NLInvesteert: meer noodgedwongen schuldherstructureringen in MKB

Dirk Jan Takke 2022

Nederlandse banken zien de economische risico’s oplopen en houden hun MKB-leningenportefeuille kritisch tegen het licht. Komen ze daarbij veel risico’s tegen, dan kunnen ze om vervroegde aflossing vragen. “In de markt komen we steeds meer bedrijven tegen die hun financiering hierdoor noodgedwongen moeten herstructureren. Dat is pijnlijk, maar biedt ondernemers ook kansen”, stelt Dirkjan Takke, directeur van financieringsplatform NLInvesteert.

Hoewel 2020 gemiddeld nog een goed jaar was voor het MKB, nemen de uitdagingen nu fors toe. De groeiende zorgen over inflatie, oplopende rente en stijgende energieprijzen maken de economische vooruitzichten onzeker. Banken reageren met een strengere analyse van uitstaande kredieten.

Takke: “De klap van Oekraïne, de hogere energieprijzen en wereldwijde problemen in de logistieke ketens beginnen echt impact te krijgen op het MKB. Steeds meer mkb-bedrijven krijgen betreffende hun financiering een rode vlag bij de bank. De coulance uit de coronatijd lijkt voorbij. Wij zien dit terug in een toename van het aantal herstructureringsaanvragen in de markt. Een herstructurering betekent de ondernemer moet aflossen en op zoek moet gaan naar een nieuwe financier. Dit kan zelfs gepaard gaan met een turnaround van de onderneming waarbij het hele verdienmodel kritisch tegen het licht wordt gehouden.”

Banken houden met name leningen in ‘Bijzonder Beheer’ tegen het licht nu de economische risico’s groter worden. Zelfs op zich redelijk gezonde bedrijven kunnen hiervan het slachtoffer worden. Blijkt na een aantal jaren dat de risico’s rond de lening maar niet kleiner zijn geworden, en de lening daardoor niet terug kan naar regulier beheer, dan komt gedwongen vervroegde aflossing om de hoek als optie. Ook omdat scherpe regelgeving rond hun solvabiliteit banken hiertoe min of meer dwingt.

Herfinanciering kan vervelend zijn omdat rentes inmiddels zijn opgelopen. Takke: “Als ondernemers echter toch moeten herfinancieren, dan kunnen ze dat beter nu doen. Er is een goede mogelijkheid dat de rente over een halfjaar nog hoger is, het gaat hard op dit moment. Daarbij kunnen mogelijk ook betere voorwaarden worden bedongen omdat het project waarvoor oorspronkelijk is geleend, mogelijk al in een eindfase zit. Of omdat het
verdienmodel van het bedrijf voortvarend wordt aangepakt. Dat vermindert het risico van de nieuwe kredietverstrekker.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Forse groei NLInvesteert

Forse groei NLInvesteert

Financieringsplatform NLInvesteert, marktleider in cofinanciering voor MKB-bedrijven, heeft inmiddels voor meer dan 500 miljoen euro gefinancierd. NLInvesteert...