NN analyseert pensioenakkoord voor adviseurs

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

“We vinden het goed dat er een vorm van eerbiedigende werking komt voor bestaande premieregelingen.” Aldus NN in de analyse die zij voor financieel adviseurs heeft gemaakt van het pensioenakkoord.

NN: “De uitvoering van het akkoord vergt een aantal stappen en een van de eerste is de consultatieperiode van het wetsvoorstel, die deze week is ingegaan. Dit betekent dat de komende acht weken de mogelijkheid bestaat om te reageren op wet- en regelgeving rondom het pensioenakkoord die het parlement en kabinet voorbereiden. NN geeft in een e-magazine voor haar adviseurs aan waar het vragen over stelt tijdens de consultatieperiode. Punten die extra aandacht verdienen, die niet duidelijk zijn of die simpelweg nadelig kunnen uitpakken.” Nationale-Nederlanden nodigt adviseurs uit om ook hun eigen mening te geven op de internetconsultatie.”

NN stelt in het magazine verder onder meer: “We zouden het nog beter vinden als de eerbiedigende werking voor de hele pensioenregeling van de werkgever zou gelden. Dat lost voor werkgevers en werknemers en in de uitvoering veel onduidelijkheid, ongelijkheid en complexiteit op. 

“We vinden het jammer dat voor eerbiedigende werking de nieuwe maximale fiscale staffel lager is dan onze huidige 1,5 procent rekenrente staffel waardoor we deze contracten alsnog moeten aanpassen zodat niet echt sprake is van eerbiedigende werking.

“We kunnen ons goed vinden in de overgangsperiode tot 2026 voor uitkeringsregelingen bij verzekeraars. Dit geeft werkgevers en werknemers de mogelijkheid en tijd om hun pensioenregeling aan te passen, zonder al te verstrekkende gevolgen voor de pensioenopbouw.

“De mogelijkheid om default doorbeleggen breed in te zetten is een stap vooruit voor DC regelingen. Toch is er ten opzichte van het Nieuwe Contract nog steeds geen sprake van een gelijk speelveld. In het Nieuwe Contract wordt standaard doorbelegd in de uitkeringsfase. 

“Wanneer bij een DC-regeling door de werkgever geen keuze wordt gemaakt, moet er toch afgebouwd worden naar een vaste uitkering. Dit wordt een verplichting terwijl het passend kan zijn en in het belang van de deelnemer om wel default door te beleggen.

“Daarnaast moeten pensioenuitvoerders de risicohouding voor hun doelgroep vaststellen en overeenkomstig de beleggingen inrichten. Dit leidt ertoe dat als de werkgever niet kiest, de pensioenuitvoerder in tegenstelling tot zijn wettelijke plicht om conform de risicohouding te beleggen, toch moet afbouwen naar een vaste uitkering.

Nieuwe open norm

“Met het loslaten van formats en de introductie van meer keuzes, bovenop de al bestaande keuzes komt er meer verantwoordelijkheid bij de pensioenuitvoerder te liggen, zo lezen we. Er wordt daarom een nieuwe open norm geïntroduceerd. Die norm legt de verplichting op aan pensioenuitvoerders om zich maximaal in te spannen om deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van keuzes. Daarbij moet de keuze passen bij de voorkeuren en doelstellingen van de deelnemer.

“We denken dat het goed is dat belemmeringen om digitaal met de deelnemer te communiceren en deze te begeleiden worden weggenomen. We begrijpen ook nut en noodzaak om doelgroepgericht te communiceren. En we hebben ook de ambitie om in de begeleiding van deelnemers ver te gaan. Daarbij moeten we echter niet de illusie hebben dat alle risico’s waar een deelnemer mee te maken krijgt daarmee ook kunnen worden weggenomen. Bovendien is wat ons betreft, advisering het vakgebied van de adviseur. Het is jammer dat de adviseur en de werkgever, ondanks dat het belangrijke spelers in de pensioenketen zijn, geen rol in dit deel van de wetgeving krijgen toegedicht.

“We ondersteunen de uniformeringen in het nabestaandenpensioen en nabestaandenbegrip. Dit betreft een kwetsbare groep die baat heeft bij een goed geregelde voorziening, zonder dat “daar veel naar omgekeken moet worden.

"We zijn blij dat de reeds opgebouwde partnerpensioen- of nabestaandenpensioendekking onaangetast kan blijven en dat voor de invoering van de nieuwe regels voor nabestaandenpensioen wordt aangesloten bij de andere aanpassingen van het Pensioenakkoord. Hier is vanuit de branche steeds voor gepleit.”

Reactie toevoegen

 
NN en Oranje Fonds: samen sterker tegen armoede

NN en Oranje Fonds: samen sterker tegen armoede

Het Oranje Fonds en Nationale-Nederlanden gaan samenwerken om de aanpak van armoede en schulden in Nederland te ondersteunen. Zij richten daarvoor het programma ‘Samen...

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

Naast de combinatiepolis Zorg Vrij biedt NN per 1 januari de naturapolis Zorg Voordelig met een premie van 128,30 euro per maand. De Zorg Voordelig naturapolis is...

NN lanceert verzuimpreventiepakket voor mkb

NN lanceert verzuimpreventiepakket voor mkb

Nationale-Nederlanden komt met een preventiepakket voor het mkb. Zo krijgt een werkgever met een preventiescan inzicht in de bedrijfssituatie en gaan werkgevers...

NN: Edwin Grutterink benoemd tot directeur Schade Intermediair

NN: Edwin Grutterink benoemd tot directeur Schade Intermediair

Edwin Grutterink wordt per 1 oktober benoemd tot directeur Schade Intermediair bij Nationale-Nederlanden. Hij volgt hiermee Gerard van Rooijen op die per 1 september...

NN: kansen pakken om flexibeler te leven

NN: kansen pakken om flexibeler te leven

Nationale-Nederlanden roept iedereen op om de regie te pakken over hun ideale later. Annemieke Visser-Brons, Directeur Pensioen bij Nationale-Nederlanden: “Veel...

NN mocht bij meeste beleggingspolissen eerste kosten in rekening brengen

NN mocht bij meeste beleggingspolissen eerste kosten in rekening brengen

Voor de circa 200.000 beleggingspolissen verkocht na 1 augustus 1999 meent de rechtbank dat NN gerechtigd was om eerste kosten in rekening te brengen zoals ze heeft...

NN bezorgd om uitvoering huidig sociaal stelsel

NN bezorgd om uitvoering huidig sociaal stelsel

Het alsmaar stijgende aantal langdurig zieke werknemers legt extra druk op de arbeidsmarkt. Aldus Nationale-Nederlanden in haar eerste trendrapport ‘Ziekteverzuim...

NN en The Green Village starten partnerschap duurzaamheid

NN en The Green Village starten partnerschap duurzaamheid

Onderzoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame woonwijk leidt tot haalbare en betaalbare verduurzamingsoplossingen voor klanten van Nationale-Nederlanden...

NN: “Kom maar op met het leven”

NN: “Kom maar op met het leven”

Nationale-Nederlanden is maandag gestart met een nieuwe landelijke merkcampagne op tv, online en op grote billboards op straat en lanceert ook de vernieuwde positionering....

NN over nieuw pensioenstelsel: eenvoud in uitvoering bewaken

NN over nieuw pensioenstelsel: eenvoud in uitvoering bewaken

NN gaat ervan uit dat bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen duidelijkheid en transparantie voor deelnemers maar ook eenvoud in de uitvoering voorop staan....