HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

Virus 2 via Pixabay

HDI hoeft de juridische kosten van de twee ontslagen bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam beslist

De eisers wilden dat HDI werd veroordeeld om de gemaakte en nog te maken kosten van hun beroep tegen de ontslagbeschikking zou vergoeden. Zij deden daartoe een beroep op de door de Stichting gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De bestuurders werden ontslagen na ophef over de zogenoemde mondkapjesdeal. De ophef ziet op de (aanzienlijke) winst behaald met deze deal, terwijl de schijn zou zijn gewekt dat zij (zonder winst) was gesloten met SHA.

De twee bestuurders hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang hebben bij hun vordering, die in wezen een geldvordering is. Concrete en onderbouwde gegevens over de actuele inkomsten- en vermogenspositie van eisers ontbreken en stukken van de strafvorderlijke beslagen zijn niet overgelegd.

Van een harde vordering is ook geen sprake. HDI heeft de vordering uitvoerig bestreden met niet op voorhand of op eenvoudige wijze – in aanmerking nemende dat het een kort geding betreft- te verwerpen argumenten. 

HDI doet bovendien een beroep op bijzondere polisvoorwaarden die haar zeer ruime bevoegdheden geven om te beslissen over, bijvoorbeeld, het voeren van verweer of het berusten in een uitspraak. Van die bevoegdheden maakt HDI gebruik.

Tot slot overweegt de voorzieningenrechter nog dat de vordering onvoldoende concreet – onvoldoende bepaalbaar – is en niet aansluit bij de tekst van de bijzondere polisvoorwaarden. Pas tijdens de mondelinge behandeling, en zonder enige onderbouwing, hebben de eisers gesteld dat de kosten van het beroepschrift ongeveer 15.000 euro bedragen.

De vordering is echter niet op dit bedrag toegespitst. Een grove inschatting van de nog te maken kosten hebben eisers niet gemaakt. Toewijzing van de vordering om 'de kosten van verweer te vergoeden' komt neer op een blanco cheque. De bijzondere polisvoorwaarden geven echter slechts recht op vergoeding van redelijke kosten van verweer, op verzoek van of met toestemming van verzekeraars gemaakt.

De vorderingen worden daarom afgewezen en de eisers worden veroordeeld in de kosten van procedure.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te...

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap...

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

(Rechtspraak) Eiseres zou zich niet tegen het risico op wateraccumulatie hebben verzekerd, ook al zou haar tussenpersoon hebben gewezen op deze mogelijkheid. De...

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

(Rechtspraak) Een administratieve fout kost a.s.r. 250.000 euro. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de eiser niet van het onjuiste bedrag op de levensverzekering...

Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

(Rechtspraak) Het verplicht stellen van een verzekeringsovereenkomst bij een telefonisch verzoek om pechhulp langs de weg is een oneerlijke handelspraktijk, vindt...

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

(Rechtspraak) Een hypotheekadviseur heeft de zorgplicht geschonden door het verhuurverbod niet te melden, oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland. Hij draait op voor...

WAM!

WAM!

(Rechtspraak) Als Allsecur vond dat hij niet verzekerd was wegens wanbetaling, had de verzekeraar ook niet moeten uitkeren aan de benadeelde om vervolgens die uitkering...

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

(Rechtspraak) Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat een ballonvaarder ruim 55.000 euro schadevergoeding moet betalen aan een papegaaienhouder...

Adviseur moet nadrukkelijk (blijven) wijzen op risico onderverzekering

Adviseur moet nadrukkelijk (blijven) wijzen op risico onderverzekering

(Rechtspraak) Niet voldoende wijzen op het risico van onderverzekering, komt een adviseur op een schadepost van bijna twee ton te staan. Wel meent de Rechtbank Midden-Nederland...