NN over nieuw pensioenstelsel: eenvoud in uitvoering bewaken

Leon van Riet 2018

NN gaat ervan uit dat bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen duidelijkheid en transparantie voor deelnemers maar ook eenvoud in de uitvoering voorop staan. “Dit geeft meer vertrouwen in het stelsel en voorkomt complexiteit”, aldus Leon van Riet (CEO Netherlands Life & Pensions en lid van de Managementboard van NN Group).

Met het indienen van het wetsvoorstel en de consultatie van de lagere regelgeving is volgens Van Riet “een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel. Nationale-Nederlanden is voorstander van de ingezette wijziging. De noodzaak voor het nemen van maatregelen is onverminderd groot, mede in het licht van de huidige inflatie”.

“Nationale-Nederlanden vraagt wel graag aandacht voor de beoogde inwerkingtreding van de wet, 1 januari 2023. Met het oog op de Tweede Kamerbehandeling en een zorgvuldige invoering is het noodzakelijk dat voldoende tijd genomen wordt. Een aantal bepalingen uit de wet worden voorgesteld zonder overgangstermijn. Bijvoorbeeld aanpassingen in het nettopensioen of nieuwe pensioenregelingen voor werkgevers die nu nog geen regeling hebben. Wij zouden hier graag een overgangstermijn zien.

“De voorstellen voor het nabestaandenpensioen zijn in de basis een verbetering. Er komt meer uniformering en er worden maatregelen getroffen bij wisseling van baan. Een dekking na einde van het dienstverband en tijdens een WW-periode voorkomt schrijnende gevallen. Helaas leidt dit wel tot meer complexiteit, we zien graag hiervoor een praktische oplossing in verband met uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid. Daarnaast pleit NN voor de handhaving van de nu veelvoorkomende restitutiemogelijkheid bij overlijden.

“Adequate compensatie voor werknemers: werkgevers met een bestaande beschikbare premieregeling die overstappen op een vlakke (gelijke) premie spreken over het algemeen een compensatieregeling af. Compensatie in pensioen heeft hierbij de voorkeur. We zien graag dat ook bij compensatie in pensioen dit beperkt kan worden tot alleen de huidige groep medewerkers.

“De solidaire premieregeling kent alleen variabele pensioenuitkeringen. Voor de flexibele premieregeling geldt een vaste uitkering, tenzij de werkgever hierover andere afspraken maakt. Ook in de flexibele regeling is een variabele uitkering in principe welvaart verhogend. Onderscheid tussen beide regelingen op dit gebied, vinden wij ongewenst.”

Reactie toevoegen

 
Maaike van Beijsterveldt directeur NN Retail Schade & Zorg

Maaike van Beijsterveldt directeur NN Retail Schade & Zorg

Nationale-Nederlanden benoemt Maaike van Beijsterveldt (33) tot directeur van Retail Schade & Zorg. Zij volgt hiermee Bianca Knispel op die Head of Protection...

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

De AFM heeft de leidraad communicatieplan gepubliceerd. De Wet toekomst pensioenen omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders...

Kwart inwoners Zuid-Nederland verwacht binnen tien jaar nieuwe watersnoodramp

Kwart inwoners Zuid-Nederland verwacht binnen tien jaar nieuwe watersnoodramp

Bijna een kwart (23 procent) van de inwoners van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg verwacht binnen tien jaar een volgende nationale watersnoodramp. Bovendien denkt...

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Na de parlementaire behandeling is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) volgens Aon een stuk ingewikkelder geworden dan aanvankelijk beoogd. Frank Driessen, CEO Aon...

Tweede Kamer stemt in met het nieuwe pensioenstelsel

Tweede Kamer stemt in met het nieuwe pensioenstelsel

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. In het nieuwe jaar gaat...

"Compensatie voor één miljoen deelnemers bij verzekeraars nog op de tocht"

"Compensatie voor één miljoen deelnemers bij verzekeraars nog op de tocht"

Voor de ruim één miljoen deelnemers aan de reeds bestaande premieregelingen staat compensatie voor een eventueel toekomstig lagere inleg nog steeds...

NN en Oranje Fonds: samen sterker tegen armoede

NN en Oranje Fonds: samen sterker tegen armoede

Het Oranje Fonds en Nationale-Nederlanden gaan samenwerken om de aanpak van armoede en schulden in Nederland te ondersteunen. Zij richten daarvoor het programma ‘Samen...

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

Naast de combinatiepolis Zorg Vrij biedt NN per 1 januari de naturapolis Zorg Voordelig met een premie van 128,30 euro per maand. De Zorg Voordelig naturapolis is...

Nieuw pensioenstelsel gaat leiden tot onzekerheid en stortvloed aan procedures

Nieuw pensioenstelsel gaat leiden tot onzekerheid en stortvloed aan procedures

Volgens Loes Schuijt – Olde Heuvel, advocaat bij juridisch dienstverlener DAS, gaat het nieuwe voorgestelde pensioenstelsel leiden tot een stortvloed aan procedures...

Brandbrief pensioenen laat minister koud

Brandbrief pensioenen laat minister koud

De brandbrief van 40 prominenten over de hervorming van het pensioenstelsel laat minister Schouten koud. Aan de Tweede Kamer laat zij weten: “Het voorstel...