Univé Dichtbij had klant moeten informeren over premieverlaging

Rieten dak via Pixabay

(Rechtspraak) De vraag is of Univé Dichtbij als assurantietussenpersoon haar zorgplicht heeft geschonden jegens [eiser] door hem pas jaren na een premieverlaging daarover te informeren. Naar het oordeel van de kantonrechter is dat het geval. Het gevolg is dat Univé Dichtbij aan [eiser] het verschil tussen de betaalde premie en de verlaagde premie moet terugbetalen.

Ten tijde van het afsluiten van de verzekering werd (nog) geen onderscheid gemaakt tussen regulier riet en schroefriet. Dit onderscheid bestaat sinds omstreeks 2002 in de brandverzekering van Univé. De klant vindt dat hij met terugwerkende kracht recht heeft op het premieverschil, waar hij achter kwam nadat UnIvé zijn premie in 2019 naar beneden bijstelde.

De kantonrechter: "Tot de zorgplicht behoort gezien dit toetsingskader dat Univé Dichtbij [eiser] tijdig op de hoogte brengt van de gevolgen die feiten hebben voor de dekking van de verzekeringen van [eiser] . Daarbij gaat het om feiten en omstandigheden die aan de assurantietussenpersoon bekend zijn of die hem redelijkerwijs bekend behoorden te zijn. Dat Univé Dichtbij omstreeks 2002 al op de hoogte was van de wijziging in premie voor rieten daken blijkt uit de verklaringen van [naam 1] , voormalig verzekeringsadviseur bij Univé Dichtbij en [naam 2] , bestuurslid van Univé Midden Nederland. Ook wordt dit nog ondersteund door het gegeven dat [eiser] , naar aanleiding van de premieverlaging in 2019, van buren met een rieten daken die ook via Univé Dichtbij zijn verzekerd hoorde dat zij al jaren een lagere premie betaalden. De gemotiveerde en onderbouwde stelling van [eiser] , dat het vanaf 2002 bij Univé Dichtbij bekend was dat er onderscheid was in de premies, is door Univé Dichtbij onvoldoende gemotiveerd betwist en staat daarmee vast. Dit onderscheid had gevolgen voor de dekking van de verzekering. Univé Dichtbij was op grond van haar zorgplicht gehouden om [eiser] op de hoogte te brengen van de wijziging in de tariefstructuur van [eiser] . Dat Univé Dichtbij dat tot haar taken rekent volgt overigens ook uit het gegeven dat Univé Dichtbij in september 2019 het initiatief nam voor de premiewijziging.”

De kantonrechter veroordeelt Univé Dichtbij om aan [eiser] te betalen een bedrag van 9.693,96 euro, te vermeerderen met de wettelijke rente.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Polisdokter moet bewijzen dat klant polisblad ontvangen heeft

Polisdokter moet bewijzen dat klant polisblad ontvangen heeft

(Rechtspraak) Eiser heeft via gedaagde (de assurantietussenpersoon Polisdokter) een autoverzekering afgesloten. Nadat de auto is gestolen, heeft de verzekeraar geweigerd...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te...

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...

Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1055) Het feit dat de consument in 2012/2013 werkloos werd, had voor de bank aanleiding moeten zijn om te inventariseren of het beleggingsprofiel...

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap...

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

(Rechtspraak) Eiseres zou zich niet tegen het risico op wateraccumulatie hebben verzekerd, ook al zou haar tussenpersoon hebben gewezen op deze mogelijkheid. De...