Terminaal schurftige zwerfhond...

Vloeken verboden via Pixabay

(Rechtspraak) Rabobank mocht de relatie beëindigen met een klant die een groot aantal beledigende en bedreigende berichten stuurde. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Amsterdam. De klant gebruikte onder meer de termen ‘terminaal schurftige zwerfhond’ en ‘Nijenrode geldnazi’.

Het hof: “Sinds 2015 heeft [appellant] een groot aantal berichten verstuurd naar Rabobank en naar haar advocaat. Ook heeft hij contact opgenomen met een bankmedewerker op diens privé-telefoonnummer. De aanhoudende uitlatingen van [appellant] in die berichten zijn zonder meer uitermate beledigend en bedreigend. Na het gesprek van 11 mei 2016, waarin is afgesproken dat [appellant] zich op dit punt verbetert, waarbij Rabobank te kennen heeft gegeven dat zij anders zal overgaan tot het beëindigen van de klantrelatie en het uitwinnen van haar zekerheden, is [appellant] doorgegaan met beledigende en bedreigende uitlatingen aan het adres van Rabobank, onder meer in de e-mail van [appellant] van 30 oktober 2016. Op grond hiervan mocht de bank redelijkerwijs tot het oordeel komen dat zij een groot belang had bij beëindiging van de bankrelatie.”

Dakloosheid niet aannemelijk

Het hof verder: “Daartegenover staat het belang van [appellant] bij voortzetting van de bankrelatie. Niet in geschil is dat Rabobank vanaf februari 2012 heeft geprobeerd om met [appellant] oplossingen te vinden voor betalingsachterstanden en om een executoriale verkoop van zijn woning te voorkomen. Rabobank heeft ook getracht om de verstoorde klantrelatie te behouden en te herstellen. Zo hebben partijen de dag voor het kort geding, inzake de executoriale verkoop van de woning, op 17 september 2015 nadere afspraken gemaakt en zijn partijen na de opzegging van 11 februari 2016 op 11 mei 2016 in overleg getreden. Rabobank heeft dan ook meermaals getracht om tot een oplossing te komen. Verder heeft Rabobank in haar brief van 6 december 2016 een opzegtermijn gehanteerd van zes maanden in plaats van drie maanden. Daarmee heeft zij [appellant] meer tijd gegeven om zijn woning onderhands te verkopen. Rabobank heeft [appellant] ook geadviseerd om de woning onderhands te verkopen in plaats van te wachten op de executieverkoop. Hoewel de executie van de woning voor [appellant] verstrekkende gevolgen zou hebben, is de verwachting, gelet op de (in 2017) getaxeerde waarde van de woning van 595.000 euro gerechtvaardigd dat [appellant] de overwaarde van de woning kan gebruiken om een andere woning te huren. Niet aannemelijk is dus dat opzegging van de bankrelatie tot dakloosheid van [appellant] zou moeten leiden.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

(Rechtspraak) De kantonrechter passeert de stelling van ABN Amro dat een Snapchat-filmpje verdacht is omdat uitgerekend gefilmd is dat de auto voor het laatst voor...

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

(Rechtspraak) De vraag ligt voor of Financial Fit haar volmacht heeft overschreden toen zij in 2018 met gebruikmaking van de volmacht een verzekeringsovereenkomst...

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

(Rechtspraak) Assurantiekantoor van 1887 moet de uitkering op de ongevallenpolis wegens blijvende invaliditeit doorbetalen aan de getroffen werknemer. Het feit dat...

Verzekeringnemer ten onrechte gemeld bij fraudeloket

Verzekeringnemer ten onrechte gemeld bij fraudeloket

(Rechtspraak) ABN Amro Schadeverzekeringen heeft in 2006 onrechtmatig gehandeld jegens een verzekeringnemer door zijn gegevens bij het fraudeloket van het Verbond...

Eindvonnis kantonrechter: ANWB mag geen verzekering eisen bij verzoek om pechhulp

Eindvonnis kantonrechter: ANWB mag geen verzekering eisen bij verzoek om pechhulp

(Rechtspraak) Vanwege een niet toegestane koppelverkoop vernietigt de kantonrechter de verzekeringsovereenkomst tussen ANWB en een automobilist die met pech langs...

Slechts één offerte met premiestijging tachtig procent is schending zorgplicht

Slechts één offerte met premiestijging tachtig procent is schending zorgplicht

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat Finn is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als tussenpersoon. Omdat Finn al...

Adviseur verzuimde autocrosser te wijzen op dekkingsuitsluitting

Adviseur verzuimde autocrosser te wijzen op dekkingsuitsluitting

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het oordeel dat de adviseur verzuimde er op te wijzen dat er bij een autocrossongeval geen dekking is op de AOV. Het Gerechtshof...

Majoreren komt verzekeringnemer duur te staan

Majoreren komt verzekeringnemer duur te staan

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hof vindt voldoende aannemelijk dat verzekeringnemer na een stormschade opzettelijk ten onrechte de kosten van een...

Polisdokter moet bewijzen dat klant polisblad ontvangen heeft

Polisdokter moet bewijzen dat klant polisblad ontvangen heeft

(Rechtspraak) Eiser heeft via gedaagde (de assurantietussenpersoon Polisdokter) een autoverzekering afgesloten. Nadat de auto is gestolen, heeft de verzekeraar geweigerd...