Mkb geeft banken dikke onvoldoende

Jonker Advies logo

Het mkb geeft banken een dikke onvoldoende. Dat in onderzoek van adviesbureau Jonker Advies uit Amsterdam in samenwerking met landelijk verschijnend magazine Het Ondernemersbelang.

Het landelijke onderzoek, dat in september en oktober onder ongeveer 100.000 lezers van Het Ondernemersbelang werd uitgezet, velt een hard oordeel over de dienstverlening van banken. "Met rapportcijfers geven mkb-ondernemers aan zeer ontevreden zijn: ze beoordelen hun bank met een
gemiddeld cijfer van 3,9."
De ondernemers werd onder meer gevraagd hun oordeel te geven over de drie grootste kredietverstrekkers van het mkb: Rabobank, ING en ABN Amro. Respondenten geven onder meer aan hoe ze contactpersonen beoordelen, wat ze van de communicatie van hun bank vinden, hoe ze de transparantie van het proces rondom de fiattering van hun kredietaanvraag ervaren en hoe ze de hoogte en voorwaarden met betrekking
tot de financiering becijferen.
Van de beoordeelde banken scoort Rabobank op drie van deze vier criteria met voorsprong het slechtst. Contactpersonen krijgen een 5,3, de communicatie een 4,6, de transparantie een 4,2 en de voorwaarden een 4,5. ABN Amro scoort met respectievelijke rapportcijfers van een 5,7, 4,7 4,4 en 4,3 iets beter, maar nog altijd ver onder de maat. Het best doet ING het met respectievelijk een 6,3, 5,4, 4,8 en 5,5, maar ook daarmee brengt de bank het niet verder dan een gemiddeld cijfer van 5,5.
“Natuurlijk speelt sentiment in dit soort onderzoeken een rol”, zegt Ron van Bergen van Jonker Advies, “maar kennelijk doen banken
volgens mkb-ondernemers echt iets fout. Opmerkelijke uitkomst is namelijk dat ondernemers die van hun bank een krediet ontvingen nauwelijks tevredener zijn dan mkb’ers wiens kredietaanvraag werd geweigerd. Een ander opvallend resultaat is dat ook ondernemers met een gezond eigen vermogen van boven de 30 procent hun bank met een magere 4,0 becijferen.”
Volgens Van Bergen moet zoveel ontevredenheid bij klanten banken zorgen baren, zegt hij. “Juist omdat het oordeel ook komt van ondernemingen met een gezonde balans. Dat zijn toch klanten die je als bank graag hebt.”
Aan de andere kant geldt voor ondernemers dat ze bij een geweigerde financiering niet te snel met het beschuldigende vingertje naar de bank moeten wijzen, zegt Van Bergen. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 36 procent van de ondernemers na een rood sein bij zijn bank een aanvraag bij een andere bank indient. De meerderheid van de ondervraagden zocht na de afwijzing ook niet naar een andere financieringsvorm. Van Bergen: “Hoewel sinds de instorting van de financiële markt alternatieve financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding opbloeiden en participatiemaatschappijen opnieuw onder de aandacht werden gebracht, geeft slechts 3 procent van de ondervraagden aan ervaring met crowdfunding te hebben.
Daarnaast wijst Van Bergen op de onzorgvuldigheid waarmee een aanmerkelijk aantal mkb-ondernemers zijn financieringsaanvraag bij banken neerlegt. “Het komt nog altijd voor dat men verwacht op basis van een A4-tje vol onduidelijke plannen en zonder concreet financieringsvoorstel krediet van een bank te krijgen. We leven vijf jaar na de instorting van de financiële markt, maar voor veel ondernemers is het nog moeilijk om hun weg te vinden in de nieuwe financieringswerkelijkheid. Wat dat betreft moeten ondernemers ook de
hand in eigen boezem steken.”
 

Reactie toevoegen

 
CFD opent 'Inspraakloket EZK'

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

“Hier kun jij als MKB-kantoor jouw ideeën en zorgen delen. Die bundelen we en bieden we periodiek aan het ministerie van EZK aan en brengen we onder de...

Creativiteit gevraagd bij verzekering nieuwe risico's

Creativiteit gevraagd bij verzekering nieuwe risico's

Juist in het geval van de meest toekomstgerichte bedrijven hebben verzekeraars niet altijd een oplossing in huis, meer creativiteit en innovatie is daarom gevraagd....

Klein en middelgroot mkb slecht voorbereid op herziening pensioenstelsel

Klein en middelgroot mkb slecht voorbereid op herziening pensioenstelsel

Mkb-bedrijven zijn niet goed voorbereid op de herziening van het pensioenstelsel, toont ondrzoek in opdracht van Allianz. Mariël van der Veer, Head of Sales...

Schadeverzekeringen voor MKB hebben vaak uiteenlopende dekkingen

Schadeverzekeringen voor MKB hebben vaak uiteenlopende dekkingen

Onderzoek door MoneyView laat zien dat voorwaarden van polissen voor het MKB flink van elkaar kunnen verschillen. Bij de meeste verzekeraars moet men uiterlijk binnen...

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

De AFM noemt het wenselijk dat beleidsmakers en de financieringssector ook kijken naar andere mogelijkheden om kleine ondernemers te beschermen, zoals de maximale...

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid als ingang

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid als ingang

(Achtergrond door VVP) Financieel adviseurs kunnen de onlangs geïntroduceerde Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid goed gebruiken om samen met de mkb-klant...

De Goudse mede-initiatiefnemer beleggingsfonds met MKB-leningen

De Goudse mede-initiatiefnemer beleggingsfonds met MKB-leningen

De Goudse, financieringsplatform Voordegroei en vermogensbeheerder OHV introduceren een nieuw beleggingsfonds, dat zich richt op leningen aan Nederlandse MKB-bedrijven:...

Corona wake-up call voor het MKB

Corona wake-up call voor het MKB

Bijna de helft van het MKB zag het verzuim veranderen tijdens de corona-uitbraak, zo blijkt uit onderzoek dat Interpolis door Motivaction liet uitvoeren. Ondernemers...

Rapport leidt tot kritische Kamervragen over MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Rapport leidt tot kritische Kamervragen over MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Het CDA-lid Palland stelt kritische Kamervragen aan minister Koolmees over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Een van de vragen is "of een verkorting van de loondoorbetalingsperiode...

Streep door verpandingsverboden

Streep door verpandingsverboden

Minister Dekker zet een streep door het gebruik van zogeheten verpandingsverboden om de kredietverlening aan bedrijven te stimuleren. Hierdoor ontstaat meer ruimte...