Klimaatrisico’s op de korte termijn beperkt voor financiële stabiliteit

Regen via Pixabay man met paraplu

De directe klimaatrisico’s zijn voor de Nederlandse financiële sector op de korte termijn (de komende vijf jaar) beperkt. Aldus het CPB in zijn Risicorapportage Financiële Markten 2019. Het CPB: "Met directe risico’s bedoelen we hier de schade door klimaatverandering, zoals door natuurrampen in Nederland of in het buitenland. Voor Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars geldt dat zij de meeste exposure hebben op overstromingsrisico’s in Nederland. De kans op grootschalige overstromingen in Nederland is echter zeer klein, zeker vanwege recente dijkverhogingen. Uiteraard is de impact – als het zich zou voordoen –voor de hele samenleving en dus ook voor de financiële sector groot. Klimaatverandering is ook merkbaar in lange droogteperiodes of juist heftige neerslag, die bijvoorbeeld de agrarische sector kunnen raken, en daarmee ook een risico vormen voor de aan hen lenende banken."

Vooral levensverzekeraars kwetsbaar voor lage rente

Vooral Nederlandse levensverzekeraars blijven kwetsbaar voor de historisch lage rente. Aldus het CPB in de Risicorapportage. Het CPB: "In 2018 lagen de solvabiliteitsratio’s in het overgrote deel van de verzekeringsbranche weliswaar ruim boven het wettelijk minimum van 100 procent, maar dit betekent niet dat verzekeraars uit de brand zijn. Daar waar garanties zijn afgegeven over de hoogte van uitkeringen of anderszins te leveren prestaties, blijft er druk op de solvabiliteitratio’s als de toekomstige verplichtingen voor een langere tijd tegen een lage rente moeten worden verdisconteerd."

Huizenmarkt lijkt nog steeds oververhit

De meeste signalen op de Nederlandse huizenmarkt wijzen nog steeds op oververhitting.

Het CPB: "Een mogelijke prijscorrectie zal ertoe leiden dat het aantal huishoudens dat onderwater komt te staan, zal toenemen en dat sommige huishoudens in de betalingsproblemen komen. Deze problematiek komt op dit moment relatief weinig voor: het aantal huishoudens met een betalingsprobleem op hun hypotheek daalt verder. Tegelijkertijd kiest twee derde van de starters voor een Loan-to-value ratio (LTV) boven 90 procent. Vooral deze huishoudens hebben minder buffers om eventuele prijsschommelingen in de waarde van hun onderpand op te vangen. Dat zal zich vertalen in een relatief sterke consumptiedaling voor deze groep als de stemming op de woningmarkt omslaat.LTV’s rond de 100 procent kunnen bovendien problematisch zijn als deze door overpositieve woningtaxaties in de praktijk alsnog hoger blijken te zijn dan gedacht. De impact van hoge LTV’s is wel kleiner dan tien jaar geleden, omdat 60 procent van de nieuw afgesloten hypotheken annuïtair of lineair wordt afgelost."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Best practices beheersing klimaat- en milieurisico’s

Best practices beheersing klimaat- en milieurisico’s

DNB is de consultatie gestart van haar ‘Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s’.  gestart. De toezichthouder geeft in de gids...

Kennis delen over klimaatrisico’s

Kennis delen over klimaatrisico’s

(Adfiz in Ken je vak! VVP 4-2022) Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke speler om hen beter voor te bereiden op klimaatrisico’s....

DNB: financiële stabiliteit op proef gesteld

DNB: financiële stabiliteit op proef gesteld

De risico’s voor de financiële stabiliteit zijn het afgelopen half jaar toegenomen. De hoge inflatie, oplopende rentes, de oorlog in Oekraïne en...

VEH: lage rente meenemen of toch niet?

VEH: lage rente meenemen of toch niet?

“Het lijkt erop dat iedereen nog moet wennen aan de nieuwe realiteit en niet voorbereid was op een snelle stijging van de hypotheekrente”, aldus Michel...

Adfiz lanceert kennisportaal voor adviseurs over klimaatrisico’s

Adfiz lanceert kennisportaal voor adviseurs over klimaatrisico’s

Adfiz heeft woensdag het kennisportaal Klimaatrisico’s gelanceerd dat zij onlangs al aankondigde. Het kennisportaal bundelt beschikbare inzichten, kennis en...

Adfiz komt met kennisdossier klimaatrisico’s

Adfiz komt met kennisdossier klimaatrisico’s

Adfiz komt met een kennisdossier klimaatrisico’s. Het belangrijkste onderdeel wordt de vergelijking van polisvoorwaarden van particuliere en zakelijke schadeverzekeringen....

Klimaatrisico’s: hoe vergroten we onze veerkracht?

Klimaatrisico’s: hoe vergroten we onze veerkracht?

(door Chubb, partner VVP) De coronapandemie liet zien hoe belangrijk preventie en voorbereiding zijn. Wat kunnen we daarvan leren als het gaat om klimaatrisico’s?...

AFM: verzekeraars moeten duidelijk zijn als ze dekking inperken

AFM: verzekeraars moeten duidelijk zijn als ze dekking inperken

“Het is van belang dat specifieke voorwaarden transparant en begrijpelijk zijn voor consumenten”, aldus de AFM in een notitie voor het jaarlijkse rondetafelgesprek...

Snel 'onder water' als huizenprijzen dalen

Snel 'onder water' als huizenprijzen dalen

Het aantal huiseigenaren dat ‘onder water’ staat, loopt  snel op zodra woningprijzen dalen. Aldus de Risicorapportage Financiële Markten 2022...

Webinar 'Klimaatrisico's: hoe te verzekeren?'

Webinar 'Klimaatrisico's: hoe te verzekeren?'

Adfiz, a.s.r. en Verbond van Verzekeraars organiseren op 15 maart het webinar ‘Klimaatrisico: (hoe) te verzekeren?’. Sprekers tijdens het webinar, dat...