Nieuwe regering tornt niet aan LTV

Delft huizen woningen via Pixabay

Het nieuwe kabinet zal de LTV niet verlagen. Dat is te lezen in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord. Daarin staat verder onder meer: “Voor starters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend. Voor senioren maken we het eenvoudiger een deel van de waarde van het huis op te nemen. De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt.”

Overigens komt er per studiejaar 2023/2024 een basisbeurs voor alle studenten in en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. Studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar is geweest krijgen de keuze tussen korting op hun studieschuld of een studievoucher. Hiervoor wordt een miljard extra uitgetrokken, bovenop het huidige budget voor studievouchers.

100.000 woningen per jaar

De coalitiepartners verder: “We versnellen de woningbouw tot rond de 100.000 woningen per jaar. We streven ernaar dat ten minste twee derde van de woningen betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie zijn.

“De verhuurderheffing wordt afgeschaft.

“Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens.

“We verlagen de sociale huur voor mensen met een lager inkomen en we verhogen stapsgewijs de huur voor mensen met een hoger inkomen tot de marktconforme huur."

Nieuwe vorm van premie A-woningen voor starters

“Om zittende corporatiehuurders in grondgebonden woningen een start te geven op de koopmarkt, krijgen ze de kans om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen. Daarnaast willen we starters helpen een woning te kopen, bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van premie A-woningen, zonder dat hierdoor de woningprijzen extra stijgen.

“Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huurprijsbescherming, zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Om woningcorporaties te stimuleren tot de bouw van middenhuurwoningen wordt de markttoets gedurende de hele kabinetsperiode opgeschort. We vereenvoudigen het woningwaarderingsstelsel en de gang naar de Huurcommissie. Vaste huurcontracten blijven de norm.

"We hervormen de huurtoeslag door de maximale huurgrens af te schaffen en over te stappen naar een systeem van normhuren op basis van inkomen."

Verduurzaming

We gaan op basis van een programmatische aanpak - met een langjarig Nationaal Isolatieprogramma mét commitment en middelen tot ten minste 2030 - woningen sneller, slimmer en socialer isoleren. Met normering en positieve prikkels bevorderen we dat verhuurders huurwoningen met slechte isolatie verduurzamen. Woningen met slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd. Ook wordt het voor VvE’s en woningeigenaren makkelijker gemaakt om te verduurzamen. Het Warmtefonds wordt hiervoor ingezet en het mkb krijgt er toegang toe.

“De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing. Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie voor de meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame gassen kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor de consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken.

“Op wijkniveau zetten we, waar dat kosteneffectief kan, in op de realisatie van duurzame warmtenetten. De onrendabele top van collectieve warmteprojecten zal deels worden gefinancierd uit een nationale subsidieregeling, zodat dit voor huishoudens betaalbaar blijft.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Financieel actieplan ouderen op woningmarkt

Financieel actieplan ouderen op woningmarkt

Het kabinet gaat met de hypotheeksector een financieel actieplan opstellen “hoe we ouderen kunnen helpen met het inzichtelijk maken van hun financiële...

Rabobank: huis op platteland meer in trek

Rabobank: huis op platteland meer in trek

Randstedelingen kopen vaker een huis buiten hun eigen stad. Huizenmarkt-econoom Carola de Groot van RaboResearch:  “De keuze voor een woning op het platteland...

BLG Wonen zet puntenstelsel in bij Verhuurhypotheek voor betaalbare huur

BLG Wonen zet puntenstelsel in bij Verhuurhypotheek voor betaalbare huur

Om het segment van middenhuur in de vrije sector betaalbaar te houden introduceert BLG Wonen in het eerste kwartaal van 2023 de Verhuurhypotheek. Met deze hypotheek...

Prijsstijging koopwoningen vlakt in oktober opnieuw af

Prijsstijging koopwoningen vlakt in oktober opnieuw af

Bestaande koopwoningen waren in oktober 7,8 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 9,4 procent. Het is de zesde maand op rij dat...

Starters positiever over woningmarkt

Starters positiever over woningmarkt

Voor het tweede kwartaal is het aantal Nederlandse starters op de woningmarkt dat binnen één jaar een huis denkt te kopen gestegen.  Het...

Achmea vraagt aandacht voor levensloopbestendig wonen

Achmea vraagt aandacht voor levensloopbestendig wonen

Achmea is de campagne ‘Gelukkig oud worden volgens Achmea’ gestart. Het doel van de campagne is om bewustzijn te creëren over het belang van geschikte...

Huizenmarkt koelt sneller af dan voorzien

Huizenmarkt koelt sneller af dan voorzien

Door de verder gestegen rente koelt de Nederlandse huizenmarkt volgens Rabobank sneller af dan voorzien. Volgend jaar dalen de huizenprijzen naar verwachting van...

In alle provincies vlakt prijsstijging bestaande koopwoningen af

In alle provincies vlakt prijsstijging bestaande koopwoningen af

In het derde kwartaal van 2022 is de prijsstijging van bestaande koopwoningen in alle provincies afgevlakt. Voor de meeste provincies was dit voor het tweede kwartaal...

DNB: prijsgroei op woningmarkt zwakt verder af

DNB: prijsgroei op woningmarkt zwakt verder af

DNB verwacht dat de prijsgroei op de woningmarkt verder zal afzwakken. De toezichthouder in het  Overzicht Financiële Stabiliteit najaar 2022: “De...

BLG Wonen: aanbevelingen voor toegankelijke woningmarkt

BLG Wonen: aanbevelingen voor toegankelijke woningmarkt

BLG Wonen doet in het rapport ‘Maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt’ aanbevelingen voor een toegankelijke woningmarkt. Een daarvan...