Spook...

Spook via Pixabay

Ineens komt er weer een spook uit de kast waar verzekeraars helemaal niet op zitten te wachten. De Consumentenbond wil dat verzekeraars hun klanten expliciet vragen of ze instemmen met een premieverhoging als deze tien procent of meer bedraagt.

Dat doet gelijk denken aan de roemruchte uitspraken 2016-401 en 2016-448 van de Geschillencommissie van Kifid. De Geschillencommissie was van oordeel dat “een verzekeraar zijn verzekeringsproducten weliswaar per contract vervaldatum mag aanpassen maar dan alleen als het gaat om aanpassingen van een beperkte omvang en financieel belang. Een voorbeeld van een dergelijke aanpassing betreft een premieverhoging voor zover deze hoogstens tien procent bedraagt. In het geval van verhogingen boven de tien procent dient de verzekeraar naar haar oordeel een nieuw aanbod te doen dat vervolgens door de verzekerde dient te worden aanvaard. (…) Deze jurisprudentie is van belang voor de handelwijze van verzekeraars bij premieverhogingen en geeft houvast aan consumenten, die onvoorzien geconfronteerd worden met exorbitante premieverhogingen”. 

Het huis was te klein bij de verzekeraars. En de Commissie van Beroep van Kifid volgde de verzekeraars in hun bezwaren. De Commissie concludeerde dat “de bevoegdheid van de verzekeraar om op de verlengingsdatum de premie en de voorwaarden te wijzigen niet op zichzelf staat. Enerzijds staat daar tegenover de informatie- en motivatieplicht van de verzekeraar en anderzijds de bevoegdheid van de verzekerde (consument) om na het eerste verzekeringsjaar te allen tijde de verzekeringen te beëindigen. Daarmee zijn de wederzijdse rechten en plichten voldoende in evenwicht. De door de Geschillencommissie geformuleerde eis ‘dat een wijziging van de premie met meer dan 10 procent de uitdrukkelijke aanvaarding van de verzekerde behoeft’ vindt geen steun in het recht”.

De oproep van de Consumentenbond maakt dus geen schijn van kans. Maar ze schudt de verzekeraars hopelijk weer even wakker. Transparantie is makkelijk beleden met de mond, maar zij moet in de praktijk worden waargemaakt. En dat betekent dat je als verzekeraar ook een eerlijk en duidelijk verhaal moet vertellen als het gaat om premieverhogingen. En dat premieverhogingen ook werkelijk ergens op moeten stoelen. Anders blijft het spoken!

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roelof - claimshulp 28 mei 2019

Dit is naar mijn mening een foute stelling: De door de Geschillencommissie geformuleerde eis ‘dat een wijziging van de premie met meer dan 10 procent de uitdrukkelijke aanvaarding van de verzekerde behoeft’ vindt geen steun in het recht”.' Immers, het Kifid is geen rechtbank. Ik ben benieuwd hoe een echte Rechter tegen dit probleem aankijkt en pas als die dit roept is het jurisprudentie.

Meer over
WRR-rapport stap in goede richting

WRR-rapport stap in goede richting

Dat de WRR zou pleiten voor een radicaal ander geldstelsel, viel niet te verwachten. Maar het donderdag verschenen rapport van de WRR bevat wel degelijk vergaande...

Begrippen 'verkoop' en 'advies' nog steeds niet uit elkaar getrokken

Begrippen 'verkoop' en 'advies' nog steeds niet uit elkaar getrokken

Eindelijk beweegt het in het slepende dossier 'onafhankelijkheid'. Minister Hoekstra creëert drie categorieën adviseurs: de verkoopadviseur die werkzaam...

Hopelijk blijft Klaverblad behouden

Hopelijk blijft Klaverblad behouden

(Commentaar VVP) Dit komt wel even binnen: bij Klaverblad vervalt de komende twee jaar een kwart van de arbeidsplaatsen. Voor een verzekeraar met eind 2017 396 fte,...

Vriendendienst

Vriendendienst

Een mens kan zich vaak bedonderd voelen. Trouwe klanten worden nog zelden in het zonnetje gezet. Bedrijven als Bol.com of Nespresso begrijpen dit vaak wel. Als je...

De échte schertsvertoning

De échte schertsvertoning

Wees gerust: u hoeft tijdens uw PE-examen niet te vrezen voor de vraag of u bij een premiedaling van de ORV verplicht bent uw klant te informeren. Deze kwestie valt...

Teleurstellend

Teleurstellend

De realiteitszin is terug als het gaat om de uitwerking van het Klimaatakkoord. Het kabinet gaf vrijdag haar reactie op de ideeën van de verschillende sectortafels,...

Onverzekerbaarheid wel degelijk issue

Onverzekerbaarheid wel degelijk issue

(Commentaar door redactie VVP) Minister Hoekstra van Financiën maakt zich er een beetje makkelijk vanaf in zijn beantwoording van Kamervragen over onverzekerbaarheid....

Zelfregulering doet nog geen recht aan bankierseed

Zelfregulering doet nog geen recht aan bankierseed

(Commentaar redactie VVP) Als een medewerker van uw kantoor een handtekening van een klant onder een dossier kopieert of zelfs nabootst, in plaats van naar die...