Marktaandeel NHG verder gestegen

Björn Jonkergauw

Het marktaandeel van NHG steeg in 2021 naar 67% (2020: 63%). Dit blijkt uit het jaarverslag 2021 van NHG. Het NHG-marktaandeel wordt gedefinieerd als het aandeel van met NHG gefinancierde woningaankopen in het totale aantal door particulieren aangekochte bestaande woningen onder de kostengrens. 

In 2021 werd het NHG-marktaandeel positief beïnvloed doordat veel jongeren eind 2020 de aankoop van hun woning uitstelden tot begin 2021 om te kunnen profiteren van de verlaagde overdrachtsbelasting. Het aantal nieuw verstrekte garanties voor de aankoop van een woning daalde in 2021 ten opzichte van 2020 met 13% naar 75.855 (2020: 87.285). Deze daling wordt grotendeels verklaard door het beperkte aantal huizen dat op de woningmarkt beschikbaar is en verkocht wordt en omdat steeds meer woningen een waarde boven de kostengrens hebben.

NHG hielp in 2021 6.700 Flexwerkers en 7.900 ondernemers bij het verkrijgen van een woningfinanciering met NHG-garantie. In totaal zijn in het afgelopen jaar 123.403 (2020: 132.021) nieuwe garanties verstrekt, waarvan 75.855 garanties zijn afgegeven voor de aankoop van een woning. 

Bjorn Jonkergouw, manager Finance, risk, compliance & business support: “Door de krapte op de woningmarkt zien we dat consumenten minder gebruik (kunnen) maken van het vangnet dat wij bieden, omdat ze meer financiële risico’s nemen om een huis te kunnen kopen. Consumenten zoeken - heel begrijpelijk - de grenzen op: ze kopen zonder voorbehoud van financiering, benoemen hun studieschulden niet, kiezen voor aflossingsvrije box 3 leningen (i.c.m. een werkelijke lastentoets), sluiten consumptieve kredieten af, lenen onderhands geld bij familie en vrienden, etc. De Voorwaarden en Normen van NHG worden dan soms als (te) beperkend beschouwd. Maar juist in tijden van hoge woningprijzen, overbieden en de daaraan gekoppelde risico’s, is een vangnet voor de toekomst extra belangrijk.” 

NHG zag in 2021 de positieve trend van de afgelopen paar jaar in de verduurzamingscijfers opnieuw bevestigd. Er is in de laatste drie jaar zelfs sprake geweest van een verdubbeling van het aandeel (nieuwe en bestaande) leningen met NHG waarin energiebesparende maatregelen zijn meegefinancierd. Eind 2018 financierde 8% van de klantenenergiebesparende maatregelen mee in een nieuwe lening met NHG. Dit percentage steeg naar 21,7% eind 2021. Ditzelfde beeld is terug te zien in de bestaande portefeuille. Waar eind 2018 16% van de klanten met een hypotheek met NHG bij oversluiten of verhogen van de lening verduurzamingsmaatregelen meefinancierde, lag dit percentage eind 2021 op 45,6%. Dit is een verdienste van alle ketenpartners die werk maken van woningverduurzaming, want alle marktinitiatieven gezamenlijk maken deze groei mogelijk. De bovengenoemde cijfers hebben betrekking op leningen voor woningen met een slecht energielabel (D, E, F en G). De inschatting van NHG is dat deze toename van verduurzamingsmaatregelen een positief effect heeft gehad op de vergroening van de NHG-portefeuille. 

Eind 2021 bedraagt het fondsvermogen van NHG 1,6 miljard euro.

Reactie toevoegen

 
Annemarie van Gaal commissaris NHG

Annemarie van Gaal commissaris NHG

Annemarie van Gaal versterkt per 1 juli de Raad van Commissarissen van NHG. Met de komst van Van Gaal is de Raad van Commissarissen weer op volle sterkte. Van Gaal...

Carla Muters (NHG): oproep om de digitale handen ineen te slaan

Carla Muters (NHG): oproep om de digitale handen ineen te slaan

"Digitale en online dienstverlening naar consumenten heeft in de afgelopen twee jaar een vogelvlucht genomen. Ook in de hele financiële sector. Data ophalen...

Enorme stijging van financiering voor verduurzaming met NHG

Enorme stijging van financiering voor verduurzaming met NHG

Uit de kwartaalrapportage van NHG blijkt een enorme stijging van het aantal financieringen waarbij de mogelijkheid om te verduurzamen is meegenomen. In het eerste...

Carla Muters: Nieuwe Financiële Fase

Carla Muters: Nieuwe Financiële Fase

"Laten we uitzoomen en niet op onze eilandjes blijven en doen wat we al deden. Met elkaar kunnen we groot denken en kleine stappen zetten. De keuzes die we samen...

Roald van der Linde in bestuur NHG

Roald van der Linde in bestuur NHG

Roald van der Linde (53) treedt per 1 mei 2022 toe tot de Raad van Bestuur van NHG. Van der Linde is op dit moment wethouder in Amersfoort. Hij was van 2012 tot...

Aantal NHG-garanties bij aankoop woning verder gedaald

Aantal NHG-garanties bij aankoop woning verder gedaald

In het vierde kwartaal van 2021 noteerde NHG minder nieuwe verliesdeclaraties en garanties voor de aankoop van een woning. Het aantal NHG-garanties bij aankoop van...

NHG: tempo verduurzaming moet verder omhoog

NHG: tempo verduurzaming moet verder omhoog

NHG signaleert een aanzienlijke toename van het aantal klanten dat verduurzaming in een hypotheek met NHG meefinanciert. Van de ruim 120 duizend woningeigenaren...

NHG, Aegon, BLG, Florius, ING en VEH starten pilot 'Duurhuur'

NHG, Aegon, BLG, Florius, ING en VEH starten pilot 'Duurhuur'

Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Vereniging Eigen Huis en NHG starten gezamenlijk de pilot ‘Duurhuur’. Hiermee willen zij huurders met hoge huurlasten...

NHG: aantal kwetsbaren op woningmarkt stijgt

NHG: aantal kwetsbaren op woningmarkt stijgt

Het aantal NHG-garanties is in het derde kwartaal met 21 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl het aantal consumenten dat kwetsbaar...

Carla Muters wordt voorzitter bestuur NHG

Carla Muters wordt voorzitter bestuur NHG

Arjen Gielen, nu voorzitter van de Raad van Bestuur van NHG, wordt per 1 december voorzitter van het bestuur van SVn. Carla Muters (47), nu lid van de Raad van Bestuur...