MKB verzuim-ontzorg-verzekering 10.000 keer gesloten

Document via Pixabay

Per 2022 zijn naar schatting 10.000 MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen afgesloten. Ongeveer 60 procebt hiervan zijn werkgevers met minder dan vijf werknemers. Ongeveer 25 procent van alle nieuw afgesloten verzekeringsproducten is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Dat schrijft minister Van Gennip in een update maatregelen loorbetaling bij ziekte.

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering is sinds 1 januari 2020 op de markt. Dit verzekeringsproduct biedt kleine werkgevers naast dekking van het financiële risico bij ziekte van werknemers ook ondersteuning bij de verplichtingen en taken rond loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie.

De minister: “Zowel het Verbond van Verzekeraars als werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland krijgen positieve signalen over het verzekeringsproduct. Verzekeraars zien dit ook terug in de klanttevredenheidsscores. Elementen uit de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering worden tevens onderdeel van al langer bestaande verzuimverzekeringsproducten. De uitbreiding van de bestaande verzuimverzekeringen is dan ook een gunstig effect van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

“Voor 2022 verwachten verzekeraars een verdere groei van het gebruik van het product. MKB-Nederland heeft de campagne ‘Loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je niet ziek van zijn’ verlengd en draagt zo bij aan het vergroten van de bekendheid. Ik ben voornemens om in 2023 een onderzoek te laten uitvoeren naar de verzekeringsgraad onder (kleine) werkgevers. Dit onderzoek moet inzicht geven waar (kleine) werkgevers zich tegen verzekeren en hoe zich dat verhoudt tot de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Conflict of ziekte?

Conflict of ziekte?

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 06-2022) Verzuimverzekeraars sturen meer op rendement. Gevolg: vaker discussie, vooral bij ziekte van een werknemer...

Hello, goodbye

Hello, goodbye

(Annemieke Postema, AOVdokter.nl, in Ken je Vak! VVP 06-2022) Je dient een AOV-aanvraag in, de verzekeraar biedt gratis voorlopige dekking gedurende het acceptatietraject....

Ziekteverzuim zorgsector hoger dan ooit

Ziekteverzuim zorgsector hoger dan ooit

Het ziekteverzuim in de zorgsector was in 2022 hoger dan ooit tevoren, aldus Vernet. Het verzuimpercentage over 2022 kwam uit op 8,36. Dat betekent een stijging...

Sneller aan het werk na borstkankeroperatie

Sneller aan het werk na borstkankeroperatie

Movir, Stichting Enjoy the Ride en het Radboudumc starten een driejarige pilot om de begeleiding van borstkankerpatiënten rondom een operatie nog beter te maken....

FNV en CNV dagvaarden Staat om long COVID regeling zorgpersoneel

FNV en CNV dagvaarden Staat om long COVID regeling zorgpersoneel

Vakbonden FNV en CNV hebben een dagvaarding voor een kort geding naar de Nederlandse Staat gestuurd. Zij eisen dat de overheid zorgmedewerkers, die vanwege de ziekte...

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

In 2021 had 2,8 procent van de werknemers in transport- en logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines, een arbeidsongeval...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is door Adfiz aangepast op de gegevens en cijfers zoals ze gelden voor 2023. Dit geactualiseerde formulier is te gebruiken...

Hoofdpijndossier: regeling voor zorgmedewerkers met long COVID

Hoofdpijndossier: regeling voor zorgmedewerkers met long COVID

Vakbond FNV is woest dat minister Helder het opstellen van een regeling voor zorgmedewerkers met long COVID nu doorschuift naar de cao-tafel. Kitty Jong, vicevoorzitter...

Januaritijdvak STAP overgeslagen

Januaritijdvak STAP overgeslagen

Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik...

Vereenvoudigde WIA-keuring 60-plusser

Vereenvoudigde WIA-keuring 60-plusser

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in VVP 5) De hoogste prioriteit heeft voor de korte termijn het wegwerken van de achterstanden bij de sociaal medische beoordelingen....