Hidde Coebergh (ING): “Klant op tijd aan tafel hypotheekadviseur krijgen”

Hidde Coebergh: ‘Financieel advies is cruciaal.’

De Intermediair Index die ING woensdag heeft gelanceerd, benadrukt het belang van goed en zeker ook tijdig advies, stelt directeur Hidde Coebergh van Wonen ING. Coebergh: “Uit het onderzoek komt heel duidelijk naar voren dat bieden zonder voorbehoud van financiering of bouwkundige keuring regelmatig gebeurt. Dat kan grote financiële consequenties hebben voor de klant en zijn toekomstige kansen op de woningmarkt.

“Driekwart van de adviseurs ziet een rol voor zichzelf weggelegd in het adviseren van klanten over het verantwoord uitbrengen van een bod in de huidige markt. Maar zij ervaren ook dat ze vaak pas te laat in het proces worden ingeschakeld. Deskundig onafhankelijk financieel advies dat is afgestemd op ieders individuele situatie is cruciaal en geeft rust, nu en in de toekomst. Maar dan is het van belang dat een klant op tijd bij een adviseur aan tafel zit. We roepen daarom alle betrokken partijen in de markt op, vanaf de start van het oriëntatieproces hierin een rol te vervullen. Daarmee voorkomen we samen vervelende situaties en bieden we de klant meer duidelijkheid.”

Veel adviseurs melden in het onderzoek dat de krapte op de woningmarkt tot schrijnende situaties leidt in hun dagelijkse praktijk. Door de enorme prijsstijgingen van de afgelopen periode, zien adviseurs de zoektocht van veel starters eindigen in teleurstelling. Adviseurs verwachten dat de huizenprijzen de komende tijd nog verder toenemen. Een groot aantal van hen vindt dat deze ontwikkeling steeds meer negatieve effecten heeft.

Klanten wijzen op verduurzaming steeds belangrijker

Ruim twee derde (67 procent) van de onafhankelijk financieel adviseurs verwacht dat het wijzen van klanten op de mogelijkheden van concrete verduurzaming de komende jaren steeds belangrijker zal worden in hun werk. Ondanks dat ruim 80 procent dit wel benoemt in klantgesprekken, geven adviseurs ook aan dat dit nog een verbeterpunt is. Coebergh: "Zowel voor de korte als lange termijn zien zij verduurzaming als grootste kans in het vak, gevolgd door maatwerkoplossingen en bredere financiële planning.

"ING wil in de volle breedte van haar rol voor klanten en de maatschappij voorop lopen in het realiseren van een meer duurzame samenleving. Via onze hypothekenpropositie liggen daar meer mogelijkheden dan we nu reeds benutten. Daarom wordt er hard gewerkt om op dit terrein in de eerste helft van volgend jaar met nieuwe initiatieven te komen.”

Onafhankelijk financieel adviseurs zien complexe en vooral veranderende regelgeving en de overspannen woningmarkt als een bedreiging voor het adviesvak. Over digitalisering denken de adviseurs verschillend. Execution only zien ze als bedreiging, tegelijkertijd zien adviseurs het integreren van digitale mogelijkheden in het adviestraject wel als kans.

Coebergh: "Het professioneel onafhankelijk intermediair weet als geen ander wat klanten beweegt, wat ze nodig hebben en hoe dat in te vullen. Het meebewegen met de groeiende behoefte aan advies met betrekking tot verduurzaming is daar een mooi voorbeeld van. Ook het kijken en uitwerken hoe digitalisering een plek te geven in het persoonlijk adviesvak past hier in. Tot slot zou ik specifiek nogmaals willen benoemen dat de ambitie om eerder in de huizen-koop-reis de consument te willen bijstaan maar weer eens onderstreept wat de waarde van een goede adviseur is.”

Optimistisch dat oplossingen worden gevonden

Hoe denkt ING dat de markt zich de komende tijd zal ontwikkelen? Coebergh: “Weinig onderwerpen zijn zo actueel als de situatie op de woningmarkt. We zien vanuit de overheid en vrijwel alle andere relevante stakeholders een veelheid aan, vaak veelbelovende, ideeën en initiatieven om de woningmarkt vooruit te helpen. En dat is nodig want de uitdagingen zijn groot. Van betaalbaarheid, tot het aantal beschikbare woningen, tot type woningen, tot ongelijkheid tussen huurders en woningbezitters en zo kan ik nog wel even doorgaan. Met zoveel focus ben ik optimistisch dat we oplossingen gaan vinden en voor de langere termijn uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Voor de kortere termijn vrees ik dat krapte en relatief hoge prijsniveaus nog wel even aan zullen houden. De hypotheekmarkt volgt deels de woning (transactie) markt maar daarnaast is er natuurlijk ook de oversluitmarkt. Deze oversluitmarkt is natuurlijk weer fors afhankelijk van renteontwikkelingen. Gezien de krapte op de woningmarkt zal de hypotheekmarkt gebaseerd op het aantal transacties voor de korte termijn wellicht wat dalen; daar oversluiten van de hypotheek qua productvorm of rentevastperiode voor heel veel consumenten nog steeds een goede optie kan zijn, is mijn verwachting dat deze markt nog fors zal blijven. Los van de hypotheekmarkt spreek ik liever over de adviesmarkt. Voor iedere consument geldt dat goed en breed  financieel advies, met periodieke updates, altijd een goede investering is.

