Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

Paspoort via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0013) De bank mag voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie van het ID-bewijs verlangen. Echter, de bank mag geen onbewerkte kopie van het ID-bewijs van een consument vastleggen en bewaren.

Onlangs heeft de Geschillencommissie van Kifid zich opnieuw uitgesproken over de manier waarop een bank de identificatieplicht moet uitvoeren. In deze klachtzaak maakt de Geschillencommissie onderscheid tussen enerzijds het moeten identificeren en verifiëren van de identiteit van de klant en anderzijds het vastleggen en bewaren van de gegevens van de klant. Voor het (opnieuw) identificeren en verifiëren van de identiteit van de consument mag de bank een foto of scan van een onbewerkt ID-bewijs opvragen. Echter, voor het vastleggen en bewaren van een kopie van dit ID-bewijs moet de bank de pasfoto afschermen en een watermerk aanbrengen om misbruik te voorkomen. Doet de bank dat niet, dan is dat in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Burgerservicenummer vastleggen en bewaren

De bank hoeft voor het vastleggen en bewaren van de kopie van het ID-bewijs het Burgerservicenummer niet af te schermen.

Kifid: “Volgens de AVG is het verwerken van het Burgerservicenummer alleen toegestaan als de wet dit vereist. Banken zijn wettelijk verplicht om bij het verstrekken van informatie aan de belastingdienst het Burgerservicenummer te vermelden. En vanwege het depositogarantiestelsel moeten banken het Burgerservicenummer van hun rekeninghouders delen met De Nederlandsche Bank. Dit leidt tot de conclusie dat de bank het Burgerservicenummer van de consument mag opvragen, vastleggen en bewaren. Wel is de bank verplicht om de consument te informeren dat het Burgerservicenummer alleen voor de hiervoor genoemde wettelijke verplichtingen wordt verwerkt.”

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

PAM Schoo - Platter-Schoo FD 13 januari 2022

Hoort dit niet thuis bij de autoriteit consument en markt? De Kifid lijkt mij niet de juiste instantie voor deze uitspraak.

Meer over
Wijzen op lagere risicoklasse zou bank hebben gesierd

Wijzen op lagere risicoklasse zou bank hebben gesierd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0012) De Geschillencommissie is van oordeel dat er geen overeengekomen of wettelijke verplichting bestond op grond waarvan de bank de consument...

Consument bromt vergeefs...

Consument bromt vergeefs...

(Kifid-uitspraak GC 2021-1101). De Geschillencommissie oordeelt dat de zorgplicht van de tussenpersoon niet zo ver strekt dat hij alle verzekeringsmogelijkheden...

Rechtsbijstandverzekering: hoofdhuurovereenkomst telt

Rechtsbijstandverzekering: hoofdhuurovereenkomst telt

(Kifid-uitspraak GC 2021-1103) De consument heeft een beroep op de rechtsbijstandverzekering gedaan in verband met een conflict met de verhuurder van haar woning....

Verzekeraar mag nonchalante klant acht jaar in Gebeurtenissenadministratie houden

Verzekeraar mag nonchalante klant acht jaar in Gebeurtenissenadministratie houden

(Kifid-uitspraak GC 2021-1084) Nonchalance kan een verzekeringnemer terecht komen te staan op opname voor acht jaar in de Gebeurtenissenadministratie en het IVR...

Smart door Street Smart…

Smart door Street Smart…

(Kifid-uitspraak GC 2021-1084) Een foto van Street Smart achtervolgt een verzekeringnemer van a.s.r.. De consument heeft een schade aan de verzekerde gebouwen geclaimd...

Verzekeringnemer of niet, verzekeraar mag bij fraude persoonsgegeven registreren

Verzekeringnemer of niet, verzekeraar mag bij fraude persoonsgegeven registreren

(Kifid-uitspraak GC 2021-1079) De consument heeft op naam van zijn oom een autoverzekering aangevraagd voor zijn eigen auto. Tussen partijen is discussie ontstaan...

Woede duur betaald…

Woede duur betaald…

(Kifid-uitspraak GC 2021-1085) Het uiten van zeer ernstige bedreigingen, komt de consument volgens Kifid terecht te staan op registratie in EVR, Incidentenregister...

Twee keer de klos...

Twee keer de klos...

(Kifid-uitspraak GC 2021-1091) De consument heeft bij de bank een spaarrekening en een hypothecaire geldlening. De consument is geconfronteerd met een negatieve...

Kifid: maand redelijke reactietermijn

Kifid: maand redelijke reactietermijn

(Kifid-uitspraak GC 2021-1062) De consument reageerde niet binnen een maand en verzaakte daarmee haar plicht om haar schade te beperken. Aldus de Geschillencommissie...

Informatie- en zorgplicht ook tegenover deelnemer aan collectieve pensioenregeling

Informatie- en zorgplicht ook tegenover deelnemer aan collectieve pensioenregeling

(Kifid-uitspraak GC 2021-1072) Een consument heeft bij Kifid met succes geklaagd over zijn collectieve pensioenregeling op basis van een beschikbare premieregeling....