Mkb-ondernemers ontwikkelen Kredietpaspoort

Iris Meerts

Zestien mkb-ondernemers ontwikkelen de komende twee jaar in nauwe samenspraak met banken, nieuwe toetreders tot de financieringsmarkt, kennisinstellingen en softwareleveranciers een Kredietpaspoort.

AgentschapNL heeft hier een subsidie voor toegekend in het kader van een zogenaamde InnovatiePrestatieContract. (IPC). Penvoerder is Stichting Zelforganisatie. Het Kredietpaspoort geeft ondernemers in het mkb en zzp’ers meer eigen regie en sneller toegang tot krediet bij: bestaande financiële instellingen zoals banken; nieuwe toetreders op de kapitaalmarkt zoals crowdfunding platforms en kredietunies; andere ondernemers zoals leverancierskrediet; mezzaninefondsen, informal investors en business angels:  “Wij merken op dat ondernemers nog weinig aan zelforganisatie doen als het om kredietverstrekking gaat, crowdfunding is daar een eerste stap toe, maar ook bij reguliere bancaire kredieten kunnen ondernemers veel meer doen aan het zelf organiseren en onderhouden van hun krediet. Het Kredietpaspoort is daarvoor een mooi initiatief dat wij meteen omarmden toen we de plannen hadden gelezen.”

Het Kredietpaspoort geeft aan hoe het met het ondernemerschap en de kredietwaardigheid van de mkb-ondernemer gesteld staat. Door nieuwe wetenschappelijke en in de praktijk gevalideerde inzichten valt er steeds meer te zeggen over de kwaliteit van het ondernemerschap. Daarnaast zorgen ontwikkelingen op het terrein van Standard Business Reporting (SBR) ervoor dat er continue inzicht is in de kredietwaardigheid van de ondernemer. Het gebruik van Social Media zorgt ervoor dat ook steeds meer inzicht gegeven wordt in de kwaliteit van het product of dienst dat een ondernemer levert.

De komende maanden zullen de criteria en wegingsfactoren voor het Kredietpaspoort gedefinieerd worden. Daarna zal de opdracht gegeven gaan worden om het Kredietpaspoort daadwerkelijk te bouwen. Waarna eind 2013 begin 2014 daadwerkelijk kan worden begonnen met de uitgifte van het Kredietpaspoort. “In welke rechtsvorm we dat gaan doen en tegen welke voorwaarden is nu nog onderwerp van studie. Maar dat het Kredietpaspoort een innovatieve bijdrage levert aan het vlottrekken van de financieringsmarkt voor mkb-ondernemers daarvan zijn we overtuigd”, aldus Meerts.

Reactie toevoegen

 
"pensioenadvies onbereikbaar voor mkb"

"pensioenadvies onbereikbaar voor mkb"

"Pensioenadvies voor het kleine mkb dreigt onbetaalbaar en onbereikbaar te worden." Aldus directielieden Ruud Braams en Paul Groenewoud in de vernieuwde...

Dienstverleners optimistisch over 2013

Dienstverleners optimistisch over 2013

Bedrijven in de dienstverlening zijn optimistisch over 2013: 48 procent verwacht een omzetgroei en 29 procent een personeelsgroei. In het afgelopen jaar liepen omzet...