Mkb-ondernemers ontwikkelen Kredietpaspoort

Iris Meerts

Zestien mkb-ondernemers ontwikkelen de komende twee jaar in nauwe samenspraak met banken, nieuwe toetreders tot de financieringsmarkt, kennisinstellingen en softwareleveranciers een Kredietpaspoort.

AgentschapNL heeft hier een subsidie voor toegekend in het kader van een zogenaamde InnovatiePrestatieContract. (IPC). Penvoerder is Stichting Zelforganisatie. Het Kredietpaspoort geeft ondernemers in het mkb en zzp’ers meer eigen regie en sneller toegang tot krediet bij: bestaande financiële instellingen zoals banken; nieuwe toetreders op de kapitaalmarkt zoals crowdfunding platforms en kredietunies; andere ondernemers zoals leverancierskrediet; mezzaninefondsen, informal investors en business angels:  “Wij merken op dat ondernemers nog weinig aan zelforganisatie doen als het om kredietverstrekking gaat, crowdfunding is daar een eerste stap toe, maar ook bij reguliere bancaire kredieten kunnen ondernemers veel meer doen aan het zelf organiseren en onderhouden van hun krediet. Het Kredietpaspoort is daarvoor een mooi initiatief dat wij meteen omarmden toen we de plannen hadden gelezen.”

Het Kredietpaspoort geeft aan hoe het met het ondernemerschap en de kredietwaardigheid van de mkb-ondernemer gesteld staat. Door nieuwe wetenschappelijke en in de praktijk gevalideerde inzichten valt er steeds meer te zeggen over de kwaliteit van het ondernemerschap. Daarnaast zorgen ontwikkelingen op het terrein van Standard Business Reporting (SBR) ervoor dat er continue inzicht is in de kredietwaardigheid van de ondernemer. Het gebruik van Social Media zorgt ervoor dat ook steeds meer inzicht gegeven wordt in de kwaliteit van het product of dienst dat een ondernemer levert.

De komende maanden zullen de criteria en wegingsfactoren voor het Kredietpaspoort gedefinieerd worden. Daarna zal de opdracht gegeven gaan worden om het Kredietpaspoort daadwerkelijk te bouwen. Waarna eind 2013 begin 2014 daadwerkelijk kan worden begonnen met de uitgifte van het Kredietpaspoort. “In welke rechtsvorm we dat gaan doen en tegen welke voorwaarden is nu nog onderwerp van studie. Maar dat het Kredietpaspoort een innovatieve bijdrage levert aan het vlottrekken van de financieringsmarkt voor mkb-ondernemers daarvan zijn we overtuigd”, aldus Meerts.

Reactie toevoegen

 
CFD opent 'Inspraakloket EZK'

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

“Hier kun jij als MKB-kantoor jouw ideeën en zorgen delen. Die bundelen we en bieden we periodiek aan het ministerie van EZK aan en brengen we onder de...

Creativiteit gevraagd bij verzekering nieuwe risico's

Creativiteit gevraagd bij verzekering nieuwe risico's

Juist in het geval van de meest toekomstgerichte bedrijven hebben verzekeraars niet altijd een oplossing in huis, meer creativiteit en innovatie is daarom gevraagd....

Klein en middelgroot mkb slecht voorbereid op herziening pensioenstelsel

Klein en middelgroot mkb slecht voorbereid op herziening pensioenstelsel

Mkb-bedrijven zijn niet goed voorbereid op de herziening van het pensioenstelsel, toont ondrzoek in opdracht van Allianz. Mariël van der Veer, Head of Sales...

Schadeverzekeringen voor MKB hebben vaak uiteenlopende dekkingen

Schadeverzekeringen voor MKB hebben vaak uiteenlopende dekkingen

Onderzoek door MoneyView laat zien dat voorwaarden van polissen voor het MKB flink van elkaar kunnen verschillen. Bij de meeste verzekeraars moet men uiterlijk binnen...

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

De AFM noemt het wenselijk dat beleidsmakers en de financieringssector ook kijken naar andere mogelijkheden om kleine ondernemers te beschermen, zoals de maximale...

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid als ingang

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid als ingang

(Achtergrond door VVP) Financieel adviseurs kunnen de onlangs geïntroduceerde Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid goed gebruiken om samen met de mkb-klant...

De Goudse mede-initiatiefnemer beleggingsfonds met MKB-leningen

De Goudse mede-initiatiefnemer beleggingsfonds met MKB-leningen

De Goudse, financieringsplatform Voordegroei en vermogensbeheerder OHV introduceren een nieuw beleggingsfonds, dat zich richt op leningen aan Nederlandse MKB-bedrijven:...

Corona wake-up call voor het MKB

Corona wake-up call voor het MKB

Bijna de helft van het MKB zag het verzuim veranderen tijdens de corona-uitbraak, zo blijkt uit onderzoek dat Interpolis door Motivaction liet uitvoeren. Ondernemers...

Rapport leidt tot kritische Kamervragen over MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Rapport leidt tot kritische Kamervragen over MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Het CDA-lid Palland stelt kritische Kamervragen aan minister Koolmees over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Een van de vragen is "of een verkorting van de loondoorbetalingsperiode...

Streep door verpandingsverboden

Streep door verpandingsverboden

Minister Dekker zet een streep door het gebruik van zogeheten verpandingsverboden om de kredietverlening aan bedrijven te stimuleren. Hierdoor ontstaat meer ruimte...