Kader Lichte Elektrische Voertuigen gepresenteerd

step via Pixabay

Voor een aantal categorieën in het dinsdag door minister Van Nieuwenhuizen gepresenteerde kader Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) geldt een verzekeringsplicht. Een helm wordt niet verplicht voor deze voertuigen.

In de komende periode wordt het kader vertaald in wet- en regelgeving. De beoogde datum van inwerking is 1 januari 2023.

Het kader kent vier categorieën. De eerste twee categorieën zijn voor voertuigen vooral bedoeld voor individueel vervoer zoals fietsen met trapondersteuning (1a) en e-steps (1b). De andere twee categorieën zijn bedoeld voor het vervoer van goederen (2a) en van meerdere personen (2b).

De minister: “Voor het gebruik op de weg geldt dat de LEVs in de categorieën 2a, 1b en 2b een kenteken krijgen en onder de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) vallen. Een helm wordt niet verplicht voor deze voertuigen. Hiermee wordt de lijn doorgetrokken die geldt voor elektrische fietsen en bijzondere bromfietsen waarvoor ook geen helmplicht geldt. Het maatschappelijk draagvlak voor een helmplicht voor LEVs is laag, mede omdat de gezondheidswinst van bewegen opweegt tegen het risico op een ongeval en omdat het dragen van een helm wordt gezien als eigen verantwoordelijkheid.":

Eerder heeft de minister toegezegd een rijbewijs in te voeren voor personenvervoer. Voor de eenduidigheid, en het feit dat het om relatief zware voertuigen gaat die een groter risico vormen voor de bestuurder, inzittenden en medeweggebruikers, worden de bestuurders van zwaardere LEVs voor goederenvervoer hetzelfde behandeld als die voor personenvervoer. Voor beide categorieën geldt dat de bestuurder minimaal achttien jaar dient te zijn en moet beschikken over een bromfietsrijbewijs (rijbewijs AM). Voor personen die in bezit zijn van een autorijbewijs (rijbewijs B) geldt al dat zij het bromfietsrijbewijs automatisch bijgeschreven krijgen op hun rijbewijs. Ook zij kunnen gebruik maken van deze categorie LEVs.

Voor alle categorieën LEVs geldt een maximumconstructiesnelheid van 25 km per uur. Dit is in lijn met EU-regelgeving rond e-fietsen en komt overeen met de maximale constructiesnelheid van de bijzondere bromfietsen en snorfietsen. Dat betekent niet dat alle LEVs straks ook met deze snelheid gaan rijden. Het is ten eerste aan de fabrikanten te kiezen voor een maximumconstructiesnelheid die past bij de kenmerken van het voertuig. Daarna wordt dit gecontroleerd bij de toelating. Een BSO-Bus heeft bijvoorbeeld een maximumconstructiesnelheid van 17,2 km per uur.

Een groep van onafhankelijke experts wordt gevraagd te verkennen of voertuigen die niet passen binnen het huidige LEV-kader, zoals éénwielers en voertuigen zonder stuur, veilig zijn toe te laten wanneer er specifieke eisen worden gesteld aan de techniek en gebruiker en of de inpassing in het huidige verkeer mogelijk is. Op basis hiervan kan worden besloten of opname van een aparte categorie (bijvoorbeeld 1c) in het LEV-kader kansrijk is.

Reactie toevoegen

 
Meer over
WAM!

WAM!

(Rechtspraak) Als Allsecur vond dat hij niet verzekerd was wegens wanbetaling, had de verzekeraar ook niet moeten uitkeren aan de benadeelde om vervolgens die uitkering...

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

(Rechtspraak) Bestuurder heeft auto verlaten. In auto is ander gestapt die bestuurder heeft overreden. Bestuurder doet beroep op dekking onder WAM-verzekering. Het...

363.000 licht elektrische voertuigen in Nederland

363.000 licht elektrische voertuigen in Nederland

Bijna drie procent van de Nederlanders is in het bezit van een licht elektrisch voertuig zoals een scooter, step of skateboard. Veruit het grootste deel hiervan...

Bezopen?

Bezopen?

Het kan volgens de Rechtbank Noord-Holland niet als feit van algemene bekendheid worden beschouwd dat een verzekeraar van een auto geen schade vergoedt als die schade...

Administratieve verlenging rijbewijs helpt niet altijd

Administratieve verlenging rijbewijs helpt niet altijd

Rijbewijshouders zijn niet per se geholpen met het 'Tijdelijk besluit verlengingsduur rijbewijs in bepaalde gevallen', genomen omdat het CBR achterloopt met het...

Feit of fabel: bij auto-import kunnen Nederlandse verzekeraars geen buitenlandse kentekens verzekeren

Feit of fabel: bij auto-import kunnen Nederlandse verzekeraars geen buitenlandse kentekens verzekeren

Nederlandse verzekeraars kunnen in principe uitsluitend motorrijtuigen verzekeren die een Nederlands kenteken voeren. Dat betekent dat een auto met een buitenlands...

Schade in Nederland door een auto met buitenlands kenteken. Wat nu?

Schade in Nederland door een auto met buitenlands kenteken. Wat nu?

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars is formeel verantwoordelijk voor schades die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt. Dat...

Zorgen failliete buitenlandse autoverzekeraars voor onbehandelbare verkeersschades in Nederland?

Zorgen failliete buitenlandse autoverzekeraars voor onbehandelbare verkeersschades in Nederland?

De afgelopen jaren zijn wij in Europa met enige regelmaat geconfronteerd met faillissementen van een aantal autoverzekeraars, bijvoorbeeld uit Roemenië en recent...

Schade in Nederland door een auto met buitenlands kenteken. Wat nu?

Schade in Nederland door een auto met buitenlands kenteken. Wat nu?

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars is formeel verantwoordelijk voor schades die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt. Dat...

W.A.M.-dekking bij praalwagens (partnercontent de Vereende)

W.A.M.-dekking bij praalwagens (partnercontent de Vereende)

De W.A.M. (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) is van toepassing voor alle motorrijtuigen die zich op W.A.M.-plichtig gebied bevinden, de openbare...