Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

smartphone app via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0483) De consument heeft een beroep gedaan op haar doorlopende reisverzekering in verband met schade aan een mobiele telefoon. De verzekeraar heeft de schadeclaim afgewezen, omdat valschade volgens de verzekeraar niet is gedekt onder de reisverzekering. Hier is de consument het niet mee eens omdat deze uitsluiting volgens haar alleen betrekking heeft op ‘bagage’ en de mobiele telefoon onder ‘kostbaarheden’ valt. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de schadeclaim onterecht heeft afgewezen en 200 euro aan de consument moet vergoeden. De vordering is gedeeltelijk toegewezen.

De commissie: “In artikel 2.1.1 van de voorwaarden is (onder meer) opgenomen dat schade die is ontstaan door vallen en/of (om)stoten van de bagage of onderdelen daarvan niet is verzekerd. ‘Bagage’ wordt in artikel 6 van de voorwaarden, voor zover relevant, omschreven als ‘alle spulIen die u (lees: de consument) tijdens de reis heeft meegenomen’. Ook is daarin opgenomen dat ‘kostbaarheden’ niet onder ‘bagage’ vallen.

“‘Kostbaarheden’ zijn in hetzelfde artikel van de voorwaarden omschreven als ‘telecommunicatieapparatuur (...), waaronder ook vallen uw mobiele telefoon, smartphone en andere apparaten waarmee u (lees: de consument) kunt bellen’. Hieruit volgt dat de uitsluiting voor valschade alleen geldt voor bagage of onderdelen daarvan.

“De commissie is van oordeel dat van artikel 2.1.1 slechts één lezing mogelijk is en dat daarmee sprake is van een duidelijk beding. Anders dan de verzekeraar, is de commissie van oordeel dat de mobiele telefoon geen onderdeel is van de bagage, omdat duidelijk in de omschrijving van ‘bagage’ staat dat ‘kostbaarheden’ – waaronder een mobiele telefoon – niet onder de omschrijving van ‘bagage’ vallen. Ook is de commissie van oordeel dat valschade niet in het geheel niet is gedekt nu de uitsluiting alleen ziet op bagage of onderdelen daarvan. De lezing van de verzekeraar is, in tegenstelling tot de lezing van de consument, geen redelijke lezing.

“Hiervoor is vastgesteld dat de mobiele telefoon valt onder ‘kostbaarheden’. In artikel 2.1.1 van de voorwaarden staat dat voor kostbaarheden een maximum verzekerd bedrag geldt. De vergoedingsmaxima zijn opgenomen in de tabel ‘Bijzondere vergoedingsmaxima reisbagage’ in hetzelfde artikel. In deze tabel staat dat schade aan privé mobiele telefoons is verzekerd tot maximaal 200 euro.”

De consument vorderde vergoeding van de reparatiekosten van de mobiele telefoon van 291,85 euro.

Reactie toevoegen

 
Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Banken, verzekeraars en overige financiële dienstverleners aangesloten bij Kifid waarderen het financiële klachteninstituut in 2022 gemiddeld met een 7,4....

Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...