Kifid wil impasse rondom berekening teveel betaald rente doorbreken

Kifid 2017 (deel logo)

DNB stopte per 1 april met het publiceren van de rentereeks voor doorlopend consumptief krediet en dus is het de vraag welke referentierente kredietverstrekkers vanaf mei 2022 moeten gebruiken bij het berekenen van mogelijk te veel betaalde rente op doorlopend krediet met variabele rente, zo stelt Kifid, die in samenspraak met zowel kredietverstrekkers als consumentenvertegenwoordigers een oplossing wil zoeken.

"Het is duidelijk dat het ontbreken van de openbare DNB-rentereeks leidt tot een impasse als het gaat om doorlopend kredietovereenkomsten die doorlopen na 1 mei 2022. Dit probleem doet zich bij sommige kredietverstrekkers ook voor als een doorlopend krediet met variabele rente voor 1 mei 2022 is omgezet naar een persoonlijke lening die nog doorloopt; ook daarvoor kan de referentierente van belang zijn. Kifid zal om die reden de behandeling van klachten over variabele rente op doorlopend krediet dat niet geheel is afgelost voor 1 mei 2022 voorlopig aanhouden. Eerst moet er duidelijkheid komen over de te gebruiken referentierente vanaf 1 mei 2022", aldus Kifid.

Kifid stelt dat zij als geschilbeslechter niet de eerst aangewezene is om voor de impasse een oplossing aan te dragen. Wel kan Kifid een gebruikte nieuwe norm toetsen in een klachtprocedure. De norm van het gebruiken van de openbare DNB-rentereeks komt voort uit uitspraken van Kifid. Kifid is om die reden bereid te inventariseren welke ideeën er leven bij kredietverstrekkers en consumentenorganisaties over een alternatief voor de referentierentereeks van DNB. Kifid heeft de heren Lord en Slager bereid gevonden om gesprek aan te gaan met kredietverstrekkers en vertegenwoordigers van consumenten. De gesprekken zullen geen pasklare oplossing bieden, zegt Kifid; ze kunnen wel inzicht geven in mogelijke oplossingen. De beide deskundigen zullen vervolgens hun visie op een alternatief voor de DNB-rentereeks neerleggen in een deskundigenbericht over de referentierente bij flexibel hypotheek krediet waar de geschillencommissie om heeft gevraagd. Ook gaat Kifid in gesprek met AFM en DNB.

De impasse die is ontstaan heeft geen gevolgen voor doorlopende kredieten met variabele rente die vóór 1 mei 2022 geheel zijn afgelost.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Website VIP-congres ACT NOW! live

Website VIP-congres ACT NOW! live

De website voor het VIP-congres ACT NOW! is live! Binnen een dag hadden zich meer dan honderd bezoekers aangemeld. Net als vorig jaar is er ruimte voor ruim 600...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...