“Uitspraken doen over renteontwikkeling is niet eenvoudig. Er zijn vele onzekere factoren in de wereld, van economisch/politieke ontwikkelingen van China tot Amerika tot Europa met impact op de rente. Daarnaast zijn we helaas nog niet klaar met de coronapandemie. Hoe dit allemaal precies uitwerkt laat zich moeilijk of niet goed voorspellen. Dat er meer ruimte opwaarts dan neerwaartse ruimte voor de rente is, kan iedereen zien. Tegelijkertijd denk ik dat gezien de huidige lage rentestanden ook bij een licht opwaartse beweging de rentestand historisch nog altijd erg laag is en nog wel even zal blijven.”

Positief beeld

De nieuwe Intermediair Index – op basis van onderzoek onder 144 onafhankelijk financieel adviseurs - scoort in het derde kwartaal van dit jaar 134 punten. Vooral de ontwikkeling van de hypotheekrente en het aantal nieuwe of te wijzigen hypotheken, wordt positief beoordeeld. De onafhankelijk adviseurs zijn daarnaast ook positief over hun eigen financiële situatie en de algemene economische situatie.

ING voert al vele jaren de ING WoonIndex, dat het vertrouwen in de woningmarkt onder een relevante groep particulieren representeert. De nieuwe Intermediair Index is een soortgelijke studie – uitgevoerd door DVJ Insights - onder onafhankelijke hypotheekadviseurs. Coebergh: “Zodat er een meer holistisch beeld ontstaat.”

Het vertrouwen in de markt wordt uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 200, waarbij 100 het neutrale middelpunt is.

Het onderzoek zal ieder half jaar worden herhaald. Coebergh: “Ontwikkelingen op de woon- en hypotheekmarkt gaan snel, maar ook weer niet zo snel. In combinatie met de omvang van de opzet van dit onderzoek denken we aan twee keer per jaar.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Nieuw cao-voorstel ING komt niet in de buurt"

"Nieuw cao-voorstel ING komt niet in de buurt"

De vakbonden wijzen het nieuwe cao-aanbod van ING af, is te lezen op de website van De Unie. De vakorganisaties “nemen in de afweging vooral het jaar 2023...

ING doet nieuw cao-voorstel

ING doet nieuw cao-voorstel

ING heeft een nieuw cao-voorstel gedaan, melden de vakbonden die dinsdag actie voerden bij de bank. De vakbonden gaan het voorstel bestuderen. Medewerkers konden...

Vakbonden kondigen werkonderbreking aan bij ING

Vakbonden kondigen werkonderbreking aan bij ING

Het ultimatum dat vakbonden FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie de ING Bank oplegden, is maandag om 12.00 uur verlopen en de bank heeft niet gereageerd. Dat betekent...

Cao: FNV, CNV en De Unie stellen ING ultimatum

Cao: FNV, CNV en De Unie stellen ING ultimatum

Bij het bestuur van ING bank viel vandaag een ultimatum van vakbonden FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie op de deurmat. Daarin eisen de bonden dat de Nederlandse...

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Brancheverenigingen maken zich geen zorgen over het door de AFM aangekondigde onderzoek naar de werkpraktijk van hypotheekadviseurs. De NVHP, Adfiz en OvFD laten...

ING Intermediair Index: sentiment onder hypotheekadviseurs daalt sterk

ING Intermediair Index: sentiment onder hypotheekadviseurs daalt sterk

Het vertrouwen van adviseurs in de hypotheekmarkt is sterk gedaald, zo blijkt uit onderzoek van ING onder onafhankelijke hypotheekadviseurs in Nederland.  De...

Topmanagers Nederland verwachten recessie van aantal kwartalen

Topmanagers Nederland verwachten recessie van aantal kwartalen

De meerderheid van de bedrijven verwacht dat hun winstmarge in 2023 met 10 tot 25 procent zal dalen. Dit blijkt uit onderzoek van ING onder 148 topmanagers van grote...

ING-medewerkers gaan opnieuw actievoeren voor betere cao

ING-medewerkers gaan opnieuw actievoeren voor betere cao

ING-medewerkers gaan 20 december opnieuw actievoeren voor een betere cao.  De kerstactie wordt georganiseerd door FNV, CNV en De Unie. De medewerkers accepteren...

Independer en Van Bruggen Adviesgroep werken samen bij hypotheekadvies

Independer en Van Bruggen Adviesgroep werken samen bij hypotheekadvies

Vergelijkingsplatform Independer gaat samenwerken met Van Bruggen Adviesgroep. Naast dat de consument bij Independer online zelf een hypotheek kan afsluiten, kan...

Vakbonden: onrust medewerkers ING Bank groeit

Vakbonden: onrust medewerkers ING Bank groeit

"De onrust bij medewerkers van de ING bank groeit nadat de top van de bank deze week een nieuw loonbod op tafel legde. Medewerkers, die vorige week nog massaal naar...