NN analyseert pensioenakkoord voor adviseurs

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

“We vinden het goed dat er een vorm van eerbiedigende werking komt voor bestaande premieregelingen.” Aldus NN in de analyse die zij voor financieel adviseurs heeft gemaakt van het pensioenakkoord.

NN: “De uitvoering van het akkoord vergt een aantal stappen en een van de eerste is de consultatieperiode van het wetsvoorstel, die deze week is ingegaan. Dit betekent dat de komende acht weken de mogelijkheid bestaat om te reageren op wet- en regelgeving rondom het pensioenakkoord die het parlement en kabinet voorbereiden. NN geeft in een e-magazine voor haar adviseurs aan waar het vragen over stelt tijdens de consultatieperiode. Punten die extra aandacht verdienen, die niet duidelijk zijn of die simpelweg nadelig kunnen uitpakken.” Nationale-Nederlanden nodigt adviseurs uit om ook hun eigen mening te geven op de internetconsultatie.”

NN stelt in het magazine verder onder meer: “We zouden het nog beter vinden als de eerbiedigende werking voor de hele pensioenregeling van de werkgever zou gelden. Dat lost voor werkgevers en werknemers en in de uitvoering veel onduidelijkheid, ongelijkheid en complexiteit op. 

“We vinden het jammer dat voor eerbiedigende werking de nieuwe maximale fiscale staffel lager is dan onze huidige 1,5 procent rekenrente staffel waardoor we deze contracten alsnog moeten aanpassen zodat niet echt sprake is van eerbiedigende werking.

“We kunnen ons goed vinden in de overgangsperiode tot 2026 voor uitkeringsregelingen bij verzekeraars. Dit geeft werkgevers en werknemers de mogelijkheid en tijd om hun pensioenregeling aan te passen, zonder al te verstrekkende gevolgen voor de pensioenopbouw.

“De mogelijkheid om default doorbeleggen breed in te zetten is een stap vooruit voor DC regelingen. Toch is er ten opzichte van het Nieuwe Contract nog steeds geen sprake van een gelijk speelveld. In het Nieuwe Contract wordt standaard doorbelegd in de uitkeringsfase. 

“Wanneer bij een DC-regeling door de werkgever geen keuze wordt gemaakt, moet er toch afgebouwd worden naar een vaste uitkering. Dit wordt een verplichting terwijl het passend kan zijn en in het belang van de deelnemer om wel default door te beleggen.

“Daarnaast moeten pensioenuitvoerders de risicohouding voor hun doelgroep vaststellen en overeenkomstig de beleggingen inrichten. Dit leidt ertoe dat als de werkgever niet kiest, de pensioenuitvoerder in tegenstelling tot zijn wettelijke plicht om conform de risicohouding te beleggen, toch moet afbouwen naar een vaste uitkering.

Nieuwe open norm

“Met het loslaten van formats en de introductie van meer keuzes, bovenop de al bestaande keuzes komt er meer verantwoordelijkheid bij de pensioenuitvoerder te liggen, zo lezen we. Er wordt daarom een nieuwe open norm geïntroduceerd. Die norm legt de verplichting op aan pensioenuitvoerders om zich maximaal in te spannen om deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van keuzes. Daarbij moet de keuze passen bij de voorkeuren en doelstellingen van de deelnemer.

“We denken dat het goed is dat belemmeringen om digitaal met de deelnemer te communiceren en deze te begeleiden worden weggenomen. We begrijpen ook nut en noodzaak om doelgroepgericht te communiceren. En we hebben ook de ambitie om in de begeleiding van deelnemers ver te gaan. Daarbij moeten we echter niet de illusie hebben dat alle risico’s waar een deelnemer mee te maken krijgt daarmee ook kunnen worden weggenomen. Bovendien is wat ons betreft, advisering het vakgebied van de adviseur. Het is jammer dat de adviseur en de werkgever, ondanks dat het belangrijke spelers in de pensioenketen zijn, geen rol in dit deel van de wetgeving krijgen toegedicht.

“We ondersteunen de uniformeringen in het nabestaandenpensioen en nabestaandenbegrip. Dit betreft een kwetsbare groep die baat heeft bij een goed geregelde voorziening, zonder dat “daar veel naar omgekeken moet worden.

"We zijn blij dat de reeds opgebouwde partnerpensioen- of nabestaandenpensioendekking onaangetast kan blijven en dat voor de invoering van de nieuwe regels voor nabestaandenpensioen wordt aangesloten bij de andere aanpassingen van het Pensioenakkoord. Hier is vanuit de branche steeds voor gepleit.”

Reactie toevoegen

 
"Pijn van duurder pensioen evenwichtig verdelen"

"Pijn van duurder pensioen evenwichtig verdelen"

“Zoals Klaas Knot van DNB terecht heeft opgemerkt deze week, kan een nieuw stelsel de gevolgen van de lage rente niet ineens wegnemen. We zullen rekening moeten...

"Overgangsregime pensioenstelsel is snel nodig"

"Overgangsregime pensioenstelsel is snel nodig"

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen in verband met de komst van het nieuwe pensioenstelsel....

NN: nieuw ORV-platform

NN: nieuw ORV-platform

NN gebruikt sinds 1 september een nieuw aanvraag- en administratiesysteem voor de overlijdensrisicoverzekering. Martijn Hoogeweegen, directeur Individueel Leven...

NN: samenwerking met 50+ social platform Klup

NN: samenwerking met 50+ social platform Klup

Met een strategische samenwerking wil Nationale-Nederlanden een actieve bijdrage leveren aan de sociale missie van Klup om 50+ Nederland op een aansprekende manier...

NN: voordelen eigenrisicodragerschap steeds groter

NN: voordelen eigenrisicodragerschap steeds groter

Volgens NN worden de voordelen van eigenrisicodragerschap steeds groter. Igno Schings, directeur Inkomen Collectief: “Nationale-Nederlanden ziet dat werknemers...

NN start cyber bewustwording campagne

NN start cyber bewustwording campagne

Twee derde van de cyberaanvallen is gericht op het MKB met een gemiddeld schadebedrag van 63.000 euro voor cybercriminaliteit. Slechts één op de acht...

Consumentenbond verliest beleggingspoliszaak tegen NN

Consumentenbond verliest beleggingspoliszaak tegen NN

Nationale-Nederlanden hoeft consumenten niet te compenseren voor de te hoge kosten die de verzekeraar volgens de Consumentenbond bij ruim een half miljoen consumenten...

Uitwerking Pensioenakkoord: VCP hekelt vasthouden aan gekozen compensatieregeling

Uitwerking Pensioenakkoord: VCP hekelt vasthouden aan gekozen compensatieregeling

De VCP neemt expliciet afstand van de stelling van minister Koolmees dat de in het Pensioenakkoord gekozen compensatieregeling adequaat en kostenneutraal is. "De...

Het beste van twee werelden

Het beste van twee werelden

Bianca Knispel stuurt sinds kort Nationale-Nederlanden Retail Schade, OHRA en Zorg aan. Knispel gelooft totaal niet in animositeit tussen distributiekanalen. “Vanuit...

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

De AFM zegt positief te zijn over uitwerking van het pensioenakkoord, maar vraagt om blijvende aandacht voor uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. De AFM verwelkomt...