NN analyseert pensioenakkoord voor adviseurs

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

“We vinden het goed dat er een vorm van eerbiedigende werking komt voor bestaande premieregelingen.” Aldus NN in de analyse die zij voor financieel adviseurs heeft gemaakt van het pensioenakkoord.

NN: “De uitvoering van het akkoord vergt een aantal stappen en een van de eerste is de consultatieperiode van het wetsvoorstel, die deze week is ingegaan. Dit betekent dat de komende acht weken de mogelijkheid bestaat om te reageren op wet- en regelgeving rondom het pensioenakkoord die het parlement en kabinet voorbereiden. NN geeft in een e-magazine voor haar adviseurs aan waar het vragen over stelt tijdens de consultatieperiode. Punten die extra aandacht verdienen, die niet duidelijk zijn of die simpelweg nadelig kunnen uitpakken.” Nationale-Nederlanden nodigt adviseurs uit om ook hun eigen mening te geven op de internetconsultatie.”

NN stelt in het magazine verder onder meer: “We zouden het nog beter vinden als de eerbiedigende werking voor de hele pensioenregeling van de werkgever zou gelden. Dat lost voor werkgevers en werknemers en in de uitvoering veel onduidelijkheid, ongelijkheid en complexiteit op. 

“We vinden het jammer dat voor eerbiedigende werking de nieuwe maximale fiscale staffel lager is dan onze huidige 1,5 procent rekenrente staffel waardoor we deze contracten alsnog moeten aanpassen zodat niet echt sprake is van eerbiedigende werking.

“We kunnen ons goed vinden in de overgangsperiode tot 2026 voor uitkeringsregelingen bij verzekeraars. Dit geeft werkgevers en werknemers de mogelijkheid en tijd om hun pensioenregeling aan te passen, zonder al te verstrekkende gevolgen voor de pensioenopbouw.

“De mogelijkheid om default doorbeleggen breed in te zetten is een stap vooruit voor DC regelingen. Toch is er ten opzichte van het Nieuwe Contract nog steeds geen sprake van een gelijk speelveld. In het Nieuwe Contract wordt standaard doorbelegd in de uitkeringsfase. 

“Wanneer bij een DC-regeling door de werkgever geen keuze wordt gemaakt, moet er toch afgebouwd worden naar een vaste uitkering. Dit wordt een verplichting terwijl het passend kan zijn en in het belang van de deelnemer om wel default door te beleggen.

“Daarnaast moeten pensioenuitvoerders de risicohouding voor hun doelgroep vaststellen en overeenkomstig de beleggingen inrichten. Dit leidt ertoe dat als de werkgever niet kiest, de pensioenuitvoerder in tegenstelling tot zijn wettelijke plicht om conform de risicohouding te beleggen, toch moet afbouwen naar een vaste uitkering.

Nieuwe open norm

“Met het loslaten van formats en de introductie van meer keuzes, bovenop de al bestaande keuzes komt er meer verantwoordelijkheid bij de pensioenuitvoerder te liggen, zo lezen we. Er wordt daarom een nieuwe open norm geïntroduceerd. Die norm legt de verplichting op aan pensioenuitvoerders om zich maximaal in te spannen om deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van keuzes. Daarbij moet de keuze passen bij de voorkeuren en doelstellingen van de deelnemer.

“We denken dat het goed is dat belemmeringen om digitaal met de deelnemer te communiceren en deze te begeleiden worden weggenomen. We begrijpen ook nut en noodzaak om doelgroepgericht te communiceren. En we hebben ook de ambitie om in de begeleiding van deelnemers ver te gaan. Daarbij moeten we echter niet de illusie hebben dat alle risico’s waar een deelnemer mee te maken krijgt daarmee ook kunnen worden weggenomen. Bovendien is wat ons betreft, advisering het vakgebied van de adviseur. Het is jammer dat de adviseur en de werkgever, ondanks dat het belangrijke spelers in de pensioenketen zijn, geen rol in dit deel van de wetgeving krijgen toegedicht.

