Rechter geeft a.s.r. en deurwaarder stevige veeg uit pan

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) a.s.r. mag een verstekvonnis dat een kleine ondernemer veroordeelde een nog openstaand bedrag te betalen, niet meer ten uitvoer leggen. De Rechtbank Amsterdam geeft in haar vonnis de verzekeraar en de door hem ingeschakelde deurwaarder een flinke veeg uit de pan.

Eiseres was nog een bedrag verschuldigd aan a.s.r. en maakte ook geld over. Dit echter zonder het dossiernummer te vermelden. De deurwaarder stortte het bedrag terug. Begin dit jaar liet a.s.r. executoriaal beslag leggen op de bedrijfswagen van de eiseres.

De Rechtbank Amsterdam in kort geding: “Ook als LAVG (de door a.s.r. ingeschakelde deurwaarder, red.) inderdaad zo veel zaken in behandeling heeft dat zij negen dagen nodig heeft om te onderzoeken of zij een betaling kan plaatsen (waarbij niet duidelijk is geworden wat zij in die negen dagen dan allemaal heeft gedaan), is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre dat voor rekening van [eiseres] moet komen. Hoewel er begrip is voor het business model van LAVG, moet ook bij zo’n grote praktijk als die van LAVG iedere zaak de aandacht krijgen die hij verdient.

“Toen bleek dat het bedrag dat [eiseres] verschuldigd was, nog vóór de rolzitting volledig op de rekeningen van a.s.r./LAVG had gestaan, had a.s.r. er ook voor kunnen kiezen het griffierecht ad 121 euro voor de kantonprocedure voor haar rekening te nemen. In plaats daarvan is zij in een periode van meerdere jaren tot het uiterste gegaan om haar vordering, inmiddels opgelopen tot maar liefst 962,56 euro, te incasseren. Er is zelfs gedreigd met een faillissementsaanvraag en nu dreigt er een veiling van de bedrijfswagen.

“Het dossier heeft ook geruime tijd stilgelegen. [Eiseres] , die door het stilzitten van LAVG zelfs dacht dat zij er eindelijk vanaf was, heeft de invorderingsacties herhaaldelijk aan de orde gesteld, maar dat heeft a.s.r. en/of LAVG niet tot andere gedachten gebracht. Dat had wel gemoeten, gezien de almaar toenemende onevenredigheid tussen het belang van a.s.r. om het verstekvonnis ten uitvoer te leggen en het belang van [eiseres] om dat te voorkomen. Bovendien zou ook in het licht van de lessen van de Toeslagenaffaire van een zeer grote speler als a.s.r. (maar ook van LAVG), een andere, minder hardvochtige houding mogen worden verwacht. Het ging hier immers om een kleine ondernemer, die uiteindelijk zijn schuld heeft betaald, terwijl hij daar, niet geheel onbegrijpelijk, grote moeite mee had. Vanwege de hiervoor genoemde omstandigheden had a.s.r. naar redelijkheid niet tot uitoefening van haar executiebevoegdheid kunnen komen. De tenuitvoerlegging van het vonnis levert daarom misbruik van bevoegdheid op.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Rotswand wel of geen deel opstal chalet?

Rotswand wel of geen deel opstal chalet?

(Rechtspraak) “Wij verzekeren het chalet in Zwitserland, de rond het chalet liggende rotswanden behoren niet tot de verzekerde opstal.”Aldus Hiscox in...

Bruiloftspaar mocht er op vertrouwen dat verzekering was afgesloten

Bruiloftspaar mocht er op vertrouwen dat verzekering was afgesloten

(Rechtspraak) Een online platform voor evenementen moet een bruidspaar ruim 9.900 euro betalen voor de schade die zij leden omdat voor hun bruiloft geen verzekering...

NN moet schade vergoeden na val van gehuurd paard

NN moet schade vergoeden na val van gehuurd paard

(Rechtspraak) Het beroep van de verzekeraar op de preventieve garantievoorwaarde is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, aangezien er...

Tussenpersoon hoefde geen SVI of vergelijkbare polis te adviseren

Tussenpersoon hoefde geen SVI of vergelijkbare polis te adviseren

(Rechtspraak) NN haalt ook in hoger beroep bakzeil in een zaak tegen Lands Advies (inmiddels Heilbron Beverwijk). Volgens NN had het kantoor een SVI moeten adviseren....

Adviseur terecht voor acht jaar geregistreerd na aanpassen werkgeversverklaring

Adviseur terecht voor acht jaar geregistreerd na aanpassen werkgeversverklaring

(Rechtspraak) De voorzieningenrechter wijst de vordering af van een hypotheekadviseur tot verwijdering van zijn persoonsgegevens uit IVR en EVR. De Volksbank ging...

Rabobank als tussenpersoon ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor schade door supercel

Rabobank als tussenpersoon ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor schade door supercel

Rabobank als tussenpersoon is ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor de schade van een melkveebedrijf door de supercel van 23 juni 2016. Volgens het bedrijf...

Verzekering met vaste som is levensverzekering

Verzekering met vaste som is levensverzekering

(Rechtspraak) Is een verzekering met een vaste som en aandeel winst een levensverzekering? De Rechtbank Noord-Holland oordeelt van wel. De Wwft is daarop van toepassing....

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand...

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

(Rechtspraak) Een adviseur moet van het Gerechtshof Den Haag aantonen dat hij geen contact met zijn klanten meer heeft gehad na verkoop van de portefeuille. Het...