"Maak financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar"

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

Regel de verplichte keuzebegeleiding niet per pensioenuitvoerder maar via ‘Mijnpensioenoverzicht.nl’. Schrap de duiding ‘passend’ bij keuzebegeleiding. Maak financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar. Dat stelt Adfiz in haar reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie Wetsvoorstel toekomst pensioenen.

Adfiz: “In onze reactie wijzen we erop dat een deelnemer per pensioenuitvoerder te maken krijgt met een (digitale) omgeving. Een deelnemer wordt verplicht hiermee impactvolle keuzes te maken (zoals het al of niet doorbeleggen, uitruil van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen of andersom, een hoog-laaguitkering en opname van een bedrag ineens). Om twee redenen vinden wij een keuzeomgeving vanuit een pensioenuitvoerder/pensioenverzekeraar niet wenselijk.

“Wij verwachten dat verplichte inzet van keuzeomgevingen ertoe zal leiden dat de situatie ontstaat dat de marktwerking wordt aangetast bij de aankoop van een pensioenuitkering op de pensioendatum. We voorzien dat er minder ‘geshopt’ zal worden met pensioenkapitaal voor de beste uitkering. Het ‘shoprecht’ blijft weliswaar bestaan, maar loopt wel gevaar als er een verplichte keuzebegeleiding komt te liggen bij de verzekeraar die de pensioenregeling van de deelnemer uitvoert. Het gevaar is reëel dat de deelnemer door keuzebegeleiding van de eigen verzekeraar er niet of onvoldoende op gewezen wordt dat een andere verzekeraar een hogere pensioenuitkering kan bieden. Via een (digitale) keuzeomgeving kan een deelnemer gestuurd worden naar een minder hoog pensioenaanbod. Het individuele belang van de deelnemer kan daarbij van ondergeschikte waarde worden.

“Wij wijzen er ten tweede op dat een deelnemer met meerdere regelingen bij meerdere verzekeraars gebaat is bij keuzebegeleiding op zijn totaalsituatie. Op deze manier kan de deelnemer de samenhang van regelingen beoordelen en bundelen om één pensioen aan te kopen. Voorkomen moet worden dat een deelnemer te maken krijgt met een diversiteit aan keuzeomgevingen met verschillende werkingen. Al deze omgevingen zijn niet op elkaar aangesloten; ze zijn per verzekeraar ingericht. Terwijl dit wel een noodzakelijke voorwaarde is om adequaat begeleid te worden bij het nemen van impactvolle keuzes. Van een adequate keuzebegeleiding kan volgens ons geen sprake zijn om dat de keuzebegeleiding zich beperkt op het niveau van de pensioenregeling en niet op het enige juiste niveau van de deelnemer zelf met veelal meerdere pensioenregelingen. Wij pleiten daarom dat de keuzebegeleiding op het moment van de pensioendatum wordt ingericht vanuit een centrale onafhankelijke omgeving: bijvoorbeeld Mijnpensioenoverzicht.nl als meest logische oplossing. Binnen een dergelijke omgeving kunnen keuzes op basis van alle beschikbare gegevens integraal en in samenhang met elkaar worden gemaakt. Dit dient het belang van de deelnemer. Het voordeel van keuzebegeleiding via Mijnpensioenoverzicht.nl is eveneens dat in voorkomende gevallen pensioengegevens van de partner beschikbaar zijn en desgewenst betrokken kunnen worden bij het maken van pensioenkeuzes. 

Te ver

Adfiz: “Het gaat volgens ons te ver om deelnemers keuzes te laten maken die passen bij voorkeuren en financiële doelstellingen en wensen van een deelnemer. ‘Passend’ heeft volgens ons ook raakvlakken met ‘passend adviseren’ volgen de Wft. Het duidt op financieel maatwerk. Het gaat volgens ons veel te ver dat een deelnemer verplicht wordt of aangezet wordt tot het verstrekken van uitgebreide persoonlijke (financiële) informatie: van zichzelf en eventueel van de partner om bepaalde pensioenkeuzes te maken. Hierbij moet ook worden bedacht dat de deelnemer niet zelf voor de verzekeraar heeft gekozen, maar zijn werkgever. De informatie die in dit kader door een pensioenuitvoerder mag worden gevraagd, moet vanuit privacy-redenen tot het noodzakelijke worden beperkt. We bepleiten ‘passend’ te vervangen door ‘een weloverwogen keuze’ of een ‘goed geïnformeerde keuze’. 

“Last but nog least wijzen we erop dat voorkomen moet worden dat keuzes gemaakt worden die (onherstelbaar) nadelig uitpakken. Daarom stellen we voor om financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar te maken.”

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rian - geen 18 mei 2022

Aftrekbaar maken is een hele goede optie. Ik voeg eraan toe: werkgevers, nu het aantrekken van personeel lastig is, denk ook eens aan het aanbieden van een arbeidsvoorwaarde als gratis pensioenadvies.

Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot minder regeldruk. Wiertsema: “Met wat meer vertrouwen in elkaar en elkaars professionaliteit...

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

(Adfiz in het katern Ken je vak! in VVP 5)  Sinds 1 augustus 2022 gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels voor arbeidsvoorwaarden op grond...

Adfiz: "Controleer diploma's"

Adfiz: "Controleer diploma's"

“Zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent.” Aldus Adfiz in reactie op de AFM...

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz is blij met het amendement van GroenLinks en PvdA voor handhaving van het huidige UPO-model. Adfiz: “In onze reactie op het wetsvoorstel toekomst pensioenen...

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

“Het is goed dat het ministerie van Financiën heeft aangekondigd te willen kijken naar de adviesdefinitie. En daar kan wat mij betreft niet snel genoeg...

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

(Adfiz in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Veel adviseurs willen aan de slag met actief klantbeheer, zodat zij ook na het afsluiten van een financieel...

Praktijktips Actief Klantbeheer

Praktijktips Actief Klantbeheer

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren...

Kennis delen over klimaatrisico’s

Kennis delen over klimaatrisico’s

(Adfiz in Ken je vak! VVP 4-2022) Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke speler om hen beter voor te bereiden op klimaatrisico’s....

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz heeft kritiek op de provisieverlaging zorgverzekering die Menzis per 2023 heeft aangekondigd. Adfiz: “Wij zijn hier kritisch over, omdat juist in een...

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Adfiz heeft een website gelanceerd met daarop het NL leert door-aanbod van Lindenhaeghe en Hoffelijk. Deze opleiders hebben als enige partijen binnen de branche...