Ook Beroepscommissie Kifid wijst klacht tegen adviseur over beleggingsverzekering af

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak Commissie van Beroep 2022-0006) Consumenten klagen over de door adviseur Vogelaar Advies verstrekte informatie ten tijde van de totstandkoming van de beleggingsverzekering, tijdens de looptijd van de verzekering en aan het einde van de verzekering, toen de consument het product wilde omzetten. De Commissie van Beroep is van oordeel dat de klachten ongegrond zijn. De beslissing van de Geschillencommissie wordt gehandhaafd.

Wat is er gebeurd? In 1998 hebben de consumenten op advies en door bemiddeling van de heer Den Haan (verbonden aan Assurantie- en Financieringskantoor Oortman-Finke) hun hypothecaire geldlening van 190.000 gulden en een daaraan gekoppelde spaarhypotheekverzekering omgezet in een hypothecaire geldlening van 250.000 gulden bij Bouwfonds Hypotheken en een beleggingsverzekering. De beleggingsverzekering, waarmee de consumenten op termijn de hypothecaire lening wilden aflossen, was afgesloten bij een rechtsvoorganger van SRLEV.

De beleggingsverzekering had als ingangsdatum 1 september 1998. De looptijd van de premiebetaling bedroeg 20 jaar. Beide consumenten traden op als verzekerden. De rechten uit de verzekering waren verpand aan de hypotheekverstrekker. De verzekerde uitkering bij overlijden van de eerst stervende verzekerde of bij gelijktijdig overlijden van beide verzekerden bedroeg 90.756,04 euro (200.000 gulden), maar ten minste de tegenwaarde van de op dat moment aan de verzekering toegewezen eenheden. De premie bedroeg van 1 september 1998 tot 1 september 2003 6.039,36 euro (13.309 gulden) per jaar en van 1 september 2003 tot 1 september 2018 603,94 euro (1.330,90 gulden) per jaar. Belegd werd in het fonds 'Actief Beheer Depot'.

De beleggingsverzekering werd vervolgens ondergebracht bij het nieuw opgerichte advieskantoor Oortman-den Haan en dit is op 12 december 2006 medegedeeld aan de klant en dat er werd samengewerkt met advieskantoor Hokke & Vogelaar. De kantoren gingen in 2011 samen verder onder de naam Hokke Vogelaar & Den Haan.

De consumenten hebben de verzekering per 6 december 2011 door afkoop beëindigd. De afkoopwaarde bedroeg 30.123,42 euro. In een brief van 29 maart 2013 heeft de verzekeraar de consumenten geïnformeerd dat zij op grond van de compensatieregeling recht hebben op een bedrag van 435,11 euro als compensatie voor te hoge kosten en een bedrag van 930,23 euro als compensatie voor het zogenaamde hefboom- en inteereffect.

De consumenten hebben zowel tegen de adviseur als tegen de verzekeraar klachten bij Kifid aanhangig gemaakt. De klacht tegen de verzekeraar heeft na de uitspraak van de Geschillencommissie (Kifid GC 2017-159) geleid tot een uitspraak van de Commissie van Beroep van 30 januari 2018 (CvB 2018-010).

Klacht

De consumenten verwijten de adviseur – samengevat - dat hij voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering en tijdens de looptijd ervan adviesfouten heeft gemaakt. De adviseur heeft volgens de consumenten verzuimd een product met een voorzienbaar meer economisch nut af te sluiten, zoals de ABN AMRO Meegroeiverzekering met 90 procent restitutiewaarde op basis van beleggen in het hypotheekrentefonds. Maar in ieder geval heeft de adviseur tijdens de looptijd van de verzekering verzuimd de consumenten te adviseren de verzekering naar dat product om te zetten. Volgens de consumenten is de adviseur daarmee tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Schade zou 46.420 euro bedragen.

De Geschillencommissie stelde dat niet is komen vast te staan dat de adviseur de rechtsopvolger van Assurantie- en Financieringskantoor Oortman-Finke is. De reden daarvoor is dat niet kan worden vastgesteld wat is afgesproken bij de overeenkomst tot overgang van de onderneming op 1 januari 2006 tussen Assurantie- en Financieringskantoor Oortman-Finke en Den Haan Verzekeringen. Verder zijn er geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat de adviseur de aansprakelijkheid op zich heeft genomen voor de in het verleden, dat wil zeggen vóór haar oprichting, door Assurantie- en Financieringskantoor Oortman-Finke of door anderen zoals Den Haan Verzekeringen, gegeven adviezen. De adviseur kan naar het oordeel van de Geschillencommissie niet verantwoordelijk worden gehouden voor het in 1998 door Assurantie- en Financierings-kantoor Oortman-Finke aan de consumenten gegeven advies.

