde jaar op rij de maximale score van MoneyView gekregen voor haar Profijt twaalf Hypotheek. Dit product scoort ook nu weer voor alle drie...