Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid als ingang

Wouter Wissink

(Achtergrond door VVP) Financieel adviseurs kunnen de onlangs geïntroduceerde Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid goed gebruiken om samen met de mkb-klant cyberrisico’s in kaart te brengen en controlemaatregelen te treffen. Dat zegt Wouter Wissink namens het Verbond van Verzekeraars. Een van de volgende stappen wordt een certificeringstraject voor aanbieders van cyberbeveiliging.

Wissink heeft een lange staat van dienst als risk engineer. Al sinds 2000 houdt hij zich ook bezig met cyberrisico’s. De laatste jaren zijn deze risico’s steeds duidelijker geworden, maar zo constateerde Wissink: “Vooral de grotere bedrijven zijn zich steeds meer bewust van cyberrisico’s en nemen maatregelen om zich te beschermen. Terwijl cyberrisico’s ook voor mkb-bedrijven zeer reëel zijn. Sterker nog, een mkb-onderneming kan voor cybercriminelen interessanter zijn dan een systeembank. Dit niet alleen omdat de cyberbeveiliging in het mkb regelmatig te wensen over laat. Maar ook omdat er hier meer geld te halen valt dan wel eens wordt gedacht.”

VRKI-model voor cyberrisico's

Wissink, als risk engineer ook bezig met brand- en inbraakrisico’s, vroeg zich af of een risicoklasseindeling zoals de VRKI (voor de inbraakbeveiliging van bedrijfspanden) mkb-bedrijven zou kunnen helpen om op een eenvoudige manier hun cyberweerbaarheid te vergroten. Ook binnen het Verbond van Verzekeraars leefde dit idee. “Marko van Leeuwen, beleidsadviseur bij het Verbond, en ik zijn het gesprek aangegaan met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat de VRKI beheert. Vervolgens haakten steeds meer partijen aan. Ons eigenlijke idee was om een eenvoudig en efficiënt hulpmiddel te ontwikkelen dat financieel adviseurs en verzekeraars aan hun mkb-klanten kunnen aanbieden. Maar het belang van zo’n instrument werd dus al snel veel breder onderkend. De ontwikkeling en lancering is dan ook door het CCV begeleid.”

Vier risicoklassen

De Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid bestaat uit elf vragen (digitaltrustcenter.nl/risicoklasse). De vragen richten zich op bedrijven tot 250 medewerkers en een omzet tot 40 miljoen euro . De vragenlijst is vlot in te vullen, waarna een inventarisatie van kwetsbaarheden en beveiligingsmaatregelen wordt gepresenteerd. Wissink: “Belangrijk is dat de risicoklasse (daarvan zijn er vier, red.) overeen komt met de beleving van de ondernemer. Het zou immers raar zijn als een bedrijf dat bijvoorbeeld veel medische gegevens beheert, in de laagste risicoklasse uitkomt. De pilot heeft laten zien dat werkelijkheid en beleving goed op elkaar aansluiten.”

Blijvende aandacht

De komende tijd wordt nog een aantal zaken opgepakt. Hoe bijvoorbeeld te borgen dat de ondernemer ook daadwerkelijk beveiligingsmaatregelen treft? En hoe ervoor te zorgen dat de aandacht voor cyberweerbaarheid blijft? Wissink: “Wat dit laatste betreft, denken wij aan het inbouwen van repetitie; bijvoorbeeld een jaarlijkse scan of audit. Verzekeraars zouden dit kunnen voorschrijven.”

Verder wordt gewerkt aan een certificeringstraject voor leveranciers van cyberveiligheid, zodat ondernemers weten dat ze met goed gekwalificeerde aanbieders in zee gaan.

Wissink: “De Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid zorgt voor bewustwording bij ondernemers en een veiliger bedrijf wanneer de concrete beveiligingsmaatregelen worden opgevolgd.  De indeling zal verder aan belang winnen als verzekeraars haar gaan meewegen bij de acceptatie van cyberrisico’s.”

Aandacht voor cyberrisico’s is in elk geval cruciaal, meent Wissink. “De risico’s worden onderschat en dan met name het gevaar van ransomware. In 2018 was er heel veel aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens, door de invoering van de AVG. Maar ransomware is het eigenlijke probleem. En dan kan het ook bij mkb-bedrijven om miljoenen gaan.”

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

saskia Luyks - Klap Verzekeringsmakelaar 27 januari 2021

Bedankt Wouter, dit geeft inderdaad een mooi overzicht van risico's en te nemen acties!

Meer over
Digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid

(Adfiz in Ken je vak! VVP 06-2022) Om financieel adviseurs te ondersteunen bij het cyberveiliger maken van hun eigen onderneming en ze een weg te wijzen door de...

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

“Hier kun jij als MKB-kantoor jouw ideeën en zorgen delen. Die bundelen we en bieden we periodiek aan het ministerie van EZK aan en brengen we onder de...

Ransomware blijft grootste cyberrisico, deep fake rukt op

Ransomware blijft grootste cyberrisico, deep fake rukt op

Ransomware blijft het grootste cyberrisico voor organisaties wereldwijd, aldus het rapport Cyber: The changing threat landscape van Allianz Global Corporate &...

Creativiteit gevraagd bij verzekering nieuwe risico's

Creativiteit gevraagd bij verzekering nieuwe risico's

Juist in het geval van de meest toekomstgerichte bedrijven hebben verzekeraars niet altijd een oplossing in huis, meer creativiteit en innovatie is daarom gevraagd....

Klein en middelgroot mkb slecht voorbereid op herziening pensioenstelsel

Klein en middelgroot mkb slecht voorbereid op herziening pensioenstelsel

Mkb-bedrijven zijn niet goed voorbereid op de herziening van het pensioenstelsel, toont ondrzoek in opdracht van Allianz. Mariël van der Veer, Head of Sales...

Schadeverzekeringen voor MKB hebben vaak uiteenlopende dekkingen

Schadeverzekeringen voor MKB hebben vaak uiteenlopende dekkingen

Onderzoek door MoneyView laat zien dat voorwaarden van polissen voor het MKB flink van elkaar kunnen verschillen. Bij de meeste verzekeraars moet men uiterlijk binnen...

DNB: cyberincident kan uitgroeien tot systeemcrisis

DNB: cyberincident kan uitgroeien tot systeemcrisis

In een woensdag verschenen nieuwe studie onderzoekt DNB onder welke omstandigheden een cyberincident bij een financiële instelling zou kunnen uitgroeien tot...

Losgeld na cyberaanval biedt geen garantie

Losgeld na cyberaanval biedt geen garantie

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet dat organisaties die losgeld hebben betaald om hun data na een ransomware-aanval terug te krijgen, slachtoffers vaak niet informeren...

Voorlopig akkoord over DORA

Voorlopig akkoord over DORA

Het voorzitterschap van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben in mei een voorlopig akkoord bereikt over de Digital Operational Resilience Act (DORA)....

Flinke verhoging van premies voor cyberverzekeringen zet door

Flinke verhoging van premies voor cyberverzekeringen zet door

De premies voor cyberverzekeringen zijn de afgelopen zes jaar flink gestegen, blijkt uit de Marsh Global Insurance Market Index. Wereldwijd ziet Marsh in het eerste...