Kaag: structurele uitdagingen voor banken

Sigrid Kaag Financiën nieuw 2021

De Nederlandse bankensector, aldus minister Kaag in een Kamerbrief met haar visie op het bankenlandschap, is op dit moment winstgevend en tegelijkertijd weerbaarder dan vijftien jaar geleden. De minister verder: “Daarnaast bestaat er genoeg diversiteit voor afnemers van bancaire diensten en zijn banken zich reeds in sterke mate bewust van de maatschappelijke problematiek en hun rol daarbinnen. Tegelijkertijd doen zich structurele uitdagingen voor waar banken zich toe moeten verhouden. Zo zorgt toenemende digitalisering voor meer concurrentie en innovatie alsook voor nieuwe risico’s en uitdagingen voor de financiële sector. Ook hebben banken – net als de gehele samenleving – te maken met uitdagende transities, waaronder de transitie naar een duurzame economie. Banken kunnen hier een belangrijke rol pakken en ik verwacht dat zij hier ambitieus mee aan de slag te gaan.”

Beleidsagenda

Binnenkort verschijnt ook Kaags beleidsagenda voor de financiële sector. De minister: “Deze beleidsagenda zal raakvlakken hebben met de onderhavige visiebrief. Zo overlappen de uitgangspunten die ik hanteer voor een vitale bankensector in grote mate met de ambities en doelstellingen voor de bredere financiële sector.”

Reactie toevoegen

 
Banken starten campagne om woningeigenaren te helpen verduurzamen

Banken starten campagne om woningeigenaren te helpen verduurzamen

De NVB is een campagne gestart die woningeigenaren er op wijst dat de bank kan en wil helpen bij het verduurzamen van het huis. Onder de naam ‘Alle seinen...

Banken leggen beleid onder ‘gender lens’

Banken leggen beleid onder ‘gender lens’

Banken leggen samen met adviseur Partnering for Social Impact hun eigen bedrijfsvoering, beleid en dienstverlening onder een zogenoemde ‘gender lens’...

Vertrouwen in banken verder toegenomen

Vertrouwen in banken verder toegenomen

Zowel het consumentenvertrouwen in de bankensector als het vertrouwen in de eigen bank steeg in de eerste helft van 2021. Dit blijkt uit de Vertrouwensmonitor Banken...

Grootverdieners

Grootverdieners

Het bank- en verzekeringswezen behoort tot de sectoren waarin de NOW-regeling percentueel de meeste lonen ter hoogte van twee keer het maximale dagloon betaalt....

Raad van Advies: klantcontact banken kan beter

Raad van Advies: klantcontact banken kan beter

“We adviseren banken het klantcontact te verbeteren en te kijken hoe het persoonlijk klantcontact toch goed vormgegeven kan worden in tijden van digitale transformatie.”...

Banken bieden kleinere ondernermingen tijdelijke aflossingsstop

Banken bieden kleinere ondernermingen tijdelijke aflossingsstop

Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank...

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld. Dit is een van twee maatregelen waarmee DNB banken vanwege de coronacrisis...

Overleg over dienstverlening banken aan Nederlanders in buitenland

Overleg over dienstverlening banken aan Nederlanders in buitenland

Minister Hoekstra zal in overleg treden met banken om te spreken over de ontwikkelingen rond de toegang van Nederlanders in het buitenland tot dienstverlening van...

Goede rapportcijfers voor banken. ING blijft achter

Goede rapportcijfers voor banken. ING blijft achter

Consumenten zijn relatief tevreden over hun bank, blijkt uit een enquête van de Consumentenbond. Alle banken krijgen een voldoende, maar het verschil onderling...

Nederlandse banken betalen 2,2 miljard euro aan ECB voor negatieve rentetarieven

Nederlandse banken betalen 2,2 miljard euro aan ECB voor negatieve rentetarieven

Banken in de eurozone zagen in totaal meer dan 20 miljard euro van hun balans verdwijnen sinds de introductie van het negatieve rentetarief van de Europese Centrale...