Uittocht bij inkomensverzekeraars ten einde

Ramon van Bruchem, Mercer 2015

De uittocht van werkgevers bij private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars lijkt ten einde. Per 1 januari 2016 stapten 2300 werkgevers over naar het UWV, een halvering ten opzichte van het jaar ervoor. Het shoppen op zoek naar de laagste verzekeringspremies lijkt hiermee op z'n retour. DIt blijkt uit onderzoek van Mercer onder 63 kleinere en 84 grote werkgevers.
 

De afgelopen jaren waren er grote verschillen tussen de premies die verzekeraars en het UWV in rekening brachten om WGA-uitkeringen van langdurig zieke (ex-)werknemers te financieren. Doordat verzekeraars en het UWV de premies op verschillende manieren berekenden, werd strategisch shopgedrag in de hand gewerkt. Door over te stappen naar de laagste premies hadden werkgevers circa 400 miljoen euro aan premies kunnen besparen. Maar de uitkeringen en de kosten van reïntegratie van zieke werknemers moeten linksom of rechtsom toch betaald worden. "Minister Asscher heeft voor dat shopgedrag een stokje gestoken door werkgevers te verplichten om minimaal drie jaar bij het UWV te blijven, als ze daar dit jaar naar zijn overgestapt", zegt Ramon van Bruchem. "Ook als de premies tussentijds verhoogd worden. Daardoor wordt voor hen de vraag niet 'waar betaal ik de laagste premie', maar 'hoe minimaliseer ik het aantal werknemers dat meer dan 2 jaar ziek wordt'. Dit plan van de minister lijkt te werken."

 

Kleine werkgevers

Van de kleine en middelgrote werkgevers stapte 28 procent over naar het UWV. "Hoewel het aantal overstappers naar het UWV groot is, lijkt de keuze niet vanuit een korte termijn visie te zijn gemaakt", constateert Van Bruchem. "Financieel gezien levert het gemiddeld zo’n 263 euro per maand op. Voor de meeste werkgevers in ons onderzoek is dat nauwelijks de moeite." De belangrijkste reden om toch naar het UWV te gaan, is voor kleine en middelgrote werkgevers dat voor hen premies vastgesteld op basis van gemiddelden in de hele branche. Dat is vaak iets goedkoper. Ten tweede hebben zij vaak geen WGA-instroom gehad en hebben daarom de voordelen op het gebied van schadelastbeheersing niet zelf ervaren.

Kleinere werkgevers ergeren zich aan de wettelijke verplichtingen die ze hebben bij een private verzekeraar. Ze zijn immers onder meer verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers, zelfs als die uit dienst gaan. "Als de verzekeringspremie nagenoeg gelijk blijft – wat voor 69 procent van de werkgevers dit jaar het geval was - en een terugkeer naar het publieke bestel weinig oplevert, zijn werkgevers wel geneigd eigenrisicodrager te blijven", aldus Van Bruchem. Van de grote werkgevers in het onderzoek is 95 procent eigenrisicodrager gebleven.

 

Afwachtende houding

Veel werkgevers wachten af wat verzekeraars gaan doen met het oog op 2017 als de wetgeving voor vaste en flexibele werknemers wordt aangepast. Van Bruchem noemt het opvallend dat de grote werkgevers die gewisseld zijn van verzekeraar veelal gekozen hebben om op zijn minst een deel van het risico zelf te dragen. "Zij zijn zó overtuigd dat voorkomen van ziekte leidt tot lagere lasten, dat zij het risico grotendeels zelf durven nemen. Wij verwachten dat deze trend zich voort gaat zetten als de wetswijziging per 1 januari 2017 doorgaat. Met name grote werkgevers zien dat risicomanagement uiteindelijk tot de laagste lasten leidt, waardoor het risico volledig verzekeren steeds minder belangrijk wordt."

 

 

Reactie toevoegen

 
Acture: "Werkgevers compenseren voor WGA-instroom Long COVID"

Acture: "Werkgevers compenseren voor WGA-instroom Long COVID"

Acture voorziet een explosieve toename van de WGA-instroom als gevolg van Long COVID Maudie Derks, CEO Acture Groep Vanwege het nog onbekende verloop van long Covid...

UWV breidt aantal proeftuinen Sociaal Medische Centra uit

UWV breidt aantal proeftuinen Sociaal Medische Centra uit

UWV breidt het aantal plekken waar sociaal-medische beoordelingen worden gedaan in een Sociaal Medisch Centrum (SMC) uit van twee naar vier. Naast Heerlen en Tilburg...

Voorlopig geen afschaffing WIA- en Ziektewet-herbeoordelingen 60-plussers

Voorlopig geen afschaffing WIA- en Ziektewet-herbeoordelingen 60-plussers

Voor mensen boven de 60 jaar geen WIA- of Ziektewet-herbeoordelingen meer doen, zou de werkdruk van UWV enigszins verlichten maar is een stap die nadere afweging...

RSC verbijsterd over wijzigingen in Verzamelwet SZW

RSC verbijsterd over wijzigingen in Verzamelwet SZW

De beroepsvereniging voor register-casemanagers zegt met “zeer grote verbazing en op onderdelen verbijstering” kennis te hebben genomen van een aantal...

Achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verder opgelopen

Achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verder opgelopen

UWV heeft in de eerste acht maanden van 2021 in totaal 98.300 sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd, waarvan 58.300 claimbeoordelingen, 21.200 eerstejaars Ziektewet-beoordelingen...

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

Onder het huidige recht geldt er geen beperking tot wanneer werkgevers bij UWV ziekengeld kunnen claimen voor hun arbeidsongeschikte werknemers. Dit recht kan niet...

Nederland na vier jaar niet langer beste pensioenstelsel ter wereld

Nederland na vier jaar niet langer beste pensioenstelsel ter wereld

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds groter, blijkt uit de Global Pension Index 2021 van adviesbureau Mercer en CFA Institute. Ook levert Nederland...

Aandachtspunten tweedespoortrajecten

Aandachtspunten tweedespoortrajecten

Dossieronderzoek door UWV naar de huidige inzet van tweedespoortrajecten tijdens de loondoorbetalingsperiode heeft vier aandachtspunten opgeleverd: houd rekening...

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2022 omhoog. De stijging...

Nieuw Professioneel Statuut voor verzekeringsartsen UWV

Nieuw Professioneel Statuut voor verzekeringsartsen UWV

UWV heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en vakvereniging NOVAG een nieuw professioneel statuut opgesteld voor verzekeringsartsen...