"Maak financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar"

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

Regel de verplichte keuzebegeleiding niet per pensioenuitvoerder maar via ‘Mijnpensioenoverzicht.nl’. Schrap de duiding ‘passend’ bij keuzebegeleiding. Maak financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar. Dat stelt Adfiz in haar reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie Wetsvoorstel toekomst pensioenen.

Adfiz: “In onze reactie wijzen we erop dat een deelnemer per pensioenuitvoerder te maken krijgt met een (digitale) omgeving. Een deelnemer wordt verplicht hiermee impactvolle keuzes te maken (zoals het al of niet doorbeleggen, uitruil van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen of andersom, een hoog-laaguitkering en opname van een bedrag ineens). Om twee redenen vinden wij een keuzeomgeving vanuit een pensioenuitvoerder/pensioenverzekeraar niet wenselijk.

“Wij verwachten dat verplichte inzet van keuzeomgevingen ertoe zal leiden dat de situatie ontstaat dat de marktwerking wordt aangetast bij de aankoop van een pensioenuitkering op de pensioendatum. We voorzien dat er minder ‘geshopt’ zal worden met pensioenkapitaal voor de beste uitkering. Het ‘shoprecht’ blijft weliswaar bestaan, maar loopt wel gevaar als er een verplichte keuzebegeleiding komt te liggen bij de verzekeraar die de pensioenregeling van de deelnemer uitvoert. Het gevaar is reëel dat de deelnemer door keuzebegeleiding van de eigen verzekeraar er niet of onvoldoende op gewezen wordt dat een andere verzekeraar een hogere pensioenuitkering kan bieden. Via een (digitale) keuzeomgeving kan een deelnemer gestuurd worden naar een minder hoog pensioenaanbod. Het individuele belang van de deelnemer kan daarbij van ondergeschikte waarde worden.

“Wij wijzen er ten tweede op dat een deelnemer met meerdere regelingen bij meerdere verzekeraars gebaat is bij keuzebegeleiding op zijn totaalsituatie. Op deze manier kan de deelnemer de samenhang van regelingen beoordelen en bundelen om één pensioen aan te kopen. Voorkomen moet worden dat een deelnemer te maken krijgt met een diversiteit aan keuzeomgevingen met verschillende werkingen. Al deze omgevingen zijn niet op elkaar aangesloten; ze zijn per verzekeraar ingericht. Terwijl dit wel een noodzakelijke voorwaarde is om adequaat begeleid te worden bij het nemen van impactvolle keuzes. Van een adequate keuzebegeleiding kan volgens ons geen sprake zijn om dat de keuzebegeleiding zich beperkt op het niveau van de pensioenregeling en niet op het enige juiste niveau van de deelnemer zelf met veelal meerdere pensioenregelingen. Wij pleiten daarom dat de keuzebegeleiding op het moment van de pensioendatum wordt ingericht vanuit een centrale onafhankelijke omgeving: bijvoorbeeld Mijnpensioenoverzicht.nl als meest logische oplossing. Binnen een dergelijke omgeving kunnen keuzes op basis van alle beschikbare gegevens integraal en in samenhang met elkaar worden gemaakt. Dit dient het belang van de deelnemer. Het voordeel van keuzebegeleiding via Mijnpensioenoverzicht.nl is eveneens dat in voorkomende gevallen pensioengegevens van de partner beschikbaar zijn en desgewenst betrokken kunnen worden bij het maken van pensioenkeuzes. 

Te ver

Adfiz: “Het gaat volgens ons te ver om deelnemers keuzes te laten maken die passen bij voorkeuren en financiële doelstellingen en wensen van een deelnemer. ‘Passend’ heeft volgens ons ook raakvlakken met ‘passend adviseren’ volgen de Wft. Het duidt op financieel maatwerk. Het gaat volgens ons veel te ver dat een deelnemer verplicht wordt of aangezet wordt tot het verstrekken van uitgebreide persoonlijke (financiële) informatie: van zichzelf en eventueel van de partner om bepaalde pensioenkeuzes te maken. Hierbij moet ook worden bedacht dat de deelnemer niet zelf voor de verzekeraar heeft gekozen, maar zijn werkgever. De informatie die in dit kader door een pensioenuitvoerder mag worden gevraagd, moet vanuit privacy-redenen tot het noodzakelijke worden beperkt. We bepleiten ‘passend’ te vervangen door ‘een weloverwogen keuze’ of een ‘goed geïnformeerde keuze’. 

“Last but nog least wijzen we erop dat voorkomen moet worden dat keuzes gemaakt worden die (onherstelbaar) nadelig uitpakken. Daarom stellen we voor om financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar te maken.”

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rian - geen 18 mei 2022

Aftrekbaar maken is een hele goede optie. Ik voeg eraan toe: werkgevers, nu het aantrekken van personeel lastig is, denk ook eens aan het aanbieden van een arbeidsvoorwaarde als gratis pensioenadvies.

Informeren of adviseren?

Informeren of adviseren?

Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Zorgdeclaraties dienen we in via een app, belangrijke documenten voorzien we van een digitale handtekening, onze...

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

"Wij herkennen de problemen die de AFM signaleert over cyberverzekeringen." Zo reageert Adfiz op de maandag verschenen AFM-verkenning waarin de toezichthouder verzekeraars...

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz heeft een Checklist verplichte pre-contractuele informatie ontwikkeld. Adfiz: "Van algemene informatie over je kantoor tot het essentiele informatiedocument...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

IVA Business School helpt in zoektocht naar commercieel verzekeringstalent

IVA Business School helpt in zoektocht naar commercieel verzekeringstalent

Adfiz, Nationale-Nederlanden, NVGA en VNAB zijn een samenwerking gestart met IVA-Business School met als doel vakbekwaam jong commercieel talent te interesseren...

Resultaten Adfiz-leden in 2022 boven verwachting

Resultaten Adfiz-leden in 2022 boven verwachting

De resultaten over 2022 zijn voor de meeste bij Adfiz aangesloten advieskantoren boven verwachting. Ook de daling in hypotheken was lager dan verwacht. Voor 2023...

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

“Vinden jullie harmonisatie ook zo belangrijk als de rest van Europa een provisieverbod afwijst?” Die vraag stelt Adfiz-directeur Enno Wiertsema aan...

Digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid

(Adfiz in Ken je vak! VVP 06-2022) Om financieel adviseurs te ondersteunen bij het cyberveiliger maken van hun eigen onderneming en ze een weg te wijzen door de...

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter...

VVP-poll: ik ga een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere maatschappij

VVP-poll: ik ga een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere maatschappij

Roger van der Linden hield in zijn speech op de Adfiz-nieuwjaarsbijeenkomst branchegenoten een spiegel voor. Hij zei onder meer: "Het essentiële van vooruitgang...