Beroep

De consumenten krijgen ook geen gelijk van de Commissie van Beroep. De commissie stelt onder meer dat deze klacht in de kern over de systematiek van een beleggingsverzekering van het type universal life gaat die volgens de consumenten niet deugdelijk is. De Commissie is evenwel van oordeel dat de adviseur hiervoor niet verantwoordelijk is, omdat het de verzekeraar is die de systematiek van een beleggingsverzekering heeft bepaald. Klachten over de systematiek behoren dan ook in beginsel gericht te worden tot de verzekeraar. De Commissie van Beroep merkt op dat de consumenten de verzekeraar ook hébben aangesproken en dat zij in die procedure de invloed van de overlijdensrisicopremie op het rendement van de beleggingsverzekering aan de orde hebben gesteld. In de uitspraak van 30 januari 2018 (CB-2018-010) heeft de Commissie van Beroep de klachten van de consumenten echter ongegrond geacht. Het ligt dan niet voor de hand om de adviseur op basis van min of meer dezelfde klachten wél aansprakelijk te achten.

Op basis hiervan en andere overwegingen concludeert de Commissie van Beroep dat de uitspraak van de Geschillencommissie zal worden gehandhaafd.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Stichting Geldbelangen: Kifid tikt Consumentenbond op vingers

Stichting Geldbelangen: Kifid tikt Consumentenbond op vingers

“Volkomen terecht” is de reactie van Rob Goedhart, voorzitter van Stichting Geldbelangen op de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid, waarin...

Kifid: ABN Amro dient compensatieregeling aan te passen

Kifid: ABN Amro dient compensatieregeling aan te passen

(Uitspraak Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening, Kifid, 2022-0036) Bij het berekenen van de compensatie voor te veel betaalde rente op doorlopend...

Kifid: verzekeraar verantwoordelijk voor informatie aan consument

Kifid: verzekeraar verantwoordelijk voor informatie aan consument

(Kifid-uitspraak GC 2022-810 bindend) Verzekeraars mogen er niet op vertrouwen dat adviseurs de informatie uit met de door de verzekeraar ter beschikbaar gestelde...

Kifid: valschade wel gedekt onder reisverzekering

Kifid: valschade wel gedekt onder reisverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2022-0483, bindend) Een consument heeft een beroep gedaan op haar doorlopende reisverzekering in verband met schade aan een mobiele telefoon....

Kifid: slechte communicatie over aov, klacht toch ongegrond

Kifid: slechte communicatie over aov, klacht toch ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2022-0438) De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis (onderdeel a.s.r.). De consument is volledig arbeidsongeschikt...

Kifid: klachten over dwaling en misleiding door KoersPlan slagen niet

Kifid: klachten over dwaling en misleiding door KoersPlan slagen niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-0349) Een consument heeft in 1994 een beleggingsverzekering, Aegon KoersPlan, afgesloten bij de verzekeraar. De verzekering is in 2009 tot...

Kifid: geen dekking voor gemist woongenot

Kifid: geen dekking voor gemist woongenot

(Geschillencommissie Kifid, bindende uitspraak 2022-0263, consument tegen Anac) Een consument heeft waterschade geleden door een lekkage in de badkamer en heeft...

Kifid publiceert nieuwe reglementen

Kifid publiceert nieuwe reglementen

Kifid actualiseert per 1 april de reglementen. Volgens Kifid worden ze toegankelijker en begrijpelijker voor gebruikers. Voor de klachten en beroepen die vóór...

Kifid wijst vordering hogere rentevergoeding InterBank af

Kifid wijst vordering hogere rentevergoeding InterBank af

(Kifid-uitspraak GC 2022-0219)  Consumenten stellen zich op het standpunt dat zij recht hebben op een hogere vergoeding dan dat de bank reeds aan hen heeft...

Kifid: handelsbeperking voor effecten onvoldoende onderbouwd

Kifid: handelsbeperking voor effecten onvoldoende onderbouwd

(Commissie van Beroep Kifid, bindende uitspraak CvB 2022-0012 van een consument tegen BinckBank) : Uitzonderlijke omstandigheden kunnen maken dat BinckBank...