Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

Gevarendriehoek via Pixabay

(Rechtspraak) Het verplicht stellen van een verzekeringsovereenkomst bij een telefonisch verzoek om pechhulp langs de weg is een oneerlijke handelspraktijk, vindt de kantonrechter in een zaak die de Anwb heeft aangespannen.

De kantonrechter houdt iedere beslissing aan tot de ANWB op het eindvonnis heeft gereageerd.

Uit de gestelde feiten en omstandigheden leidt de kantonrechter af dat “gedaagde telefonisch (uitsluitend) heeft verzocht om pechhulp. Gesteld noch gebleken is dat gedaagde eveneens heeft verzocht om een verzekeringsovereenkomst voor de duur van minimaal een jaar. Dat laatste heeft eiseres kennelijk aan gedaagde opgelegd.

“Artikel 4:63a lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het verbod op koppelverkoop: als een verzekering een aanvulling is op de levering van een dienst als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst, dan moet de mogelijkheid worden geboden om die dienst afzonderlijk af te nemen. Dit artikel is geïmplementeerd naar aanleiding van Richtlijn 2016/97/EU betreffende verzekeringsdistributie, welke richtlijn onder meer tot doel heeft het niveau van consumentenbescherming te verhogen, waarbij de lidstaten ter realisatie van dat doel dienen te voorzien in maatregelen die doeltreffend, afschrikkend en evenredig zijn.

“De door eiseres verplicht gestelde verzekeringsovereenkomst, terwijl gedaagde die met pech langs de weg stond slechts verzocht om dienstverlening (pechhulp), is aan te merken als (een niet toegestane) koppelverkoop als bedoeld in artikel 4:63a lid 1 Wft. De verzekering die eiseres verplicht stelt is immers een aanvulling op de levering van een dienst, te weten pechhulp, als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst. In dat geval had eiseres gedaagde de mogelijkheid moeten bieden om die dienst afzonderlijk af te nemen. Dat is hier niet gebeurd, nu in de dagvaarding is gesteld dat eiseres geen pechhulp verleent aan personen die niet ook een (ANWB-lidmaatschap met) verzekeringsovereenkomst hebben gesloten.”

Des te kwalijker

De kantonrechter is “voorshands van oordeel dat eiseres zich schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:193b lid 2 onder a BW. Eiseres handelde in strijd met vereisten van professionele toewijding door pechhulp niet afzonderlijk aan te bieden, maar gedaagde te verplichten om ook een verzekeringsovereenkomst aan te gaan, terwijl dat een niet toegestane koppelverkoop in de zin van artikel 4:63a lid 1 Wft is. De omstandigheden waaronder dit gebeurde, gedaagde die met pech langs de weg stond en in een noodsituatie verkeerde, maken dit des te kwalijker. Overeenkomsten die zijn gesloten als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk zijn vernietigbaar.”

De kantonrechter is daarom voornemens om de (verplichte) sluiting van de verzekeringsovereenkomst ambtshalve te vernietigen. Nu niet eerder op deze wijze is geoordeeld, wordt eiseres echter in de gelegenheid gesteld om te reageren op hetgeen in dit vonnis is overwogen. De zaak wordt hiervoor verwezen naar de rol. Iedere beslissing wordt aangehouden tot het eindvonnis.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te...

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap...

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

(Rechtspraak) Eiseres zou zich niet tegen het risico op wateraccumulatie hebben verzekerd, ook al zou haar tussenpersoon hebben gewezen op deze mogelijkheid. De...

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

(Rechtspraak) Een administratieve fout kost a.s.r. 250.000 euro. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de eiser niet van het onjuiste bedrag op de levensverzekering...

HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

HDI hoeft de juridische kosten van de twee ontslagen bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam...

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

(Rechtspraak) Een hypotheekadviseur heeft de zorgplicht geschonden door het verhuurverbod niet te melden, oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland. Hij draait op voor...

WAM!

WAM!

(Rechtspraak) Als Allsecur vond dat hij niet verzekerd was wegens wanbetaling, had de verzekeraar ook niet moeten uitkeren aan de benadeelde om vervolgens die uitkering...

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

(Rechtspraak) Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat een ballonvaarder ruim 55.000 euro schadevergoeding moet betalen aan een papegaaienhouder...

Adviseur moet nadrukkelijk (blijven) wijzen op risico onderverzekering

Adviseur moet nadrukkelijk (blijven) wijzen op risico onderverzekering

(Rechtspraak) Niet voldoende wijzen op het risico van onderverzekering, komt een adviseur op een schadepost van bijna twee ton te staan. Wel meent de Rechtbank Midden-Nederland...