Tussenpersoon hoefde geen SVI of vergelijkbare polis te adviseren

Rijden auto Mini via Pixabay

(Rechtspraak) NN haalt ook in hoger beroep bakzeil in een zaak tegen Lands Advies (inmiddels Heilbron Beverwijk). Volgens NN had het kantoor een SVI moeten adviseren. Het Gerechtshof Amsterdam volgt het eerdere oordeel van de rechtbank dat dit niet zo is.

Verzekerde (werkgever, Outpost) is door een werknemer aansprakelijk gesteld op grond van 7:611 BW na auto-ongeval tijdens werkzaamheden. Gesubrogeerde AVB-verzekeraar NN spreekt de adviseur aan en stelt dat die is tekortgeschoten door werkgever niet te adviseren een schadeverzekering inzittenden of een soortgelijke verzekering af te sluiten.

NN en [X] hebben op 4 mei 2018 een vaststellingsovereenkomst gesloten. Op grond hiervan heeft NN aan [X] een bedrag van 262.500 euro aan schade uitgekeerd en de buitengerechtelijke kosten van de belangenbehartiger van [X] ten bedrage van 43.923,68 euro vergoed.

Het hof: “Anders dan NN stelt kon uit het enkele feit dat Outpost een direct marketingbedrijf was, dat werknemers in dienst had, niet worden afgeleid dat de werknemers van Outpost zich bij de uitoefening van hun werkzaamheden in het verkeer begaven, zodat het aangewezen was een SVI af te sluiten. Met name kan niet als feit van algemene bekendheid worden beschouwd dat werknemers van een dergelijk bedrijf regelmatig klanten moeten bezoeken. Evenmin kan worden geoordeeld dat de aard van het bedrijf redelijkerwijs aanleiding had moeten geven om daarover nadere vragen te stellen. Het gaat in het algemeen te ver om de verplichting van de werkgever tot het afsluiten van een deugdelijke verzekering ook aanwezig te achten bij personeelsleden van wie niet valt uit te sluiten dat ze ooit aan het verkeer zullen deelnemen, zoals NN stelt. De assurantietussenpersoon kan zich, bij het stellen van vragen, beperken tot het inventariseren van de risico’s van daadwerkelijk te verwachten verkeersdeelname door personeelsleden.

“Outpost heeft er zelf voor gekozen de autoverzekeringen via de leasemaatschappij af te sluiten en zij heeft er daarbij voor gekozen geen SVI af te sluiten. Dit kan Lands Advies niet worden tegengeworpen. Lands Advies is van deze verzekeringen niet op de hoogte gesteld en zij heeft nimmer de beschikking gehad over de polissen. Lands Advies stelt dat zij in beginsel uit mag gaan van de juistheid en volledigheid van de mededelingen van de verzekeringnemer, tenzij er concrete aanleiding is daaraan te twijfelen. De zorgplicht gaat in elk geval niet zover dat Lands Advies medeverantwoordelijk is voor de reikwijdte van een verzekeringspakket dat de klant willens en weten buiten haar als tussenpersoon aan een derde overlaat, zoals Outpost hier de autoverzekeringen aan de leasemaatschappij heeft overgelaten.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te...

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap...

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

(Rechtspraak) Eiseres zou zich niet tegen het risico op wateraccumulatie hebben verzekerd, ook al zou haar tussenpersoon hebben gewezen op deze mogelijkheid. De...

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

(Rechtspraak) Een administratieve fout kost a.s.r. 250.000 euro. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de eiser niet van het onjuiste bedrag op de levensverzekering...

Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

(Rechtspraak) Het verplicht stellen van een verzekeringsovereenkomst bij een telefonisch verzoek om pechhulp langs de weg is een oneerlijke handelspraktijk, vindt...

HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

HDI hoeft de juridische kosten van de twee ontslagen bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam...

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

(Rechtspraak) Een hypotheekadviseur heeft de zorgplicht geschonden door het verhuurverbod niet te melden, oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland. Hij draait op voor...

WAM!

WAM!

(Rechtspraak) Als Allsecur vond dat hij niet verzekerd was wegens wanbetaling, had de verzekeraar ook niet moeten uitkeren aan de benadeelde om vervolgens die uitkering...

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

(Rechtspraak) Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat een ballonvaarder ruim 55.000 euro schadevergoeding moet betalen aan een papegaaienhouder...