Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Concert evenement gitarist via Pixabay

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap No Risk. Friendly Fire c.s. verweet Elswout/Klap c.s. in de kern dat zij in 2020 niet hebben gezorgd voor evenementendekking zonder corona-uitsluiting.

De rechtbank: “Het door Friendly Fire c.s. gestelde rechtstreeks vorderingsrecht jegens Elswout/Klap c.s. op uitkering van schadepenningen is afhankelijk van de vraag of er überhaupt verzekeraars zijn die op grond van de door Friendly Fire c.s. gestelde doorlopende verzekering dekking voor die schade dienen te verlenen. Friendly Fire c.s. hebben daarover geen duidelijkheid verschaft en hebben niet uit de doeken kunnen doen welke verzekeraars die dekking dan zouden moeten verlenen.”

Zorgplicht niet geschonden

De rechtbank verder: “Het betoog van Friendly Fire c.s. spitst zich geheel toe op de concrete situatie van februari 2020, toen de corona-epidemie uitbrak en verzekeraars een nieuwe uitsluitingsgrond gingen bedingen. De zorgplicht van een assurantietussenpersoon gaat echter niet zover dat deze met een doorlopende verzekeringsdekking dient te voorkomen dat vanwege een zeer uitzonderlijke gebeurtenis (in dit geval: het uitbreken van een epidemie) een nieuwe dekkingsuitsluiting bedongen zou kunnen worden. Op Elswout rust niet de verplichting Friendly Fire c.s. te behoeden voor een risico dat zich alleen in een zeer uitzonderlijk geval zal voordoen. Om dezelfde reden is het verwijt van Friendly Fire c.s. dat Elswout hen in ieder geval had dienen te waarschuwen voor dat risico, evenmin gegrond. Dat het uitzonderlijke risico dat volgens Friendly Fire c.s. verbonden is aan het jaarlijks afsluiten van een nieuwe aflopende verzekering zich in dit geval wél heeft gemanifesteerd en dat Friendly Fire c.s. daardoor schade hebben geleden, kan er niet toe leiden dat Elswout alsnog achteraf bezien een verwijt valt te maken. In het midden kan blijven of juist is, zoals Friendly Fire c.s. stellen maar door Elswout/Klap c.s. wordt betwist, dat bij nieuw aangemelde concerten in geval van een doorlopende verzekeringsdekking geen nieuwe dekkingsuitsluiting(en) bedongen zou(den) kunnen worden.

“Ter onderbouwing van het verwijt dat zij Elswout/Klap c.s. maken stellen Friendly Fire c.s. nog dat Elswout/Klap c.s. tekort zijn geschoten doordat zij niet voortvarend hebben gehandeld bij het verkrijgen van verzekeringsdekking voor de 2020-concerten nadat deze door Friendly Fire c.s. waren aangemeld terwijl in de markt bekend was dat corona-uitsluitingen zouden kunnen gaan gelden.

“De stelling van Friendly Fire c.s. dat Elswout/Klap c.s. vanwege de berichtgeving uit Wuhan ermee rekening had moeten houden dat de epidemie ook Nederland zou bereiken en dat verzekeraars een nieuwe uitsluiting zouden gaan hanteren is te algemeen van aard. Er kan niet worden geoordeeld dat Elswout/Klap c.s. enkel op basis van die berichtgeving de aanmeldingen van 24 februari 2020 sneller dan gebruikelijk had moeten doorgeven. Anders gezegd: Friendly Fire c.s. hebben deze concerten en evenementen ter verzekering gemeld op een moment dat niet meer viel te voorkomen dat dekkingsbeperkingen zouden gaan gelden vanwege de corona-epidemie.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

(Rechtspraak) De kantonrechter passeert de stelling van ABN Amro dat een Snapchat-filmpje verdacht is omdat uitgerekend gefilmd is dat de auto voor het laatst voor...

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

(Rechtspraak) De vraag ligt voor of Financial Fit haar volmacht heeft overschreden toen zij in 2018 met gebruikmaking van de volmacht een verzekeringsovereenkomst...

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

(Rechtspraak) Assurantiekantoor van 1887 moet de uitkering op de ongevallenpolis wegens blijvende invaliditeit doorbetalen aan de getroffen werknemer. Het feit dat...

Verzekeringnemer ten onrechte gemeld bij fraudeloket

Verzekeringnemer ten onrechte gemeld bij fraudeloket

(Rechtspraak) ABN Amro Schadeverzekeringen heeft in 2006 onrechtmatig gehandeld jegens een verzekeringnemer door zijn gegevens bij het fraudeloket van het Verbond...

Eindvonnis kantonrechter: ANWB mag geen verzekering eisen bij verzoek om pechhulp

Eindvonnis kantonrechter: ANWB mag geen verzekering eisen bij verzoek om pechhulp

(Rechtspraak) Vanwege een niet toegestane koppelverkoop vernietigt de kantonrechter de verzekeringsovereenkomst tussen ANWB en een automobilist die met pech langs...

Slechts één offerte met premiestijging tachtig procent is schending zorgplicht

Slechts één offerte met premiestijging tachtig procent is schending zorgplicht

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat Finn is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als tussenpersoon. Omdat Finn al...

Adviseur verzuimde autocrosser te wijzen op dekkingsuitsluitting

Adviseur verzuimde autocrosser te wijzen op dekkingsuitsluitting

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het oordeel dat de adviseur verzuimde er op te wijzen dat er bij een autocrossongeval geen dekking is op de AOV. Het Gerechtshof...

Majoreren komt verzekeringnemer duur te staan

Majoreren komt verzekeringnemer duur te staan

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hof vindt voldoende aannemelijk dat verzekeringnemer na een stormschade opzettelijk ten onrechte de kosten van een...