Scildon groeit in alle segmenten

Scildon logo

Scildon groeide vorig jaar in alle segmenten. Het aantal polissen steeg van 203.000 naar 218.000, het bruto premie-inkomen van 250 miljoen euro naar 266 miljoen.

Het resultaat voor belastingen liep terug van 16,5 miljoen euro positief naar 0,5 miljoen euro negatief. Het jaarverslag leest over het resultaat 2021: “Dit resultaat is grotendeels veroorzaakt door herwaarderingen en gerealiseerde resultaten op vastrentende waarden, als gevolg van rente- en spread ontwikkelingen op de markt, terwijl de verplichtingen uit hoofde van verzekeringscontracten in overeenstemming met IFRS4 worden gewaardeerd.”

Het jaarverslag verder: “De productievolumes in de markt hebben zich op een behoorlijk niveau gehandhaafd. Wel staat de markt voor ORV onder druk. Na een lichte groei in de eerste helft van 2021 zakte de ORV-markt na de zomer weer in door teruglopende hypotheekverstrekkingen voor aankoop van een woning. Ook lijkt het risicobewustzijn bij consumenten onvoldoende, hetgeen Scildon zorgwekkend vindt.

“Het beleggen had de wind in de rug. Als gevolg van corona en de lockdown kon er door consumenten zeker de eerste helft van 2021 minder besteed worden aan bijvoorbeeld reizen, evenementen en restaurants. De markt voor sparen en beleggen is hierdoor fors gegroeid. Beleggen (ook via de moderne beleggingsverzekeringen van Scildon) kon ook fors groeien in een markt met inmiddels zelfs negatieve spaarrentes.

“De markt voor collectief pensioen heeft zich in 2021 weer hersteld na de krimp in de tweede helft van 2020. Er mag echter aangenomen worden dat de invloed van COVID-19 op met name MKB ondernemingen groot is. Ondernemers waren bezig met de continuïteit van hun bedrijf en minder met het realiseren van een (betere) pensioenregeling. Dit heeft de omzet van Scildon negatief beïnvloed.”

 

Reactie toevoegen

 
We hebben toch geen blinde vlek voor huurders?

We hebben toch geen blinde vlek voor huurders?

(Partner in kennis Scildon in katern Nieuwe Risico's in VVP 02-2022) “Ik snap het echt niet”. Verbazing klinkt door in de stem van Esmée de...

Bokhorst: nominatie VVP Advies Award is erkenning voor manier van werken

Bokhorst: nominatie VVP Advies Award is erkenning voor manier van werken

"Fantastisch om op deze manier als kantoor waardering te krijgen voor onze manier van werken", zegt Marnix Bokhorst van Bokhorst Verzekeringen, genomineerd in...

Spotters dragen honderdvijftig advieskantoren aan voor VVP Advies Award 2022

Spotters dragen honderdvijftig advieskantoren aan voor VVP Advies Award 2022

Naar aanleiding van een geheime bijeenkomst op 13 april 2022 van juryleden en spotters van de VVP Advies Award 2022 heeft de jury drie kantoren per categorie in...

Scildon: orv speciaal voor huurders

Scildon: orv speciaal voor huurders

Scildon introduceert een overlijdensrisicoverzekering die specifiek gemaakt is voor huurders. De Scildon Huurverzekering is ontwikkeld in samenwerking met adviseurs...

Huishoudens in beweging zetten

Huishoudens in beweging zetten

(Adfiz in VVP 01-2022) Om consumenten te laten nadenken over de financiële gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, startten BNP Paribas...

Scildon helpt in pilot adviseurs klanttevredenheid te meten

Scildon helpt in pilot adviseurs klanttevredenheid te meten

Scildon gaat met enkele kantoren een pilot draaien om te kijken of het periodiek meten va klanttevredenheid over de dienstverlening van financieel advieskantoren...

Adfiz en verzekeraars bieden toolkit om inkomensrisico's bespreekbaar te maken

Adfiz en verzekeraars bieden toolkit om inkomensrisico's bespreekbaar te maken

Adfiz, BNP Paribas Cardif en Scildon hebben de krachten gebundeld om - samen met adviseurs - meer aandacht te gaan vragen voor betaalproblemen bij het wegvallen...

ORV + Hypotheek: kwestie van je vak serieus nemen

ORV + Hypotheek: kwestie van je vak serieus nemen

(Partner in Kennis Scildon in VVP Special Cruciaal Beroep 2021). “Het signaal dat de NHG heeft gegeven door het laten vervallen van de verplichting tot het...

Mooiste compliment? ‘Ik hoop dat je dit ook voor anderen doet’

Mooiste compliment? ‘Ik hoop dat je dit ook voor anderen doet’

(Partner in Kennis Scildon in VVP 6) Richardo Cruz Fortes is als consultant verbonden aan Expat Mortgages. Een onderneming met vestigingen in Amsterdam, Haarlem,...

De kracht van bottom-up innovatie

De kracht van bottom-up innovatie

(Robert Witteveen in VVP 6) Op zoek naar een nieuw product of dienst waar je graag de klant in de toekomst mee wilt verrassen? Vraag de medewerkers om met ideeën...