“We ondersteunen de uniformeringen in het nabestaandenpensioen en nabestaandenbegrip. Dit betreft een kwetsbare groep die baat heeft bij een goed geregelde voorziening, zonder dat “daar veel naar omgekeken moet worden.

"We zijn blij dat de reeds opgebouwde partnerpensioen- of nabestaandenpensioendekking onaangetast kan blijven en dat voor de invoering van de nieuwe regels voor nabestaandenpensioen wordt aangesloten bij de andere aanpassingen van het Pensioenakkoord. Hier is vanuit de branche steeds voor gepleit.”

Reactie toevoegen

 
Wilbert Ouburg benoemd tot CRO NN Leven & Pensioen

Wilbert Ouburg benoemd tot CRO NN Leven & Pensioen

Wilbert Ouburg wordt per 1 april benoemd tot Chief Risk Officer van Nationale-Nederlanden Leven & Pensioen. Hij volgt Hans Bonsel op, die deze functie sinds...

NN wil meer duidelijkheid in nieuw pensioenstelsel

NN wil meer duidelijkheid in nieuw pensioenstelsel

Meer duidelijkheid en transparantie in het nieuwe pensioenstelsel voorkomt complexiteit in de uitvoering en laat het vertrouwen in het stelsel stijgen. Dit is één...

NN en ABW versterken positie in zakelijke mobiliteitsmarkt

NN en ABW versterken positie in zakelijke mobiliteitsmarkt

“Met dit partnerschap wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van integrale oplossingen op gebied van mobiliteit en wagenparken.” Aldus NN en...

a.s.r. wint opnieuw alle Beste Partner prijzen Adfiz Prestatie Onderzoek

a.s.r. wint opnieuw alle Beste Partner prijzen Adfiz Prestatie Onderzoek

Alle Beste Partner Prijzen in het Adfiz Prestatie Onderzoek zijn ook dit keer gewonnen door a.s.r.. De resultaten per categorie: Efficiency: 1. a.s.r., 2. Nh1816,...

NN krijgt boete van 4 ton voor overtreden provisieregels

NN krijgt boete van 4 ton voor overtreden provisieregels

De AFM heeft een boete van € 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schade vanwege het overtreden van provisieregels. In augustus 2016 heeft Delta Lloyd...

NN: "Duurzame inzetbaarheid komt nog onvoldoende van grond"

NN: "Duurzame inzetbaarheid komt nog onvoldoende van grond"

Nationale-Nederlanden zegt zich goed te kunnen vinden in de recente kabinetsreactie op de adviezen van de Commissie Borstlap en de WRR. Met het kabinet is NN het...

NN komt met digitaal huishoudboekje met verzekeringenoverzicht

NN komt met digitaal huishoudboekje met verzekeringenoverzicht

Nationale-Nederlanden heeft de app NOVA geïntroduceerd. Naast inzicht in het uitgavenpatroon en de bestedingsruimte geeft de app de gebruikers automatisch een...

Eerbiedigen huidige premieregelingen: ‘gouden kooi’ voor oudere werknemers?

Eerbiedigen huidige premieregelingen: ‘gouden kooi’ voor oudere werknemers?

Het CPB waarschuwt voor een ‘gouden kooi’ voor oudere werknemers als gevolg van het eerbiedigen van huidige premieregelingen bij de overgang naar het...

Pensioenakkoord: vraagtekens bij omzetten bestaande premieregelingen

Pensioenakkoord: vraagtekens bij omzetten bestaande premieregelingen

In een whitepaper uiten Nationale-Nederlanden en EY HVG Law zorgen ten aanzien van bestaande premieregelingen in relatie tot het Pensioenakkoord. De opstellers vragen...

Nederlandse pensioenstelsel voor derde jaar op rij beste ter wereld

Nederlandse pensioenstelsel voor derde jaar op rij beste ter wereld

Voor het derde jaar op rij wordt het Nederlandse pensioenstelsel beoordeeld als beste ter wereld. Dat blijkt uit de Global Pension Index 2020 die Mercer en CFA Institute...