Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

Dak fabriek via Pixabay

(Rechtspraak) Eiseres zou zich niet tegen het risico op wateraccumulatie hebben verzekerd, ook al zou haar tussenpersoon hebben gewezen op deze mogelijkheid. De adviseur heeft zijn zorgplicht niet geschonden, oordeelt de Rechtbank Rotterdam.

[Eiser01] is eigenaar van een bedrijfspand dat bestaat uit een kantoorgedeelte en vier geschakelde hallen. Op 12 juli 2019 is een gedeelte van het dak van een van de vier hallen ingestort.

De verzekeraars weigeren uit te keren. Hevige regen in combinatie met de dakconstructie heeft volgens hen tot – niet afgedekte - wateraccumulatie geleid.

[Eiser01] legt aan haar vordering jegens de adviseur ten grondslag dat deze heeft verzuimd te adviseren dat zij zich kon verzekeren tegen schade als gevolg van wateraccumulatie.

De rechtbank meent echter dat de eiser “niet hebben gekozen voor het opnemen in de polis van een clausule die haar dekking zou hebben gegeven tegen het risico van wateraccumulatie, als de adviseur haar op die mogelijkheid zou hebben gewezen. [Eiser01] is er immers klaarblijkelijk van uitgegaan dat het risico van schade door dakinstorting als gevolg van wateraccumulatie zich niet meer zou kunnen voordoen door de bouwkundige maatregelen die getroffen waren om dit tegen te gaan (het aanbrengen van voldoende noodoverstorten), zoals de verklaring van haar directeur ter zitting moet worden begrepen. Haar afwijzing van de mogelijkheid om het risico tegen schade door sneeuwdruk te verzekeren, bevestigt dat [eiser01] de verwachting had dat zij de risico’s op schade door dakinstoring als gevolg van wateraccumulatie (door regenval of smeltende sneeuw) zelf kon ‘managen’ door de daken van haar bedrijfshallen, na deze bouwkundig in orde te hebben gemaakt, regelmatig te inspecteren, schoon te maken en te onderhouden, zoals de adviseur heeft aangevoerd en [eiser01] niet heeft bestreden”.

Algemene foto

Reactie toevoegen

 
Meer over
Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

(Rechtspraak) De kantonrechter passeert de stelling van ABN Amro dat een Snapchat-filmpje verdacht is omdat uitgerekend gefilmd is dat de auto voor het laatst voor...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

(Rechtspraak) De vraag ligt voor of Financial Fit haar volmacht heeft overschreden toen zij in 2018 met gebruikmaking van de volmacht een verzekeringsovereenkomst...