Schatting schadebedrag storm Corrie: ruim 10 miljoen euro

Storm zee via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de schade aan gebouwen en auto’s door Corrie, de eerste storm van dit jaar, zal uitkomen op ruim 10 miljoen euro.

Storm Corrie was vooral merkbaar in de kustgebieden, rondom het IJsselmeer en het Waddengebied. Juist in de kustgebieden is men goed voorbereid op storm waardoor het schadebedrag beperkt bleef. Het Verbond benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe groot de schade precies zal zijn omdat dit afhangt van de ingediende schadeclaims bij verzekeraars. Het is een modelschatting, dus er is geen rekening gehouden met specifieke schades, zoals het losgeslagen schip. Het Verbond kan op dit moment geen regionale schattingen doen van de schade door storm Corrie.  

“De storm die afgelopen maandag over ons land raasde, bleek minder zwaar, maar Nederland heeft ook goed geanticipeerd mede dankzij de voorlichting en waarschuwingen door overheidsinstellingen zoals het KNMI en verzekeraars,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond in een reactie. Weurding waarschuwt wel dat er ook vandaag nog sprake is van windstoten door het land. “De ervaring leert dat dat tot vervolgschade kan leiden. Dakpannen die maandag door windstoten zijn losgetrild, bomen die al iets ontworteld zijn of ingescheurde takken kunnen vandaag alsnog afwaaien.” 

Op basis van toekomstscenario’s van het KNMI is de verwachting is dat extreme regen, hagel en droogte door klimaatverandering gaat toenemen. En extreem weer zorgt voor steeds meer schade aan huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen. Bijna de helft van alle weerschade in ons land wordt veroorzaakt door storm. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor van het Verbond die de jaarlijkse schade weergeeft door extreem weer, verdeeld naar weersextremen zoals storm, hagel, neerslag en vorst in de totale schade aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen.  

Reactie toevoegen

 
Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

"Ik hoop dat Vrede en Verbinding de buzzwords voor 2023 worden." Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarstoespraak....

Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 27 januari 2023 van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het Verbond in Den Haag een verkennende bijeenkomst over...

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de...

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 15 december 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur bij het Verbond in Den Haag een sectoroverstijgende bijeenkomst...

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB heeft gepubliceerd. Het Verbond: "Nederlandse...

Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Het gebruik van data om de premies af te stemmen op de individuele klant, heeft weinig tot geen invloed op de premies die verzekeraars in rekening brengen bij hun...

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Een poolconstructie met solidariteit. Dat is een van de ideeën van het Verbond van Verzekeraars om overstromingsschade door primaire waterkeringen toch verzekerbaar...

Verbond: kabinet moet ook de structurele problemen aanpakken

Verbond: kabinet moet ook de structurele problemen aanpakken

De aanpak van meer structurele problemen komt nog onvoldoende uit de verf, reageert het Verbond van Verzekeraars op de Miljoenennota 2023. "Veel aandacht is erop...

Verduurzaming: werkgroep stippelt heldere transitiepaden uit

Verduurzaming: werkgroep stippelt heldere transitiepaden uit

Een gezamenlijke werkgroep vanuit de overheid en de financiële sector gaat heldere transitiepaden uitstippelen voor verduurzaming. Dan weten sectoren waar ze...

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Het terugdringen van de achterstanden bij het beoordelen van langdurig zieke werknemers mag niet ten koste gaan van activering en re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid....