Kifid: reisverzekering moet hersteld

Thailand via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0985) De Geschillencommissie oordeelt dat het volmachtbedrijf de reisverzekering niet eenzijdig en met terugwerkende kracht mocht beëindigen. Ook geldt in deze situatie dat de dekking automatisch geldig blijft tot de eerst mogelijke terugkeer van de verzekerde, zoals in de voorwaarden staat.

Het echtpaar heeft bij Your Benefits een reis- en annuleringsverzekering lopen van Allianz Global Assistance. De reisverzekering hangt samen met een zorgverzekering van consumenten die via hetzelfde volmachtbedrijf loopt. De reisverzekering is bedoeld voor de vergoeding van onverwachte, spoedeisende medische kosten tijdens een vakantie in het buitenland en voor zover die kosten niet vanuit de zorgverzekering worden vergoed. Op 17 mei 2017 vertrekt het echtpaar naar Thailand. De man wordt daar ernstig ziek en zijn behandeld artsen verklaren hem ‘not fit to fly’. Om die reden kan hij niet terugkeren naar Nederland en is hij nog steeds in Thailand. Zijn echtgenote is een enkele keer naar Nederland gereisd en verblijft sinds de herfst van 2019 bij haar man in Thailand.
Vanwege het lange onafgebroken verblijf in Thailand beëindigt Your Benefits in de zomer van 2020 de reisverzekering met terugwerkende kracht. Het verblijf van de consumenten in het buitenland is langer dan de maximale dekkingsperiode van 180 dagen en daarom biedt de verzekering vanaf 13 november 2017 geen dekking meer volgens het volmachtbedrijf.

Wel of geen dekking na 180 dagen?

Een van de vragen waarover de Geschillencommissie moet oordelen is of de reisverzekering dekking biedt voor de kosten die de consumenten claimen. Vast staat dat voor de reisverzekering een dekkingsperiode geldt van 180 dagen. Gelet op de medische kosten die de consumenten binnen die periode hebben gemaakt, is het voldoende aannemelijk dat de man ziek is geworden binnen 180 dagen na het begin van de reis. Volgens de geldende voorwaarden blijft de verzekering automatisch dekking bieden ‘tot de eerst mogelijke terugkeer van verzekerde’. De man is sinds zijn ziek worden niet meer ‘fit to fly’ verklaard door de behandelend artsen. Hierdoor kan hij niet terugkeren naar Nederland en blijft de reisverzekering dus dekking bieden.

Verzekering moet in stand blijven
Daarnaast oordeelt de Geschillencommissie dat het volmachtbedrijf de reisverzekering niet eenzijdig en met terugwerkende kracht mocht beëindigen. De reisverzekering moet met terugwerkende kracht worden hersteld en de verzekeraar moet de claim van de consumenten alsnog behandelen. De consumenten hebben recht op vergoeding van de geclaimde en nog te claimen kosten voor zover ze vallen onder de verzekeringsovereenkomst.

Te laat ingebrachte afwijzingsredenen buiten beschouwing

Zoals gebruikelijk hebben de consumenten en het volmachtbedrijf en de verzekeraar gedurende de klachtbehandeling gelegenheid gehad hun mening te geven over deze klacht en op elkaar te reageren. De verzekeraar heeft tot en met het verweerschrift, de eerste reactie van de financiële dienstverlener in de Kifid-procedure, als enige reden voor het afwijzen van deze klacht aangevoerd dat de consumenten langer dan de dekkingsperiode van 180 dagen in het buitenland verblijven. Daarom kon volgens de verzekeraar de verzekering worden beëindigd en was er ook geen dekking. Pas nadat het verweerschrift was ingediend en een mondelinge behandeling had plaatsgevonden, is de verzekeraar met meer en nieuwe redenen gekomen om de klacht af te wijzen. Dat vindt de Geschillencommissie in dit geval te laat. De consumenten hoefden in redelijkheid niet te verwachten dat de verzekeraar zijn afwijzing op meer baseerde dan de duur van hun verblijf in het buitenland. De te laat ingebrachte aanvullende afwijzingsredenen  heeft de Geschillencommissie voor het beoordelen van de klacht daarom buiten beschouwing gelaten. De verzekeraar had die nieuwe redenen al in de interne klachtenprocedure en in elk geval in het verweerschrift bij Kifid moeten en kunnen vermelden. Daar nog mee komen na het verweerschrift is dan ook in strijd met een goede procesorde.

Reactie toevoegen

 
Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...

Geen reden voor uitsluiting

Geen reden voor uitsluiting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0011A) De verzekeraar mocht het geschil met de werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet van dekking uitsluiten...

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter...

Gevloerd…

Gevloerd…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0010) De consument heeft een beroep op zijn woonverzekering gedaan in verband met waterschade aan zijn laminaatvloer. NN heeft de claim...